دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
هانیه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا
مهدی قرائتی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرامرز حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
صفورا مهدوی نژاد ارشلو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره 126 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف 2 جدول 27 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی سنندج

ارسالی توسط مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 126 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف 2 جدول 27 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی سنندج

رأی شماره ١٢۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف٢ جدول ٢٧ تعرفه عوارض و بھای خدمات شورای اسلامی شھر سنندج در سال ١٣٩۵ درخصوص عوارض از اماکن درمانی ـ پزشکی در کاربری غیرمرتبط از تاریخ تصویب

رأی شماره ١٢۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف٢ جدول ٢٧ تعرفه عوارض و بھای خدمات شورای اسلامی شھر سنندج در سال ١٣٩۵ درخصوص عوارض از اماکن درمانی ـ پزشکی در کاربری غیرمرتبط از تاریخ تصویب

٢/٣/١٣٩۶ ٩۵/١٢٨٢/ھـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأتعمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٢۶ مورخ ١٣٩۶/٢/١٩ با موضوع:

«ابطال ردیف٢ جدول ٢٧ تعرفه عوارض و بھای خدمات شورای اسلامی شھر سنندج در سال ١٣٩۵ درخصوص عوارض از اماکن درمانی ـ پزشکی در کاربری غیرمرتبط از تاریخ تصویب» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل ھیأتعمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

مرجع رسیدگی: ھیأتعمومی دیوان عدالت تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/٢/١٩ شماره دادنامه: ١٢۶ کلاسه پرونده: ١٢٨٢/٩۵

شاکی: آقای حمزه شکریان زینی اداری.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ٢ جدول ٢٧ تعرفه عوارض و بھای خدمات شورای اسلامی شھر سنندج در سال ١٣٩۵ درخصوص عوارض از اماکن درمانی ـ پزشکی در کاربری غیر مرتبط از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و
آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ گردش کار: ١ـ به موجب بند ٢ جدول ٢٧ تعرفه عوارض و بھای خدمات شورای اسلامی شھر سنندج درخصوص عوارض از اماکن درمانی ـ پزشکی که در کاربری غیرمرتبط مشغول فعالیت ھستند مقرر شده است که:

جدول ٢٧ :عوارض مکانھایی که در غیرکاربری موجود مشغول فعالیت ھستند:

ردیف نوع عوارض مأخذ و نحوه محاسبه عوارض

⅔× p×s×t پزشکی ـ درمانی ٢

٢ـ آقای حمزه شکریان زینی به موجب دادخواست تقدیمی در پرونده کلاسه ١٢٨٢/٩۵ ھیأتعمومی اعلام کردهاست که در تصویب این مصوبه مفاد رأی شماره ٨٧٢ ـ ١٣٨٧/١٢/١٨ ھیأتعمومی مراعات نشدهاست.

٣ـ رئیس دیوان عدالت اداری با ملاحظه نظریه مشاوران خود مبنی بر اینکه مصوبه مورد شکایت با رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر است، با اعمال ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع موافقت میکند.

 در اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از شورای اسلامی شھر سنندج خواستهشد نماینده خود را به جلسه ھیأت عمومی معرفی کنند.

ھیأتعمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٢/١٩ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شاکی تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبهای در ھیأتعمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأتعمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی ھیأتعمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ٨٣ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویبکننده در ھیأتعمومی مطرح مینماید.» نظر به اینکه در رأی شماره ٨٧٢ ـ ١٣٨٧/١٢/١٨ ھیأتعمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شھر مشھد مبنی بر پرداخت مبالغی تحت عنوان تغییر بھرهبرداری بھداشتی درمانی از محل مسکونی در صورت عدم سکونت در آن به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شورای اسلامی شھر سنندج در ردیف٢ جدول ٢٧ با عنوان عوارض مکانھایی که در غیـرکاربری موجود مشغول فعالیت ھـستند مبادرت به تعیین عوارض درمانی ـ پزشکی کرده است، بنابراین ردیف ٢ جدول ٢٧ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی شھر سنندج به لحاظ مغایرت با رأی ھیأتعمومی یاد شده با استناد به بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید