موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

مجموعه قوانین و مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی

ارسالی توسط ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری
مجموعه قوانین و مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی

مجموعه قوانین و مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی

مجموعه قوانین و مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی (UCP600)

بخش دوم مطلب

ماده ۲۱– راه نامه دریایی غیر قابل معامله:

  الف ) راه نامه دریایی غیر قابل معامله ، به هر نامی که باشد، باید ظاهرا" در برگیرنده این موارد باشد :

1– نام حمل کننده که به نحو زیر امضاء شده باشد:
•توسط حمل کننده یانماینده نامبرده شده برای یا از طرف حمل کننده یا
•توسط فرمانده یا نماینده نامبرده شده برای یا از طرف فرمانده .
 هر گونه امضاء توسط حمل کننده ، فرمانده یا نماینده باید به عنوان حمل کننده ، فرمانده یا نماینده قابل شناسایی باشد.
هرگونه امضاء توسط نماینده باید نشان دهد که آیا نماینده برای یا از طرف حمل کننده یا بــــرای یا ازطــــرف فرمانده امضاء نموده است .

3–بارگیری کالا در کشتی نامبرده شده در بندر بارگیری مندرج در اعتبار به نحو زیر:
• طی متن از پیش چاپ شده
•طی یادداشت بارگیری با اشاره به تاریخی که کالا بارگیری شده است .
تاریخ صدور راه نامه دریائی غیر قابل معامله به عنوان تاریخ حمل تلقی خواهد شد مگر اینکه شامل یادداشت بارگیری با درج تاریخ حمل باشد که دراین صورت تاریخ درج شده در یادداشت بارگیری به عنوان تــــاریخ حمل تلقی خواهد شد.
اگر راه نامه دریایی غیر قابل معامــله شـــامل عبـــارت "کشتی مورد نظر" یا عبارت مشابه درارتبــاط با نام کشتی باشد، یادداشت بارگیری که به تاریخ حمل و نام کشتی واقعی اشاره کند الزامی است .

4–حمل از بندر بارگیری به بندر تخلیه مندرج در اعتبار باشد.
اگر درراه نامه دریایی غیـــر قابل معــامـــــله به بندربارگیری مندرج در اعتبار به عنوان بندربارگیری اشاره نشده باشد یا اگر شامل عبارت " مـورد نظر" یا عبــــارت مشـابه در ارتباط با بنـــدر بارگیری باشد، یادداشت بارگیری شامل بندر بارگیــــــری مندرج در اعتبار ، تاریخ حمل و نام کشتی الزامی است .
این شرط حتی در مواردی که راه نامـه دریایی دارای متن از پیش چاپ شده در ارتباط با بارگیری و حمل کالا در کشتی نامبرده شده است لازم الاجراء است .

5– تنها نسخه اصل راه نامه دریایی غیر قابل معامله و یا اگردر بیش از یک نسخه اصل صادر شده باشد شامل کلیه نسخ اصل طبق آنچه که در راه نامه دریایی غیر قابل معامله قید شده باشد.

 6– مواد و شرایط حمل با اشاره به منبع دیگری که شامل مواد و شرایط حمل است (راه نامه دریایی غیر قابل معامله خلاصه شده یا پشت سفید) باشد. محتویات مواد و شرایط حمل مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

7–هیچگونه اشاره ای به شرایط حمل دربست نباشد.

ب ) از نظـــــــر این ماده ، انتقال کالا از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر به معنی تخلیه کالا از یک کشتی و بارگیری مجدد روی کشتی دیگر در طی عملیات حمل و نقل از بندر بارگیری به بندر تخلیه مندرج دراعتبار است .
ج ) 1– اگر راه نامه دریایی غیــر قابل معامله به احتمال انجام یا انجام انتقال کالا از یک کشتی به کشتی دیگراشاره کند باید تمــــام طول مسیر حمل با همان راه نامه دریایی غیر قابل معامله واحد پوشش داده شود
 2– حتی اگر انتقال کالا از یک کشتی به کشتی دیگر به موجب اعتبار غیر مجاز باشد ، راه نامـــه دریایی غیر قابل معامله ای که به احتمال انجام یا انجام انتقال کالا از یک کشتی به کشتی دیگر اشاره کند قابل قبول است به شـــرط آنــکه کالا درکانتینر ، تریلر یا قایق های سبک (Lash Barge) طبق آنچه که در راه نامه دریایی غیر قابل معامله تائید شده حمل شود.
د ) به شـــرط درج شده درراه نـــامه دریــایی غیر قابل معامله مبنی براینکه حمل کننده حق انتقال کالا از یک کشتی به کشتی دیگر را برای خود محفوظ میدارد ترتیب اثر داده نمی شود.

ماده ۲۲– بارنامه حمل دربست:

الف ) بارنامه ، به هر نامی که باشد ، منوط به حمل دربستی (بارنامه چارتر) باید ظاهرا" در برگیرنده این موارد باشد:

1–به نحو زیرامضاء شده باشد:
 • توسط فرمانده یا نماینده نامبرده شده برای یا از طرف فرمانده یا
• توسط مالک کشتی یا نماینده نامبرده شده برای یا از طرف مالک ، یا
• توسط اجاره کننده یا نماینده نامبرده شده برای یا از طرف اجاره کننده
 هرگونه امضاء توسط فرمانده، مالک ، اجاره کننده یا نماینده به نحوی که به عنوان فرمانده ، مالک ،اجاره کننده یا نماینده قابل شناسایی باشد.
 هرگونه امضاء توسط نماینده باید مشخص کند که نماینده به عنوان برای یا از طرف فرمانده ، مــــالک یا اجاره کننده امضاء نموده است
 نماینده ای که برای یا از طـــرف مالک یا اجاره کننده امضاء می کند باید نام مالک یا اجاره کننده را درج کند.

2– بارگیری کالا در کشتی نامبرده شده در بندر بارگیری مندرج در اعتبار به نحو زیر:
• طی متن از پیش چاپ شده
• طی یادداشت بارگیری با اشاره به تاریخی که کالا بارگیری شده است .
تاریخ صدور بارنامه حمــــل دربســــــت به عنوان تـــــاریخ حمــــل تلقی خواهد شد مگر اینکه شامل یادداشت بارگیری با درج تاریخ حمل باشد که در این صــــورت تاریـــــخ ذکر شده در یـــــــادداشت بارگیری به عنوان تاریخ حمل تلقی خواهد شد.

3– حمل کالا از بندر بارگیری به بندر تخلیه مندرج در اعتبار باشد. بندر تخلیـ می توانـــد شــــامل یک سری از بنادر یا یک نقطه جغرافیایی و به نحوی که اعتبار درج شده باشد.

4– تنها نسخه اصل بارنامه حمل دربست یا اگر در بیش از یک نسخه اصل صادر شده باشد ، کلیه نسخ اصل طبق آنچه که در بارنامه حمل دربست قید شده باشد.

5– بانک قراردادهای حمل دربست را بررسی نخواهد کرد، حتی اگر ارائه این قــراردادها به مـــوجب شرایط اعتبار الزامی باشد.

ماده ۲۳– سند حمل هوایی

  الف ) سند حمل هوایی ، به هر نامی که باشد ، باید ظاهرا" در برگیرنده این موارد باشد:
1–نام حمل کننده که به نحو زیر امضاء شده باشد:

• توسط حمل کننده یا ،
• توسط نماینده نامبرده شده برای یا از طرف حمل کننده .
 هرگونه امضاء توسط حمل کننده یا نماینده باید به عنوان حمل کننده قابل شناسایی باشد.
هرگونه امضاء توسط نماینده باید مشخص کند که نماینده برای یا از طرف حمل کننده امضاء نموده است .

2–  اشاره کند که کالا برای حمل پذیرفته شده است

3– تـــاریخ صدور سند به عنوان تاریخ حمل تلقی خواهد شد مگر آنکه سند حمل هوایی شامل یادداشت مشخص تـاریخ قطعی پرواز باشد، که در این صورت تاریخ ذکر شده در یادداشت به عنوان تاریخ حمل تلقی خواهد شد.

درج هر گونه اطلاعات دیگر در ارتباط با شماره و تاریخ پرواز در روی سند حمل هوایی به عنوان تاریخ حمل تلقی نخواهد شد.

4–فرودگاه مبداء و فرودگاه مقصد به نحوی که در شرایط اعتبار درج شده باشد.

5–نسخه اصل فرستنده یا ارسال کننده باشد حتی اگر در اعتبار به ارائه کلیه نسخ تصریح شده باشد.

6– مواد و شرایط حمل یا به منابـــع دیـــگری که شـــامل مواد و شـرایط حمل است . محتویات مواد و شرایط حمل بررسی نخواهد شد.

