موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ارسالی توسط عباس گودرزی وکیل پایه یک دادگستری
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۲۰/۱۱/۱۳۹۳ ۲۹۰۲/۹۳/۷شماره ۳۰۲ شماره پرونده ۱۶۲۲ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۳

سؤال

رسیـدگی به بزه موضوع مـاده ۵۴ قانون حمـایت خانواده ۱۳۹۱ که مستلزم مجازات جزای نقدی درجه ۸ است٬ با دادگاه خانواده است یا در اجرای ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف ( مقالات مرتبط با شورای حل اختلاف - سوالات مرتبط با شورای حل اختلاف )٬ با شورای مذکور است؟ بطور کلی جـرایم مندرج در قـانون حمایت خانـواده در دادگاه خانواده رسیدگی میشوند یا با توجه به مـیزان مجـازات٬ بـاید در دادگـاه جـزایی عـمومی یا شـورای حـلاختلاف رسیدگی شوند؟

نظریات مشورتی قانون حمایت خانواده 91 - قانون جدید حمایت از خانواده بیم ها و امیدها - دفاتر ازدواج و طلاق در قانون حمایت از خانواده - تشریح حقوق وظیفه و مستمری در قانون حمایت خانواده - حمایت خانواده و قانون مجازات اسلامی - خانواده و قانون حمایت خانواده - نگاهی به صلاحیت دادگاه در قانون حمایت خانواده - کارکردهای اجرای قانون حمایت خانواده در جامعه - نوآوری های قانون حمایت خانواده - ازدواج موقت در قانون جدید حمایت خانواده - فراز و نشیب های قانون حمایت از خانواده از تدوین تا اجرا 

۲۴/۹/۱۳۹۳ ـ ۲۳۰۵/۹۳/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

او ًلاـ رسیدگی به جرائم موضوع فصل هفتم قانون حمـایت خانواده ۱۳۹۱ وفق عمـومات آییـن دادرسـی کیفـری و علـی­ الاصـول در دادگاه عمومی (کیفری) رسیدگی میشود٬ زیرا صلاحیت دادگاه خـانواده که امری استثنایی و مستلزم تفسیر به قدر متیقن است٬ منحصر به موارد ۱۸گانه مذکور در ماده ۴ قانون یادشده میباشد.

ثانیًا ـ چنانچه مرتکب جرائم موضوع ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ (خودداری از انجام تکالیف مربوط به حضانت وممانعت از ملاقات طفل)٬ مورد تعقیب کیفری قرار گیرد٬ با توجه به اینکه مجازات بزه مذکور با لحاظ ماده۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ٬۱۳۹۲ صرفًا جزای نقدی تا ده میلیون ریال میباشد و با انطباق این مجازات با بند «الف» ماده ۹ قانون شوراهای حلاختلاف مصوب ٬۱۳۸۷ باید گفت که رسیدگی به جرائم فوقالذکر در صلاحیت شورای حل اختلاف  ( مقالات مرتبط با شورای حل اختلاف - سوالات مرتبط با شورای حل اختلاف ) است.

 همه آنچه که باید درباره شوراهای حل اختلاف بدانید از نحوه ارایه دادخواست تا اختلاف در صلاحیت محلی -  نحوه و ضمانت اجرای احکام شوراهای حل اختلاف - شرحی بر آئین نامه شوراهای حل اختلاف - عدم صلاحیت شورای حل اختلاف نسبت یه صدور دستور موقت -  شوراهای حل اختلاف جایگاهی برای صلح و سازش - بخش نخست - شوراهای حل اختلاف جایگاهی برای صلح و سازش - بخش دوم و پایانی - عدم جواز اعاده دادرسی از آراء قطعی شوراهای حل اختلاف - صلاحیت شوراهای حل اختلاف در دعاوی خانوادگی - تجدید نظرخواهی از آراء شوراهای حل اختلاف

