ارسالی توسط مسعود ارونقی وکیل پایه یک دادگستری

شرایط و مدارک لازم متقاضیان گشایش اعتبار اسنادی ... آنچه وکلاء باید بدانند

شرایط و مدارک لازم متقاضیان گشایش اعتبار اسنادی قبل از اخذ مصوبه اعتباری :

شرایط و مدارک لازم متقاضیان گشایش اعتبار اسنادی قبل از اخذ مصوبه اعتباری : 1.  داشتن اهلیت قانونی 2.  دارا بودن کارت بازرگانی معتبر و سوابق کافی جهت واردات کالا 3.   واحد تولیدی باید دارای جواز کسب دربخش بازرگانی مربوطه باشد . 4.  متقاضی گشایش اعتبار اسنادی بایستی کلیه ضوابط و شرایط بانک را دراین خصوص دارا باشد. 5.  عدم سوابق منفی در سیستم بانکی ( چک برگشتی و دیون معوق اعم از ارزی و ریالی ) 6.  توانایی واریز مابقی وجه اسناد رسیده در سررسید های مقرر     7.  تکمیل پرسشنامه ویژه واحدهای بازرگانی 8.  مدارک ثبتی شرکت و آگهی تغییرات طی دو سال گذشت 9. پروانه کسب 10.  صورت های مالی دو سال قبل ( ترازنامه و سود و زیان ) با مهر و امضای شرکت 11.    تراز آزمایشی منتهی به پایان ماه قبل با مهر و امضای شرکت 12.  کپی اسناد مالکیت ، دفتر مرکزی ، نمایشگاه ، انبار 13.  کپی شناسنامه ، کپی کارت ملی و مدرک تحصیلی مدیران و سهامداران عمده شرایط و مدارک لازم متقاضیان گشایش اعتبار اسنادی بعد از اخذ مصوبه اعتباری : 1. تکمیل فرم تقاضای گشایش اعتبار اسنادی که مفاد آن مطابق مدارک ارائه شده توسط متقاضی اعتبار است . 2.  فرم ثبت سفارش وزارت بازرگانی که حسب مقررات واردات و صادرات حاکی از اخذ کلیه تاییدیه های لازم جهت واردات کالای موضوع پروفرما و نیز تاییدیه وزارتخانه ذیربط با مهر و امضاء مجاز و معتبر باشد . 3. اصل پروفرما و سایر اصلاحیه های مربوطه ممهور به مهر وزارت بازرگانی . 4. فتوکپی کارت بازرگانی مطابق با اصل ( رویت اصل آن و درج عبارت " کپی با اصل مطابقت دارد" ) برای سازمانها و دستگاه های دولتی ارائه ردیف بودجه سالانه الزامی است .  5. تعهدنامه ورود و ترخیص کالا در مورد اعتبارات اسنادی کالایی 6. اصل بیمه نامه به نفع بانک با پوشش بیمه ای کالا به همراه اصل رسید پرداخت کل حق بیمه و یا کپی برابر اصل شده توسط شرکت بیمه الزامی است . ( به استناء اعتبارات خدماتی که نیازی به بیمه نمی باشد( 7. مصوبه اعتباری و یا کارت سالیانه صادره ارگان اعتباری 8. تائیدیه احراز شرایط مصوبه اعتباری صادره توسط شعبه ریالی ذیربط 9. مجوز وزارت راه و ترابری در صورت لزوم ( وفق مقررات ) 10. تکمیل فرم نمایندگان ذینفع در ایران 11. تعهدنامه نوسانات واقعی بودن مورد معامله برای اعتبارات اسنادی مدت دار 12. نامه پذیرش بازرسی قبل از حمل صادره شرکت بازرسی کننده ( در موارد درج شرط بازرسی کالا در شرایط اعتبار) در سربرگ شرکت بازرسی کننده و ممهور به مهر شرکت بازرسی کننده 13. سایر مدارک و مجوزها وفق مصوبات و مقررات صادرات و واردات        

برچسب ها