ب ) از نظــــراین ماده ، انتقــــال کالا از یک وسیـــله نقلیـه به وسیله نقلیه دیگر به معنی تخلیه از یک هواپیما و بارگیری مجدد کالا به هواپیمای دیگر طی حمـــل و نقــل از فرودگاه مبداء به فرودگاه مقصد ذکر شده دراعتبار است .
ج ) 1– اگر سند حمل هوایی به احتمال انجام یا انجام انتقال کالا از یک هواپیما به هواپیمای دیگر اشاره داشته و یا اینکه تصریح کند که کالا از یک هواپیما به هواپیمای دیگر منتقل خواهد شده باید تمام طول مسیرحمل با همان سند واحد حمل پوشش داده شود.
 2– حتی اگر انتقال کالا از یک هواپیما به هواپیمای دیگر بنابه شرایط اعتبار منع شده باشد، سنـــد حمل هـــوایی که اشاره به احتمال انجام یا انجام انتقال کالا داشته قابل قبول است.

ماده ۲۴– اسناد حمل جاده ای ، راه آهن یا آبراه داخلی :

الف ) سند حمل جاده ای ، راه آهن یا آبراه داخلی ، به هر نامی که باشد ، باید ظاهرا" در برگیرنده این موارد باشد:

1 نام حمل کننده که به نحو زیر امضاء شده باشد:
• توسط حمل کننده یانماینده نامبرده شده از طرف یا برای حمل کننده ، یا
• مبنی بــر وصول کالا به وسیله امضاء ، مهر یا یادداشت حمل کننده یا نماینده نامبرده شده برای یا از طرف حمل کننده .
هرگـــــونه امضاء ، مهر یا یادداشت یا وصول کالا توسط حمل کننده ، یا نماینده نامبرده شده باید به عنوان حمل کننده ، یا نماینده قابل شناسایی باشد.
هرگونه امضاء ،مهر یا یادداشت وصول کالا توسط نماینده باید قید کند که نماینده برای یا از طرف حمل کننده امضاء نموده یا عمل می کند.
اگر نام حمل کننده در سند حمل راه آهن قابل شناسایی نباشد ، هر گونه امضاء یا مهر شرکت راه آهن به عنوان سند امضاءشده توسط حمل کننده پذیرفته خواهد شد

 2– تاریخ حمل یا تاریــــــخی که کــلا برای بارگیری ، ارسال یا حمل در محل قید شده در شرایط اعتبارد ریافــــت شــــده است . غیر از مواردی که سند حمل شامل مهروصول تاریخ دار، تاریخ وصول یا تاریخ حمـــل است ، تاریخ صدور سند حمل به عنوان تاریخ حمل تلقی خواهد شد.
2– محل بارگیری و محل مقصد طبق آنچه که در شرایط اعتبار ذکر شده .
ب ) 1– سند حمل جاده ای باید نسخه اصل فرستنده یا ارسال کننده باشد یا هیچگونه نشانه ای از اینکه سند برای چه کسی تهیه شده نداشته باشد.
2– سند حمل راه آهن که به عنوان " رونوشت " مشخص شده به عنوان نسخه اصل پذیرفته خواهد شد.

3– سند ، سند حمــل راه آهن یا آبراه داخلی اعم از اینکه به عنوان نسخه اصل مشخص شده باشد یا نه به عنوان نسخه اصل پذیرفته خواهد شد.
ج ) در صورت عدم ذکر تعداد نسخ اصل صادر شده بر روی سند، تعداد سند حمل ارائه شده به عنوان نسخ کامل تلقی خواهد شد.
د ) از نظر این ماده ، انتقال کالا از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر به معنی تخلیه از یک وسیله نقلیـــه و بارگیری مجدد در یک وسیله نقلیه دیگر در همان روش حمل و نقل طی عملیات حمل از محل بارگیری ، ارسال یا حمل به محل مقصد مندرج در اعتبار است .


ه ) 1– اگرسند حمل جاده ای ، راه آهن یا آبراه داخلی به احتمال انجام یا انجام انتقال کالا از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر اشاره شده باشد ، باید تمام طول مسیر حمل بوسیله همان سند حمل پوشش داده شود.
 2–حتی اگــــر انتقال کالا از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر در شرایط اعتبار منع شده باشد، سند حمل جــــــاده ای ، راه آهـن یا آبراه داخلی که اشاره به احتمال انجام یا انجام انتقال کالا از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر کند قابل قبول است .

ماده ۲۵– رسید پیک ، رسید پست یا گواهی پست:

الف ) رسید پیک حاکی از وصول کالا برای حمل ، به هر نامی که باشد ، باید ظاهرا" در برگیرنده این موارد باشد:
1– نام شرکت پیک سریع و مهر یا امضای آن توسط پیک در محلی که مطابق شرایط اعتبار کالا باید ازآنجا حمل گردد.
2– تاریــــخ تحویل یا وصول کالا یا عبارتی شبیه به آن ، این تاریخ به عنوان تاریخ حمل تلقی خواهد شد.
ب ) اگر طبق شرایط اعتبار هزینه پیک باید پرداخت و یا پیش پرداخت شده باشد، بانک سند حمل صادر شــــده توسط خدمات پیک حاکی از اینکه هزینه های ارسال به حساب شخص دیگری غیر از گیرنده کالا اســــت می پذیرد.
ج ) رسید پست یا گواهی پست ، به هر نامی که باشد ، باید حاکی از وصول کالا برای حمل بوده و در محلی که کالا طبق شرایط اعتبار حمل می شود،امضاء،مهر و تاریخ گذاشته شود.

ماده ۲۶– "حمل روی عرشه "، "بارگیری و شمارش توسط فرستنده "، " محتویات طبق اظهار فرستنده" و "هزینه های اضافه بر کرایه حمل"

الف ) سند حمل نباید حاکی از بارگیری کالای روی عرشه کشتی باشد یا اشاره کند که کالا روی عرشه کشتی بارگیری خواهد شد.شرط مندرج در سند حمل مبنی بر اینـکه کــــالا ممـــکن است روی عــــرشه کشتی بارگیری شود قابل قبول است .
ب ) سند حمل حاوی شرایطی از قبیل "بارگیری و شمارش توسط فرستنده " و "محتویات طبــق اظهـار فرستنده " قابل قبول است .
ج ) سند حمل ممکن است توسط مهر یا به نحو دیگری اشاره به هزینه هایی اضافه بر کرایه حمــل داشتــــه باشد.
تبصره : پرداخت یا عدم پرداخت چنین هزینه هائی از مبنای حمل اعتبار مشخص می گردد

ماده ۲۷– سند حمل بدون نقص: ARTICLE 27 CLEAN TRANSPORT DOCUMENT

بانک فقط سند حمل بدون نقص را می پذیرد . سند حمل بدون نقص سندی است که هیچگونه شرط یا یادداشتی مبنی بر معیوب بودن کالا یا بسته بندی در آن درج نشده باشد.

ماده ۲۸– سند و پوشش بیمه ای: ARTICLE 28 INSURANCE DOCUMENT AND COVERAGE

الف ) سند بیمه از قبیل بیمه نامه ، گواهی بیمه یا اظهار نامه صادره تحت پوشش بیمه ای باز باید حاکی از صدور و امضاء آن توسط یک شرکت بیمه ، بیمه گر یا نمایندگان و کارگزاران آنها باشد.
هرگونه امضاء توسط نماینده یا کارگزار باید مشخص کند که آیا نماینده یا کارگزار "برای " یا " ازطرف " شرکت بیمه یا بیمه گر امضاء نموده است .
ب ) اگر سند بیمه دربیش ازیک نسخه اصل صادر شده باشد ، کلیه نسخ اصل باید ارائه شود.
ج ) بیمه نامه های موقت (Cover Notes) قابل قبول نیست .
 تبصره :
در یادداشت بیمه ،صادر کننده می گوید پول را گرفته ام تا کالائی را بیمه کنم ولی موید بیمه شدن کالا نیست . اما بیمه نامه در حکم بیمه شدن قطعی کالاست .
– تاریخ پوشش بیمه نامه باید مشخص باشد لذا نمی تواند تاریخ آن بعد از تاریخ حمل باشد مگر اظهار کند که بیمه نامه ،پوشش خطر کالا را از زمان حمل پوشش می دهد.
– بیمه نامه تا قبل از برداشت حق بیمه آن نافذ نخواهد بود."
د ) بیمه نامه به جای گواهی بیمه یا اظهار نامه بیمه به جای پوشش بیمه ای باز قابل قبول است .
ه ) تاریخ سند بیمه نباید بعد از تاریخ حمل باشد مگر آنکه صورت ظاهر سند بیمه حاکی از آن باشد که پوشش بیمه ای قبل از تاریخ حمل نافذ است .

و )

1– سند بیمه باید مبلغ پوشش بیمه ای را درج و به همان ارز اعتبار باشد.

2– درج پوشش بیمه ای در شرایط اعتبار به صورت درصدی از ارزش کالا، ارزش سیاهه یا نظایر آن به معنای حداقل پوشش بیمه ای مورد نیاز تلقی خواهد شد.
اگر دراعتبـــار اشـــــــاره ای به مبلغ پوشش بیمه ای مورد نیاز نشود، حداقل پوشش بیمه ای مورد نیاز110% ارزش سی آی اف یا سی آی پی کالا خواهد بود.
هنگـــــــامی که ارزش سی آی اف یا سی آی پی کالا از روی اسناد قابل تشخیص نباشد ارزش پوشش بیمه ا ی باید براساس مبلغ اسنادی که درخواست معامله یا پرداخت وجه شده یا ارزش ناخالص کالا به میزانی که در سیاهه نشان داده شده ، هر کدام که بیشتر باشد ،محاسبه شود.

 3– سند بیمه باید حاکی از این باشد که خطرات احتمالی حداقل از محل در اختیار گرفتن یا حمل کالا تــــا محل تخلیه یا مقصد نهایی به نحوی که در شرایط اعتبار درج شده تحت پوشش بیمه ای قراردارند.

ز ) اعتبار باید نوع پوشش بیمه ای مورد نیــــاز و در صورت لزوم خطرات اضافی دیگری را که باید تحت پوشش قرارگیرد در بر گیرد. در صورت استفاده از اصطلاحاتی از قبیل "خطرات عادی " یا "خطرات متعارف " سند بیمه بدون توجه به خطراتی که پوشش ندارد پذیرفته خواهد شد.
ح ) اگر طبق شرایط اعتبار "بیمه در مقابل تمام خطرات " مقرر شود و سند بیمه ای ارائه شده حاوی یادداشت یا شرط "در مقابل تمام خطرات " باشد اعم از اینکه عنوان سند بیمه "تمام خطر" باشد یا خیـــر پذیرفتـــه خواهد شد،حتی اگر برخی از خطرات را مستثنی کرده باشد.
ط ) سند بیمه می تواند به شرایط مسستثنی شده اشاره کند.
ی ) سند بیمه می تواند به درصد معافیت بیمه گر از پرداخت خسارت (فرانشیز) یا عدم پوشش مبلغ معینی ازخسارت وارده (مازاد) اشاره کند.

ماده ۲۹– تمدید تاریخ انقضاء یا آخرین روز ارائه اسناد:

الف ) اگر تاریخ انقضاء اعتبار یا آخرین روز جهت ارائه اسناد مصادف با روزی شود که بانکی که اسناد باید به آن بانک ارائه شود بنابه دلایلی غیر از آنچه که در ماده 36 اشاره شده تعطیل باشد، تـاریخ انقضاء یا آخرین روز ارائه اسناد، بنابه مورد تا اولین روز بانکی بعد از تعطیل تمدید خواهد شد.
ب ) اگراسناد در اولین روز بانکی بعد از تعطیل ارائه شود بانک تعیین شده باید طی بیانیه ای در نـامه ضمیمه اسناد به بانک گشاینده یا تائید کننده اعلام نماید که اسناد پیرو تمدید مهلت مقرر مطابق بند الف ماده 29 به بانک ارائه شده است .
ج ) تمدید تاریخ انقضاءاعتبار یا آخرین روز ارائه اسناد طبق بند الف ماده 29 موجب آن نخــــــواهد شـد کـه آخرین تاریخ حمل نیز تمدید گردد.

ماده ۳۰– نوسان در مبلغ اعتبار، مقدار و قیمت واحد:

الف ) لغات "در حدود" یا "تقریبا" که در ارتباط با مبلغ اعتبار یا مقدار یا قیمت واحد کالا در اعتبار به کـــار می رود به معنی مجاز بودن حداکثر 10 درصد تفاوت ، بیشتر یا کمتر، از مبلغ ، مقدار یا قیمت واحــــد کالای مورد اشاره است .
ب ) نوسان 5 درصدی بیشتر یا کمتر مقدار کالا در اعتبار مجاز است به شرط آنکه مقدار کالا براساس تعداد واحدهای بسته بندی یا قلم به قلم مشخص نشده باشد و جمع مبالغ برداشت شده بیشتــــراز مبـــلغ اعتبـــارنباشد.
تبصره : (فقط کالای وزنی یا فله ای ) 5% فقط برای مقدار کالاست (یعنی مبلغ قابل پرداخت همان سقف اعتباراست )
ج ) حتی درمواردی که حمل تدریجی غیر مجاز است ،نوسان 5 درصد کمتر از مبلغ اعتبـار مجاز است بــــه شرط آنکه مقدار کالا،اگر در اعتبار درج شده کلا" حمل شده باشد و قیمت واحد کالا ،اگر کاهش نیافته و یا مفاد بند ب ماده 30 قابل اعمال نباشد. این نوسان در مواردی کـــه میــــزان مشخصی از نوسان در اعتبارتصریح شده و یا از اصطلاحات ذکر شده در بند الف ماده 30 استفاده شود قابل اعمال نیست

 


مطالب مرتبط

آیا میدانید های حقوقی؟

نام نویسنده
آیا میدانید های حقوقی؟

آیا میدانید های حقوقی؟

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- شش = 3