٭٭٭٭٭

۳۰۳

شماره پرونده ۱۵۸۰ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳

سؤال

در قانون جدید مجازات اسلامی آثار خاصی برای جرائم اقتصادی بار شده است؛ از جمله ممنوعیت تعلیق در موارد بیش از ده میلیون تومان بند ج ماده٬۴۷ در حالی که جرم اقتصادی دقیقا در قانون تعریف نشده است و تنها مصادیقی از آن در تبصره ماده۳۶ ذکر شده است با توجه به موارد مذکور خواهشمند است ارشاد فرمائید آیا عضویت در شرکت هرمی نیز از مصادیق جرائم اقتصادی مدنظر قانونگذار در بند ج ماده۴۷ میباشد یا خیر؟ به عبارت دیگر٬ آیا جزای نقدی این بزه بعد از تحمل یک سوم از حبس بدل از جزای نقدی که وفق ماده۲۹ قابل تعلیق است یا خیر؟

مجازات مرتکبین جرایم فساد اقتصادی از حبس تا اعدام - پول شویی رکن اصلی جرایم اقتصادی به شمار می رود - جرم شناسی جرایم اقصادی - عضویت در شرکت های هرمی مصداق جرم اقتصادی است - عدم پرداخت مالیات یکی از جرائم اقتصادی است - تبعات رواج مفاسد اقتصادی - جرائم اقتصادی و مجازات قانونی آن  

۲۳/۹/۱۳۹۳ ـ ۲۲۹۱/۹۳/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

طبق بند ۱ ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ «اخلال درنظام اقتصادی کشور» از جمله جرایم اقتصادی است و طبق بند ج ماده ۴۷ قانون مذکور٬ صدور حکم و اجرای مجازات در اینگونه جرائم با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال قابل تعویق و تعلیق نیست. از طرفی عضویت در شرکتهای هرمی چنانچه منجر به معرفی و پیوستن اعضاء جدید شده باشد٬ چون جذب و توسعه زنجیره با شبکه انسانی که از شرایط مقرر در بند ز ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور است٬ محقق گردیده و در نتیجه مورد «این عضویت در شـرکت» از مصادیق جرم موضوع قانون اخیرالذکر و از جمله جرایم اقتصادی محسوب و مشمول مقررات بند ج ماده ۴۷ قانون صدرالاشاره است و در فرض سؤال چنانچه موضوع جرم٬ کمتر از نصاب مقرر در قانون باشد و محکومین این بزه به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی زندانی باشند٬ صدور حکم به تعلیق اجرای مجازات پس از تحمل یک سوم مجازات مقرر در حکم با رعایت سایر شرایط مقرر در ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بلامانع است.

٭٭٭٭٭

۳۰۴

شماره پرونده ۱۵۸۴ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳

سؤال

در پرونده هایی که محکوم علیه آن به علت تعدد جرم محکوم به تحمل بیش از یک فقره حبس گردیده و طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ باید یکی از مجازاتها (مجازات اشد) را تحمل نماید٬ چنانچه مجازات اشد محکوم علیه مشمول عفو قرار گیرد٬ آیا باید محکوم آزاد شود یا اینکه مجازات اشد بعدی در مورد وی به اجرا گذاشته شود؟

بازتاب های مثبت عفو رهبری در میان حقوقدانان - عفو یکی از موارد سقوط عینی مجازات هاست - آئین نامه کمیسیون عفو و بخشودگی - عفو و تخفیف مجازات شامل چه کسانی می شود ؟ - تبدیل ، تشدید ، تخفیف ، تعلیق ، عفو و بخشش مجازات کیفری در حقوق اسلام و ایران 

۲۳/۹/۱۳۹۳ ـ ۲۲۸۷/۹۳/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

عفو و آزادی مشروط از موارد اجرای مجازات است؛ کما این که مطابق تبصره ۳ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ «در عفو اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدتهای فوق از زمان عفو یا اتمام آزادی مشروط رفع میشود....».

بنابراین در فرض سؤال درصورت شمول عفو نسبت به مجازات اشد٬ موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد.

٭٭٭٭٭

۳۰۵

شماره پرونده ۱۴۶۷ ـ ۷۵ ـ ۹۳

سؤال

شخصی منزلی را از اجاره  ( مقالات مرتبط با اجاره - سوالات مرتبط با اجاره ) میکند و در شروط ضمن عقد اجاره قید میشود که مادام که مستأجر در محل مورد اجاره حضور دارد٬ حق واگذاری این منزل به دیگری را تحت عنوان اجاره یا رهن یا هر عنوان دیگری ندارد. آیا در اثنای اجاره اگر مستاجر از این شرط تخلف و وجوه کلانی تحت عنوان وجه الرهانه و اجاره ماهیانه از ثالثی دریافت کند٬ عمل وی صرفًا واجد جنبه مدنی بوده و فاقد وصف کیفری است یا اینکه در این شرایط نوعی کلاهبرداری نموده است؟

موجر و مستأجر - آیا ملک اجاره ای را میتوان اجاره داد ؟ - دعوای راجع به اجاره - آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید ؟ - تشریفات رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره بها - تخلیه به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها - چگونگی تخلیه ملک در صورت مقاومت مستأجر - دانستنی های رابطه مالک و مستأجر - حد و مرز مسئولیت های مستأجر - تقسیم قانونی هزینه تعمیرات بین موجر و مستأجر - اختلافات موجر و مستأجر از دریچه قانون

۱۹/۹/۱۳۹۳ ـ ۲۲۸۲/۹۳/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در فرض سؤال٬ صرف تخلف مستأجر از شرط عدم انتقال مورد اجاره به غیر٬ ولو اینکه وجوهی را نیز تحت عنوان قرض الحسنه یا ودیعه که مرسوم است از منتقلالیه دریافت کرده باشد٬ چنانچه در اثناء مدت اجاره باشد٬ فاقد وصف کیفری است. ولی چنانچه مستأجر پس از انقضاء مدت در اماکنی که مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۵۶ نیست٬ مبادرت به انتقال منافع به غیر نموده باشد٬ از باب انتقال منافع ملک غیر٬ ممکن است با فرض احراز سوءنیت و همه ارکان بزه قابل تعقیب کیفری باشد.

۳۰۶

شماره پرونده ۱۵۶۱ ـ ۱۹۲ ـ ۹۳

سؤال

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی بدین شرح نظر داده اند: «نظر به اینکه مطابق ماده ۶ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی٬ وزارت جهاد کشاورزی موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با همکاری سازمان ثبت اسناد واملاک و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور آئیننامه اجرایی این قانون را تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به مورد اجراء گذارد٬ لذا تصویبنامه هیأت وزیران از آن جهت که فاقد پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور میباشد مغایر قانون است». با وصف مذکور و نظر به اینکه تصویبنامه مورد اشاره تاکنون از سوی دیوان عدالت اداری ابطال نگردیده است٬ آیا اعلام مغایرت آن از سوی رئیس مجلس مانع اجرای آن میباشد یا خیر؟ ادارات ثبت اسناد و املاک در این خصوص چه تکلیفی دارند؟

۱۹/۹/۱۳۹۳ ـ ۲۲۷۷/۹۳/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به ماده واحده قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۶۸ و ماده واحده قانون الحاق پنج تبصره به قانون صدرالاشاره مصوب ۸/۱۲/۱۳۷۸ و ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجرای اصل ۸۵ و ۱۳۸ ...... مصوب ٬۳۰/۱/۱۳۸۸ چنانچه رئیس مجلس شورای اسلامی در اجرای صدر ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی ٬۸/۱۲/۱۳۷۸ تصویب نامههای مقامات مذکور در اصول هشتاد و پنج (۸۵) و یکصدوسیهشتم (۱۳۸) قانون اساسی را مغایر با متن و روح قوانین تشخیص دهد٬ نظر وی برای دولت معتبر و لازمالاتباع است و دیوان عدالت اداری نسبت به اینگونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد. چنانچه پس از اعلام ایراد به هیئت وزیران و انقضای یک هفته نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود٬ حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد٬ ملغیالاثر خواهد بود و اجرای آن توجیه قانونی ندارد.

٭٭٭٭٭

۳۰۷

شماره پرونده ۱۴۰۰ ـ ۷۶ ـ ۹۳

سؤال

با توجه به امکان اهداء اعضاء افراد در شرایط خاصی نظیر مرگ مغزی و لزوم اخذ رضایت اولیاء فرد در صورت اختلاف پدر و مادر یا فرزندان یا همسر فرد مذکور٬ نظر کدامیک جاری و معتبر خواهد بود؟

چنانچه در خصوص کالبد گشایی یا تدفین و محل دفن وی اختلاف حاصل آید تصمیم کدامیک ارجحیت خواهد داشت؟

قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است - اهدا کنندگان عضو از سربازی معاف می شوند - نظر شش مرجع  درباره اهدای اعضای اعدامی - مسئولیت مدنی ناشی از اهدای عضو - پیوند اعضا از منظر فقه و قانون - نظر آیت الله خامنه ای و آیت الله مکارم درباره اهدای اعضای بدن بیماران مرگ مغزی - پیوند اعضا در حقوق ایران و فقه اسلامی 

۱۸/۹/۱۳۹۳ ـ ۲۲۴۳/۹۳/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

او ًلا باتوجه به صراحت ذیل ماده ۷ آییننامه اجرائی ماده واحده قانون پیوند اعضاء بیماران فوت شده... مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ مبنی براین که رضایت کلیه وراث جهت پیوند عضو متوفی یا کسی که دچار مرگ مغزی شده٬ لازم میباشد٬ بنابراین در فرض استعلام میبایست کلیه وراث قانونی جهت اهداء یا پیوند عضو فرد متوفی رضایت دهند٬ والاّ موضوع پیوند و اهداء عضو امکانپذیر نبوده و برخلاف مقررات میباشد. البته اگر شخص وصیت کرده باشد٬ موضوع تابع ماده ۶ آییننامه یادشده خواهد بود.

ثانیًا درخصوص کالبد شکافی متوفی٬ در مواردی که دستور مقام قضائی برای تعیین علت فوت صورت میگیرد٬ موضوع منوط به رضایت اولیاء دم نمیباشد. اما در سایر موارد باید کلیه وراث رضایت خود را اعلام نمایند.

ثالثًا در مورد محل دفن درصورت اختلاف بین وراث٬ بدوًا میبایست به نحوی نامبردگان مصالحه وتوافق نمایند و جسد متوفی نباید بر روی زمین بماند و در اولین فرصت دفن شود تا موجب هتک حرمت جسد میت نشود. با این حال بهتر است باتوجه به جنبههای شرعی قضیه٬ دراین مورد براساس نظر مراجع محترم تقلید رفتار شود.

٭٭٭٭٭

۳۰۸

شماره پرونده ۱۵۰۳ ـ ۱۸۲ ـ ۹۳

سؤال

اگر پدر و مادر طفلی با دریافت وجه نقد طفل خود را در اختیار فرد دیگری قرار دهند که آن فرد به عنوان فرزند خوانده از آن نگهداری نماید (خرید و فروش طفل) آیا این عمل٬ دارای عنوان مجرمانه میباشد یا خیر؟

فرزند فروشی عنوان مجرمانه نیست 

۱۸/۹/۱۳۹۳ ـ ۲۲۴۰/۹۳/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

قانونگذار در ماده ۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ٬۱۳۸۱ هرنوع خرید و فروش و بهرهکشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل .... را دارای وصف مجرمانه دانسته است. بدیهی است که درخصوص فرزندخواندگی میباید مطابق قوانین خاص خود رفتار گردد و لذا در فرض مطروحه که ناظر بر فروش فرزند به دیگری میباشد٬ با توجه به مراتب فوقالذکر جرم محسوب میگردد و خریدار و فروشنده طفل قابل تعقیب و مجازات هستند.

٭٭٭٭٭

۳۰۹

شماره پرونده ۹۸۰ ـ ۷۶ ـ ۹۳

سؤال

۱ ـ منظور از اقارب درجه اول درتبصره ماده۵۵۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ با توجه به اینکه ذکری از طبقات نشده چه کسانی است؟

۲ـ منظور از قرابت نسبی تا درجه سوم در بند۲ ماده۱۸ قانون اجرای احکام مدنی چه کسانی است؟ با توجه به اینکه در این ماده نیز ذکری از طبقات نشده و فقط درجه بیان شده است.

قرابت نسبی - قرار امتناع از رسیدگی به دلیل وجود قرابت نسبی - قرابت و انواع آن در قانون مدنی - اسباب قرابت و خویشاوندی در قانون مدنی - اجزاء نفقه اقارب در قانون مدنی ایران - نفقه معوقه اقارب قابل مطالبه نیست 

۱۸/۹/۱۳۹۳ ـ ۲۲۳۸/۹۳/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ در تبصره ماده۵۵۴ قانون مجازات اسلامی ٬۱۳۷۵ قانونگذار «برای اقارب درجه اّول» متهم که مرتکب جرائم موضوع متن این ماده و ماده ۵۵۳ شده باشند٬ کیفیت خفیفتری در نظر گرفته است. در «تفسیر اقارب درجه اّول» ممکن است به نظر رسد مقصود از درجه اّول همان طبقه اّول است؛ در حالی که با تو ّجه به اینکه قانونگذار اصطلاحهای «طبقه» و«درجه» را در قانون مدنی تبیین نموده است٬ تفسیر لفظ «درجه» به «طبقه» در حالی که از نظر قانونگذار دو اصطلاح متفاوت میباشد٬ بر خلاف جعل اصطلاح قانونی توسط قانونگذار است. بنابراین باید اقارب درجه اّول از هر طبقه را داخل در آن دانست؛ به ویژه در مقام تردید در شمول حکم خفیف قانون جزا به اقارب درجه اّول طبقات د ّوم و سّوم٬ با تّوجه به اصل لزوم تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم باید این اقارب را نیز مشمول آن دانست. بنابراین مقصود از اقارب درجه اّول در ماده یاد شده٬ اقارب در ّجه اّول از هر طبقه میباشد.

۲ـ منحصر دانستن ممنوعیت مذکور در ماده۱۸ قانون اجرای احکام مدنی طبق بند ۲ این ماده به قرابت نسبی یا سببی درجه سّوم در طبقه اّول٬ این نتیجه را در پی خواهد داشت که مأمور اجرا در مورد بستگان نزدیکی چون برادر که در طبقه د ّوم است٬ ممنوع از قبول مأموریت نباشد و با عنایت به بند الف ماده۹۱ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی٬ قانونگذار وجود قرابت نسبی یا سببی تا درّجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوی را از جهات امتناع دادرس از رسیدگی اعلام نموده است. بنابراین در فرض سؤال نیز اطلاق قرابت نسبی یا سببی تا درّجه سّوم را از هر طبقه باید مشمول بند ۲ ماده۱۸ قانون اجرای احکام مدنی دانست.

٭٭٭٭٭

۳۱۰

شماره پرونده ۱۵۰۸ ـ ۵۴ ـ ۹۳

سؤال

تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن مجازات اقربای درجه یک متهم را تا یک دهم مجازات متهم اصلی درنظر گرفته است. آیا محدودیت سقف مجازات مقرر شده ناظر بر مجازاتهای مقرر در ماده ۲۱ یک پنجم تا یک دوم مجازات جرمی که متهم به ارتکاب آن را٬ فرار یا پناه داده است٬ میشود یا بر مجازاتهای حبس ابد و اعدام نیز شمول دارد؟

آیا می دانید استعمال یا قاچاق مواد مخدر و مجازات آن چیست ؟  - جالب ترین شیوه های قاچاق مواد مخدر - در اتهام قاچاق مواد مخدر ، کافی نبودن دلائل از موجبات برائت است -  بایسته های قانونی بازار داغ مواد مخدر - ابعاد حقوقی مقابله با اعتیاد - مواد مخدر جرم و جنایات و چراها - خلأهای قانونی مواد مخدر و روانگردان برطرف می شود -  عناصر تشکیل دهنده جرایم مرتبط با مواد مخدر - نحوه اعمال تخفیف در پرونده های مواد مخدر - درآمدی بر قاچاق مواد مخدر 

با توجه به اینکه مجازاتهای حبس ابد و اعدام فاقد سقف قابل تعیین است٬ از تبصره مذکور انصراف دارد یا خیر؟ چنانچه قائل بر شمول تبصره یاد شده بر مجازاتهای حبس ابد و اعدام باشیم نحوه و میزان مجازات در خصوص دو جرم مزبور چگونه است؟

۱۷/۹/۱۳۹۳ ـ ۲۲۳۱/۹۳/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ماده۲۱ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در خصوص تعیین مجازات افرادی است که مرتکب پناه دادن٬ فراری دادن و.... عالمانه و عامدانه متهم یا محکوم٬ به جرائم مواد مخدر میشوند و در تبصره یک آن٬ مقنن مجازات اقربای درجه یک متهم یا محکوم را تا سقف یک دهم مجازات متهم اصلی تعیین نموده است. عبارات این تبصره حکایت از آن دارد که شامل مواردی است که بزه ارتکابی توسط متهم اصلی٬ غیر از جرائمی باشد که مجازات آن اعدام یا حبس ابد است٬ زیرا اصو ًلا در مجازاتهای اعدام و حبس ابد تعیین میزان یک دهم آن امکان­ پذیر نیست و به همین دلیل در ذیل متن همین ماده٬ قانونگذار در مورد این دو مجازات مرتکب اصلی٬ مبادرت به تعیین مجازات معین برای پناهدهنده یا فراریدهنـده نموده است. بنابراین تبصره ۱ ماده۲۱ یاد شده ناظر به صدر این ماده است٬ نه ذیل آن.

٭٭٭٭٭

۳۱۱

شماره پرونده ۱۳۵۹ ـ ۱۰۰ ـ ۹۳

سؤال

احترامًا با عنـایت به ماده ۲۷ قانون نـظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ماه ۱۳۷۴ که اشعار میدارد وزارتخانهها٬ مؤسسات دولتی٬ نهادها٬ نیروهای نظامی و انتظامی٬ شرکتهای دولتی و شهرداریها میتوانند در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آئیننامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری٬ به تصویب هیأت وزیران میرسد به جای کارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که بوسیله سازمان استان معرفی میشوند٬ استفاده نمایند٬ همچنین٬ آئین نامه اجرائی ماده ۲۷ قانون یاد شده٬ لطفا ارائه طریق فرمائید که استفاده از عبارت «کارشناسان رسمی ماده ۲۷ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران» امکان پذیر است یا خیر؟

آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان - اصلاح آیین نامه اصلاحی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 

۱۷/۹/۱۳۹۳ ـ ۲۲۳۰/۹۳/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در ماده۲۷ قانون نـظام مهندسی و کنترل ساختمان م ّصوب ۱۳۷۴ تصریح شده است که وزارتخانهها٬ مؤسسات دولتی و..... میتوانند به جای کارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که به وسیله سازمان استان معرفی میشوند٬ استفاده نمایند. بنابراین استفاده از مهندسان مزبور«به جای» کارشناسان رسمی دادگستری به معنای استفاده از ایشان «به عنوان» کارشناس رسمی دادگستری نمیباشد و همان گونه که برای مثال در تبصره ماده۱۷ همان قانون سخن از معرفی کارشناس یا هیأت کارشناسی «خبره» شده است٬ لذا اطلاق کارشناس رسمی بر مهندسان موضوع ماده۲۷ یاد شده٬ منطبق بر قانون به نظر نمیرسد.

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

همه چیز در باره طلاق توافقی

نام نویسنده
همه چیز در باره طلاق توافقی

همه چیز در باره طلاق توافقی

ادامه مطلب ...

فرق طلاق توافقی با طلاق خلع و مبارات چیست؟

نام نویسنده
فرق طلاق توافقی با طلاق خلع و مبارات چیست؟

چنانچه زوجین هر دو در مورد طلاق توافق داشته و در مورد نحوه جدایی و پرداخت حقوق زن و فرزندان به تفاهم برسند طلاق توافقی می باشد. این طلاق برای سرعت بخشیدن به کار کسانی است که با توافق مصّر به طلاق هستند. طلاق خلع و مبارات نیز دو صورت طلاق توافقی است البته اجرای این طلاق نیز چون دیگر طلاق هایی که به درخواست زن و مرد است منوط به انجام تشریفات در مراجع قضایی و صدور گواهی عدم امکان سازش است. طلاق خلع و مبارات از نوع طلاق بائن است که امکان رجوع در آن نیست.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید