موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

اختبار تیرماه 1383

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
اختبار تیرماه 1383

اختبار تیرماه 1383

آئین دادرسی مدنی - تیرماه ۱۳۸۳

مدت دو ساعت – استفاده از کتاب قانون ممنوع است

سئوال اول - سعید آپارتمانی را از یک شرکت ساختمانی با سند مالکیت خریداری نموده و پدر ومادر خود را درآن آپارتمان اسکان داده و خود عازم خارج از کشور میگردد۰بعد از گذشت حدود یکسال یک روز مامور اجرا باتفاق مامور انتظامی و یک نفر که خود را مالک آپارتمان معرفی مینماید به محل مراجعه و آپارتمان را تخلیه مینماید۰سعید با اطلاع از ما وقع به تهران آمده وبا تعقیب قضیه متوجه میشود که شخصی باستناد یک مبایعه نامه بتاریخ مقدم ازمعامله وی با شرکت فروشنده با طرح دعوی بطرفیت سعید و شرکت فروشنده با تقلب در ابلاغ اخطارها و ابلاغ واقعی متقلبانه با تحصیل حکم حضور و قطعی حکم تخلیه را اجرا نموده است۰سعید به شما که وکیل دادگستری میباشید مراجعه و تفویض وکالت مینماید و شما اقدام به درخواست اعاده دادرسی مینمائید۰سئوالات بشرح زیر است :

الف – شما درخواست اعاده دادرسی را در کدام دادگاه مطرح میکنید ؟ دادگاه بدوی صادر کننده حکم یا دادگاه تجدید نظر تایید کننده حکم ؟

ب - با توجه باینکه مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز وبرای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه است در مسئاله مفروض ابتدای مهلت از چه تاریخی شروع میگردد ؟

ج - با فرض اینکه بنظر شما دادگاه تجدید نظر صالح به رسیدگی باشد با توجه به اینکه طبق مفاد آئین دادرسی مدنی دادگاه تجدید نظر استان رسیدگی ماهیتی میکند ترتیب رسیدگی به چه صورتی خواهد بود ؟ آیا ابتدا به موضوع جعل سند و احراز آن رسیدگی و سپس بعد از قبول اعاده دادرسی را ادامه میدهد و حکم مقتضی را صادر مینماید ؟

د - حکم صادره در رابطه با اعاده دادرسی اعم از اینکه دادگاه بدوی صالح باشد یا تجدید نظر مفاد حکم دادگاه متضمن چه دستور و نتایجی خواهد بود ؟ پاسخ خود را در چند سطر محدود و مختصر باستناد قانون مرقوم فرمائید ۰ ( بارم سئوال ۸ )

سئوال دوم - شخصی در دادگاه بدوی و تجدید نظر محکوم به پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال گردیده محکوم علیه به شما مراجعه و تفویض وکالت نموده و شما با توجه به اصلاح قانون دادگاههای عمومی و انقلاب با قبول وکالت به هیات تشخیص شکایت مینماید۰ ( البته با فرض اینکه شما صلاحیت شکایت به هیات تشخیص را دارا میباشید )

سئوالات اینستکه :

الف - در چه مهلتی باید اقدام به طرح شکایت نمائید ؟ آیا قانونگذار مهلتی پیش بینی نموده است یا هر زمانی میتوانید مبادرت به شکایت نمائید ؟

ب - آیا هیات تشخیص میتواند اجرای حکم حقوقی ( مدنی ) را تا رسیدگی قطعی متوقف نمایید ؟ نفیا " یا اثباتا " پاسخ خود را با استناد به قانون مرقوم فرمائید۰

ج - هیات تشخیص پس از رسیدگی حکم به رد شکایت شما میدهد آیا این حکم قطعی است یا مجددا قابل طرح میباشد۰در صورتی که قابل شکایت مجدد باشد مرجع شکایت و رسیدگی بعدی و جهت قبول شکایت را شرح دهید۰بارم سئوال ۶

سئوال سوم - در دعوایی که از طرف دادگاه با توجه به قرارداد طرفین داوری به یک نفر داور ارجاع گردیده و داور در مدت تعین شده از طرف دادگاه رای خود را صادر و ثبت دفتر دادگاه نموده است چنانچه داور پس از ثبت رای خود را دفتر دادگاه متوجه اشتباهی در رای خود گردد آیا میتوانید رای خود را اصلاح نماید ؟ پاسخ خود را نفیا یا اثباتا با استناد قانونی موقوم فرمائید۰بارم سئوال ۳

سئوال چهارم - شخصی در دعوی مطالبه دین قطعا محکوم به پرداخت شده و اجرائیه نیز صادر گردیده محکوم له تقاضای بازداشت اموال محکوم علیه را نموده است و اجرا با معرفی محکوم له یک آپارتمان شصت متری و یک خودرو پیکان محکوم علیه را بازداشت مینماید بر اثر اعتراض محکوم علیه دادگاه اموال بازداشتی را جز مستثنیات دین تشخیص و حکم به رفع بازداشت میدهد , پس از صدور این حکم محکوم علیه فوت نموده و محکوم له مجددا توقیف همان اموال را خواستار میشود۰وراث علیه متوفی با استناد به رای دادگاه مدعی مستثنی بودن آ ن اموال در بازداشت مجدد شده اند آیا اجرا با توجه به اعتراض وراث باستناد حکم صادره دائر بر مستثنی بودن اموال بازداشتی باید از توقیف همان اموال امتناع نماید یا میتواند همان اموال را که قبلا جز مستثنیات دین بوده بازداشت نماید ؟ پاسخ را مستندا به قانون مرقوم فرمائید۰بارم سئوال ۳

 حقوق مدنی - تیرماه ۱۳۸۳

مدت ۲ساعت

سئوال اول – در پرونده کیفری بین طرفین به شرح سندی عادی توافق میشود که متهم با حضور در دفترخانه رسما به شاکی وکالت بلاعزل تفویض نماید تا شاکی با بهره از وکالت مزبور ملک متهم را برای وصول ضرر و زیان ناشی از جرم بفروشد۰شاکی نیز متعهد میشود به محض تنظیم وکالتنامه رضایت و انصراف خود را از تعقیب کیفری متهم به دادگاه اعلام کند ولی تعهد شاکی درمتن وکالتنامه رسمی ذکر نمیشود شاکی از اعلام رضایت به دادگاه میفری امتناع مینماید و در نتیجه به مجازات و پرداخت ضرر و زیان در حق شاکی محکوم میگردد در حالی که شاکی نیز تاکنون از اختیار خود مندرج دروکالتنامه استفاده نکرده است متهم با توضیح مراتب فوق دادخواستی به دادگاه حقوقی تقدیم ابطال و فسخ وکالتنامه را درخواست میکند۰دادگاه ابتدا به خواهان ابلاغ میکند تا تصریح نماید۰ابطال وکالتنامه را تقاضا دارد یا فسخ آنرا تا بر مبنای درخواست او دعوی رسیدگی شود۰توضیح دهید تکلیف دادگاه به خواهان صحیح بوده یا خیر و استدلال شما چیست ؟ خواهان در مقام توضیح خواسته خود اعلام بطلان وکالتنامه را تقاضا میکند بنظر شما دادگاه با فرض اینکه خواسته اعلام بطلان وکالتنامه است چه رائی باید صادر کند و با چه استدلالی ؟ بارم ۱۰

سئوال دوم -

درمبایعه نامه ای مقرر شده هرگاه خریدار چکهای مربوط به ثمن معامله را در سررسید معین نپردازد معامله فسخ است از پنج فقره چکهای مزبور سه فقره در سررسید توسط فروشنده وصول شده است چک چهارم توسط بانک محال علیه بلامحل اعلام و پس از آن چک پنجم نیز فاقد موجودی بوده و fبرگشت شده است فروشنده به منظور وصول دو فقره چک اخیر از طریق اجرای اداره ثبت اقدام نموده ولی اموالی از خریدار جهت فروش و وصول و ایصال وچه چکها بدست نمیاید۰فروشنده ضمن اعلام آمادگی برای استرداد وچه سه فقره چکهای وصولی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام انفساخ مبایعه نامه را از دادگاه حقوقی تقاضا میکند نظر مستدل خود را در مورد قبول یا رد دعوی فوق بیان نمائید۰بارم ۵

سئوال سوم –

مردی ملکی را که طبق مبایعه نامه عادی خریداری کرده با این عبارت در ظهر مبایعه نامه به همسر خود انتقال میدهد " کلیه حقوق خود نسبت به مورد معامله را واگذار کردم به همسر خود خانم۰۰ " مشارالیها نیز حقوق خود را باهمان عبارت به پدر خویش منتقل مینماید ملک مزبور آپارتمانی است که هنوز از طرف فروشنده به خریدار تحویل نشده است ۰با اوصاف فوق زوج به شما مراجعه و از شما درخواست میکند با طرح دعوائی مناسب ملک را به او بازگردانید نظر شما چیست اگر زوج را محق بدانید دادخواستی حداکثر در ۱۵سطر برای زوج تنظیم نمائید و اگر زوج را محق تشخیص نمیدهید توضیح مستدل خود را بیان نمائید بارم ۵

طراح – دکتر غلامرضا طیرانیان۰فقط استفاده ازمتن قوانین ( بدون هرگونه توضیح و زیرنویس ) مجاز است۰

 حقوق تجارت - تیرماه ۱۳۸۳

اختبار کتبی حقوق تجارت تیرماه ۱۳۸۳

سئوال یکم :

بازرگانی به شما مراجعه میکند و اظهار میدارد که دادگاه بدوی در یک دعوی به ضرر او رای داده است و اکنون میخواهد تجدید نظر خواهی کند با توجه به اینکه تمبر دادخواست در مرحله تجدید نظر خواهی زیاد است و او قادر به پرداخت این هزینه نیست درخواست تقدیم دادخواست اعسار برای معافیت از پرداخت هزینه دادرسی را دارد۰

۱ -         آیا دادخواست اعسار می دهید ؟

۲ -         اثباتا یا نفیا بطور مستدل نظرات خود را بیان نمائید۰ ۲نمره

سئوال دوم -

یک شرکت سهامی عام در یک نوبت آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری اعلام میکند سهامدارانی که دارای سهام بی نام هستند ظرف سه ماه به شرکت مراجعه و سهام بی نام خود را تبدیل به سهام با نام کنند در غیر اینصورت سهام آنها باطل میگردد۰

یکی از سهامداران چهار ماه بعد از انتشار آگهی به شرکت مراجعه میکند و متوجه میشود که شرکت سهام وی را باطل اعلام کرده و برابر آن سهام با نام صادر و به یکی از سهامداران شرکت فروخته اند از لحاظ حقوقی استدلال کنید :

۱ -         آیا عمل شرکت قانونی است یا نه ؟

۲ -         به عنوان وکیل سهامدار مارالذکر برای وی چه می توانید بکنید ؟ مثبت یا منفی آنرا استدلال کنید و راه حل قانونی و قضائی آنرا بنویسید۰ ۵نمره

سئوال سوم -

یک شرکت ساختمانی ( سهامی خاص ) به نام الف ساخت هزار دستگاه آپارتمان به مردم را پیش فروش کرده و با خریداران قرارداد منعقد میکند برای تامین درها و پنجره های آپارتمان های مزبور شرکت با مسئولیت محدود به نام ب تاسیس میشود۰مدیرعامل شرکت الف به عنوان یکی از اعضای هیات مدیره شرکت ب مشغول به کار میشود۰

آیا عمل مدیرعامل شرکت الف قانونی است ؟ مثبت یا منفی آنرا به طور کامل با توجه به قانون تجارت به ویژه قانون شرکتهای سهامی استدلال کنید۰ ۵نمره

سئوال چهارم :

شرکت سهامی خاصxبه حکم دادگاه ورشکسته میشود در بین طلبکاران و مدعیان حق آن شرکت که به اداره تصفیه امور ورشکستگی مراجعه میکنند شخصی وجود دارد بنام Aکه با ارائه یک فقره چک به مبلغ پنجاه میلیون تومان تقاضا دارد در عداد طلبکاران قرار داده شود۰چک مزبور را الف و ب دو نفر از اعضای هیات مدیره شرکت که امضای آنان به بانک محال علیه معرفی شده صادر کرده اند۰Aعلاوه بر مراجعه به اداره تصفیه دعوائی نیز به طرفیت دو مدیر امضا کننده در محکمه حقوق طرح نموده و با این ادعا که مسئولیت مدیران مزبور نیز تضامنی است صدور حکم بر محکومیت آنان را به پرداخت وجه چک بنحو تضامن تقاضا نموده است مدیران در پاسخ این ادعا دفاع کرده اند که چک موضوع دعوی بابت قسمتی از ثمن معامله ای در وجه دارنده آن صادر شده و مشخصات چک در مبایعه نامه ذکر گردیده و تاریخ مبایعه نامه به ماه قبل از تاریخ چک میباشد و قرار بوده که اقدام به صدور سفته به نفع طرف معامله بشود لیکن به علت قابل ملاحظه بودن قیمت تمبر مالیاتی مربوط به سفته پنجاه میلیون تومانی چک صادر شده است و نتیجه گرفته اند که چک به حساب شرکت صادر شده و آنان نباید مسئول پرداخت آن باشند اداره تصفیه تقاضای Aرا در خصوص قرار گرفتن وی در شمار غرما رد کرده با این استدلال که مطابق اساسنامه شرکت مدیران حق انجام معامله ای که برا ی آن چک صادر شده نداشته اند وشرکت مسئولیتی در مورد پرداخت آن ندارد۰

با عنایت به مقررات موضوعه و اصول و قواعد مسلم حقوق تجارت مستدلا بطور مشروح پاسخ دهید تصمیم اداره تصفیه در مورد مردود دانستن ادعایAدرست است یا نه ؟ دادگاه مورد مراجعه Aدر باب دعاوی باید چگونه مبادرت به صدور رای نماید۰ ۸نمره

موفق باشید۰

 حقوق ثبت و امور حسبی تیرماه ۱۳۸۳

سئوالات آزمون حقوق ثبت و امور حسبی تیرماه ۱۳۸۳

قوانین مورد نیاز :

ثبت – امور حسبی – مدنی - آئین دادرسی مدنی – مجازات اسلامی و قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال ۱۳۵۲

مدت آزمون ۲ساعت است ذکر عین مواد قانونی ضرورت ندارد فقط به دو سئوال پاسخ داده شود۰

سئوال اول -

در مناطقی از کشور که در اجرای مقررا ت ثبت عمومی املاک میباید به ثبت برسد توضیح دهید که آیا دعوی خلع ید و نیز رفع تصرف عدوانی ( اعم از حقیقی و کیفری ) ازمالکین که املاک آنها مجهول المالک شناخته شده قابلیت استماع دارد یا خیر ؟

سئوال دوم -

اثر تاریخ را در اسناد رسمی و عادی توضیح داده و مشخص نماید سندی که فاقد تاریخ بوده و یا تاریخ آن مخدوش است از لحاظ احراز اهلیت و نیز اعتبار سند چه وضعی دارد۰

سئوال سوم -

درامور ثبتی در کدام مورد ارائه گواهی انحصار وراثت ضرورت دارد و اساسا مقررات موضوعه امکان تحصیل گواهی انحصار وراثت را به غیر وراث میدهد ؟

سئوال چهارم –

حدود اختیارات قانونی قیم را با ولی قهری در امور مالی و غیرمالی مقایسه کرده و ضرورت نظارت دادستان را در هر مورد مشخص نماید۰


مطالب مرتبط

تعریف ما از کودک با تعریف کنوانسیون حقوق کودک متفاوت است

نام نویسنده
تعریف ما از کودک با تعریف کنوانسیون حقوق کودک متفاوت است

تعریف ما از کودک با تعریف کنوانسیون حقوق کودک متفاوت است

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه