دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

سوالات اختبار کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان-دوره شانزدهم

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
سوالات اختبار کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان-دوره شانزدهم

سوالات اختبار کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان-دوره شانزدهم

حقوق مدنی

مسئله اول)
برابر با سند نکاحیه ای خانم پروین تعداد 1000 سکه تمام بهار آزادی از شوهرش آقای پرویز طلبکار است و مقدمات اجرائی را انجام داده است قبل از اجراء در تاریخ20/1/86 به ترتیب :
مادر آقای پرویز پرداخت 100 عدد سکه از مورد تعهد آقای پرویز را بدون اذن و اجازه از مضمون عنه ضمانت نموده که شش ماه دیگر بپردازد.
پدر آقای پرویز ضمانت پرداخت 500 عدد سکه از مورد تعهد آقای پرویز را بدون اذن و اجازه از مضمون عنه نموده که در آخر سال 1386 بپردازد.


بردار آقای پرویز ضمانت پرداخت 300 سکه از مورد تعهد آقای پرویز را با اجازه از مضمون عنه نموده است.خواهر آقای پرویز ضمانت پرداخت 100 عدد سکه مورد تعهد آقای پرویز را منوط به عدم پرداخت آقای پرویز تا 30/6/86 نموده است.

چنانچه تمام موارد فوق مورد قبول خانم پروین(مضمون له) قرار گرفته باشد قادر به پرداخت مورد تأیید خود نباشد خانم پروین حق مراجعه به مدیون اصلی و سایر ضامنین را دارد یا خیر؟
صحت یا عدم صحت موارد مورد تعهد هر یک از ضامنین را برابر مواد قانون مدنی به طور مستند و مستدل بنویسید.

مسئله دوم)
رضا مالک شش دانگ پلاک ثبتی فرعی 1 از اصلی 14 واقع در بخش 5 اصفهان ، اقدام به ساخت یک مجموعه آپارتمان مشتمل بر چهار طبقه سه واحدی در هر طبقه با مساحتهای متفاوت بر روی آن نموده است و سپس مبادرت به فرو ش آپارتمانهای به قرار ذیل نموده است:

الف) دو واحد از سه واحد از طبقه اول جمعاً به مساحت 300 متر مربع را به حسن فروخته از قرارهر متر مربع 700000 تومان
ب) سه واحد طبقه دوم این مجموعه را جمعاً به مساحت 400 متر مربع به صادق فروخته است از قرار هر متر مربع 800000 تومان و ثمن آنرا دریافت نموده است.
ج) دو واحد از سه واحد طبقه سوم 200000000 تومان به اکبر فروخته است و کل ثمن معامله را دریافت نموده است.

هنگام تسلیم، فروشنده و خریداران به ترتیب این اختلافات را دارند:
1-    در مورد فروش طبقه اول، 300 متر مربع فروخته شده 260 متر مربع می باشد.
2-    در مورد فروش طبقه دوم سه واحد فروخته شده به متراژ400 متر مربع، سه واحد 450 متر مربع می باشد و بایع مدعی است که 50 متر مربع آن متعلق و در مالکیت خودم می باشد.
3-    اختلاف فروشنده با خریدار طبقه سوم براین مطلب است که فروشنده مدعی است دو واحد فروخته شده دو واحدی است که جمعاً مساحت آنها 260 متر مربع می شود و خریدار مدعی است دو واحد مورد معامله دو واحدی است که جمعاً مساحت آن دو واحد 300 متر مربع می باشد.
کارآموزان محترم نظر حقوقی خود را نسبت به موارد 1 و 2 و 3 مستنداً و مستدلاً به مواد قانونی در صورتی که این مجموعه هنوز تفکیک نشده باشد را بنویسید.

حقوق تجارت

1-    رضا و فرهاد دو شریک هستند که به ترتیب به نسبتهای 4 و 2 دانگ در امر تولید و فروش عمده خشکبار شراکت دارند بدین نحو که فرآوری و فروش محصولات و تصدی مغازه و انبار منحصراً بر عهده رضا و امور راجع به خرید و صدور چک و سایر اسناد برعهده فرهاد است فرهاد در اثر صدور چکهای بلامحل  متعدد که بابت شراکت فوق صادر کرده است تحت تعقیب قرار دارد و در حال حاضر متواری است و در ضمن مشخص شده که هیچ یک از اموال موضوع شراکت بنام فرهاد نیست و اموال منقول نیز در تصرف رضا است و نسبت به آن ادعای مالکیت دارد. از نظر حقوقی آیا امکان توقیف مطلق اموال تصرفی رضا در قبال بدهی های ناشی از شراکت مشترک وجود دارد یا خیر؟چگونه ؟

2-    تصفیه ترکه تاجر متوفی، تابع کدام قانون است و چه تفاوتی بین تاجر متوفای ورشکسته و تاجر متوفی، از حیث حقوق طلبکاران وجود دارد؟

3-    شرکت تعاونی تولید امین به امر تجارت اشتغال دارد و هیأت مدیره آن شرکت مبادرت به فروش یک قطعه زمین از زمینهای شرکت نموده اند مطابق مصوبه مجمع عمومی، فروش اموال غیر منقول باید به تصویب مجمع عمومی عادی شرکت برسد. لیکن صاحبان امضاء مجاز شرکت، مبایعه نامه فروش را در حالی امضاء کرده اند که مصوبه ای در رابطه با تجویز فروش وجود نداشته است مطابق مقررات موجود و دکترین حقوق وضعیت قرارداد را در برابر شخص ثالث طرف معامله بررسی نمائید.

حقوق ثبت

1-    موارد لزوم کاربرد اظهار نامه رسمی در حقوق ثبت را مستنداً بنویسید.

2-    آقای«الف» به رأی هیأت نظرات اعتراض نموده، شورای عالی ثبت در خرداد ماه1366 با این استدلال که «موضوع رأی هیأت نظارت به مرحله اجراء در آمده است» قابل طرح در شورا ندانسته و رأی معترض عنه را ابرام نموده است.امروز آقای «الف» به شما مراجعه می کند. چه اقدام مثبتی می توان برای ایشان انجام داد، به چه نحو و از کدام مرجع؟

3-    آقای «ب» از طریق ماده 147 اصلاحی قانون ثبت موفق به اخذ سند مالکیت یک قطعه زمین می شود.خانم «ج» با این ادعا که قطعه متنازع فیه متعلق به اوست و به صورت اجاره در تصرف آقای «ب» بوده تقاضای ابطال سند مالکیت نامبرده را می نماید. به نظر شما دعوی مزبور قابلیت استماع دارد یا خیر؟به چه دلیل ؟

4-    مسعود مالک شش دانگ پلاک 3565/1 بوده است که آن را مشاعاً و به طور رسمی به مرضیه (سه دانگ) فریده (دو دانگ) و علی(یک دانگ) منتقل می نماید. سند مالکیت در ید «مرضیه» قرار می گیرد. بعد از مدتی«علی» با مراجعه به «مرضیه» تقاضای سند را می نماید.«مرضیه» از ارائه سند خود داری نموده اظهار می نماید: آمادگی دارد آن را نزد اداره ثبت به امانت گذارد.«علی» ضمن مراجعه به شما (بعنوان وکیل دادگستری) تقاضای راهنمایی دارد.
بفرمائید به چه نحو راهنمائی می نمائید تا حقوق«فریده» نیز لحاظ شود؟

5-    ماده 92 قانون ثبت می گوید «مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول، بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه، لازم الاجرا است. مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد» پاسخ دهید:
الف: آیا متعهد له سند ذمه ای می تواند مطالبات خود را از طریق محکمه حقوقی پیگیری نماید؟به چه دلیل ؟
ب: برای قسمت اخیر این ماده مثالی بزنید.

امور حسبی

احمد به همراه سه فرزند خود به اسامی فرهاد 25 ساله، فرشاد 23 ساله و آزاده 19 ساله در شیراز مقیم بوده اند. فرهاد با کشتی به خارج از کشور مسافرت که به علت غرق شدن کشتی، نامبرده مفقودالاثر می گردد. احمد (پدر) دو سال پس از غیبت فرهاد در شیراز فوت و وراث حین الفوت وی منحصر به فرهاد (غایب)، فرشاد و آزاده می باشد که دو نفر نامبرده اخیرالذکر دو سال پس از فوت پدر به اصفهان عزیمت و اقامت می نمایند. ماترک احمد که شامل یک درب باغ مشجر واقع در کرج، پنج واحد آپارتمان مسکونی واقع در شیراز و تعدادی تخته فرش واقع در انباری در اصفهان می باشد. با توجه به فروضات مسئله به سؤالات زیر مستنداً و مستدلاً پاسخ دهید.

سؤال اول
اولاً: اگر فرشاد به منظور مهر و موم ماترک پدرش(احمد) جهت تفویض وکالت به شما مراجعه نماید چه اقدام یا اقداماتی و در کدام مرجع به عمل می آورید؟
ثانیاً : چنانچه بنا به درخواست وکیل فرشاد مهر و موم ترکه صورت گرفته باشد آیا آزاده (دختر احمد) می تواند درخواست رفع آن را نماید؟ در صورت مثبت بودن پاسخ از کدام مرجع؟
ثالثاً : با فرض پذیرش درخواست رفع مهر و موم ترکه از طرف دادگاه صالح با توجه به غیبت فرهاد تکلیف و تصمیم صحیح دادگاه چیست؟

سؤال دوم
چنانچه در نتیجه تقسیم ماترک احمد یک درب باغ مشجر و یک واحد آپارتمان مسکونی در حصه ی غایب (فرهاد) قرار گیرد و به موجب رأی دادگاه اموال مذکور به تصرف موقت ورثه احتمالی فرهاد (فرشاد و آزاده) داده شود آیا فرشاد و آزاده می توانند با عنایت به ماده 313 قانون امور حسبی اموال یاد شده را فی ما بین خود تقسیم و تملک نمایند؟

سؤال سوم
چنانچه فرشاد و آزاده (وراث احتمالی غایب) درخواست تصرف موقت اموال فرهاد را بنمایند و شرایط قانونی آن نیز فراهم باشد مستنداً و مستدلاً توضیح دهید که :
اولاً : دادگاه بر اساس چه معیار و نسبتی اموال را به تصرف موقت آنها می دهد؟
ثانیاً : اگر احد از ورثه غایب (فرشاد یا آزاده) جهت تصرف موقت قسمتی از اموال غایب از دادن تضمینات لازم عاجز بوده و یا امتناع نماید تکلیف و تصمیم صحیح دادگاه در خصوص این قسمت از اموال غایب چیست؟

آئین دادرسی مدنی

با توجه به ماده 164 قانون دادرسی مدنی – در موردی که حکم به خلع ید غاصبانه از ملکی صادر شده است چنانچه غاصب در ملک غصب شده مبادرت به غرس اشجار یا احداث بنا کرده باشد آیا می توان در اجرای حکم خلع ید اشجار یا بنا را قطع کرد یا خیر؟ نظر خود را به طور مستدل بنویسید.
شخصی با اجرائیه ای که جهت تخلیه مغازه استیجاری وی صادر شده است برای تفویض وکالت به شما مراجعه می کند.
اجرائیه بر اساس حکم تخلیه صادره شده از دادگاه تجدید نظر صادر گردیده است محکوم علیه تا زمان ابلاغ اجرائیه دعوی طرح شده علیه خود مطلع نگردیده و هیچگونه دفاعی در مراحل دادرسی بعمل نیاورده است. چه اقداماتی می توان برای او انجام داد با ذکر مستندات قانونی پاسخ دهید.
شراره در دعوی مطالبه یک هزار سکه تمام بهار آزادی مستند به سند رسمی نکاح که بر علیه منوچهر مطرح کرده خواسته خود را به بیست میلیون ریال تقدیم کرده است و بر مبنای آن تمبر دادرسی ابطال کرده است و قرار تأمین خواسته از مطلق اموال خوانده نموده است. به سؤالات زیر مستدلاً پاسخ دهید:

ب) در وضعیت فعلی دادگاه در مقام صدور قرار تأمین خواسته چه تکلیفی دارد و متن قرار دادگاه چگونه خواهد بود؟
ج) چنانچه دادگاه قرار تأمین خواسته را معادل ارزش روز سکه ها از مطلق اموال خوانده صادر نماید، وکیل خوانده این مرحله چه اقدامی خواهد کرد(مستدلاً بیان نمائید)
د) اگر در جلسه اول وکیل خوانده به بهای خواسته اعتراض نماید و وکیل خواهان آن را به بیست و یک میلیون ریال افزایش دهد وکیل خوانده چه پاسخی خواهد داد و تصمیم دادگاه چه خواهد بود؟
در فرض دیگر چنانچه علی رغم ابلاغ، در جلسه اول خوانده یا وکیل او حضور نداشته باشند و خواهان خواسته خود را به مطالبه یکصد مثقال طلای هجده عیار ساخته شده مقوم به سی میلیون ریال مندرج در همان سند نکاح تغییر دهد تکلیف دادگاه چه خواهد بود؟

حقوق جزا

مسئله اول)
حسن و فرزاد و خسرو که افرادی ولگرد بودند در منزل فرزاد اشتغال به قمار و در حین آن صرف مشروبات الکلی داشتند که فرزاد به دلیل تقلب حسن با او به مشاجره و درگیری می پردازد و ضربه مشتی به قصد تأدیب به صورت او وارد می نماید این ضربه منتهی به بیهوشی حسن گردیده او را به بیمارستان می برند و از شدت خونریزی فوت می نماید.
گزارش معاینه جسد و نظریه پزشکی قانونی مشعر به این است که«علت مرگ بر اثر ضربه وارده با جسم سخت به ناحیه گیجگاهی و خونریزی مغزی می باشد» در بازجوئی ها فرزاد و خسرو اظهار نموده اند که آنقدر مشروبات الکلی صرف کرده بودند که در حین واقع در حالت مستی کامل بوده اند اما این اظهارات زمانی عنوان گردیده که پزشکی قانونی دیگر قادر به تشخیص میزان الکل موجود در خون فرزاد نبوده است. مستدلاً پاسخ دهید:

اولاً : چه جرم یا جرائمی واقع شده؟
ثانیاً : وکیل فرزاد در دفاع از متهم چه روش دفاعی و استدلالی را بایستی به کار بندد؟

مسئله دوم)
شخصی مبادرت به تهیه صندوق (خیرات و صدقات) نموده و آن را در میدان احمد آباد اصفهان نصب می کند. عابران در حین عبور و مشاهده صندوق مبالغی را داخل صندوق می اندازند و صاحب صندوق پولهای موجود را به نفع خود برداشت می نماید. این کار را مرتباً تکرار می کند. عمل این شخص سوءظن یک عابر کنجکاو را بر می انگیزد و در صدد شکایت بر می آید. در یکی از روزها مأمورین انتظامی او را در حین باز کردن صندوق و دریافت پول دستگیر می نمایند.
متهم در تحقیقات مقدماتی اظهار می دارد:که مرتکب جرمی نشده بلکه عابران داوطلبانه وجوه خود را در صندوق ریخته اند و از این رهگذر هیچ فشاری بر آنها تحمیل نشده است. پاسخ دهید:

الف: به نظر شما جرمی به وقوع پیوسته است یا خیر؟
ب : در صورتی که اعتقاد به وقوع جرم ندارید دلایل خود را توضیح دهید. و در صورتی که عمل آن شخص را جرم و قابل مجازات می دانید عنوان جزایی آن را بیان کنید.
ج : در صورتی که وقوع جرم را محرز می دانید برای استرداد پول پرداخت شده چه راه حلی پیشنهاد می کنید. به عبارت دیگر شاکیان پرونده چگونه می توانند به پول های پرداخت شده دست یابند.

مسئله سوم)
افسر راهنمایی و رانندگی پرسش های امتحان گواهینامه را بدون دریافت وجهی در اختیار دوست خود موسوم به رحمان می گذارد و این فرد نیز با دریافت مبالغی پرسشها را در اختیار دو نفر از داوطلبین امتحان گذارده که نامبردگان حین استفاده از آنها در جلسه آزمون دستگیر شده اند. پاسخ دهید وضعیت کیفری هر یک از متهمان چگونه است و عناوین جزائی مربوطه را مستدلاً توضیح دهید.

آئین دادرسی کیفری

سؤال اول)
آقای«ج» به اتهام سرقت در دادسرای عمومی و انقلاب شهرضا تحت تعقیب قرار می گیرد. با اجرای پرونده، بازپرس پس از تحقیقات مقدماتی قرار مجرومیت نامبرده را صادر و پرونده امر را نزد دادستان ارسال می نماید.دادستان باقرار مذکور موافقت ننموده و عقیده بر منع تعقیب دارد.مستنداً پاسخ دهید:

الف : با توجه به اختلاف حادث شده بازپرس با چه تکلیفی مواجه است؟
ب : در فرضی که مقام صادر کننده قرار، دادیار باشد. تکلیف دادیار چه خواهد بود؟
ج : چنانچه بازپرس عقیده بر صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان داشته باشد و دادستان مخالفت نماید تکلیف چیست؟
د : در چه صورت دادستان دارای کلیه وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس مقرر است؟مثال بزنید.
هـ: در فرض سؤال چنانچه متهم طفل صغیری باشد که با صدور قرار مجرمیت پرونده امر جهت رسیدگی به شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی شهرضا ارسال گردیده، شما به عنوان وکیل تسخیری متهم انتخاب شوید به چه نحو دفاع می نمایید.

سؤال دوم)

موتور سواری در تاریخ 12/12/81 مصادف با 29 ذیحجه 1423 قمری هنگام عبور از یکی خیابانهای اصفهان داخل دست اندازی در کنار کانالی که جهت انتقال آب حفر شده بود افتاده و در همان تاریخ فوت می نماید. موضوع حادثه پس از انجام تحقیقات مربوطه و با جلب نظر کارشناسان رسمی دادگستری مورد بررسی و در نهایت هیئت پنج نفره کارشناسان نظریه خود را ابراز و دادگاه عمومی جزائی اصفهان در اردیبهشت ماه سال 86 طبق نظریه هیئت پنج نفره کارشناسان مبادرت به صدور رأی بر محکومیت مقصرین حادثه به شرح مذکور در ذیل می نماید.

1-    شهردار منطقه به علت بی توجهی به وجود دست انداز در خیابان و سهل انگاری در مرمت آن به میزان 35% مقصر شناخته شده است.
2-    راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل ناحیه انتظامی با توجه به این که طبق متن قرار داد منعقده ملزم به تأمین نیروی انسانی و نظارت در امور ترافیک و نصب علائم ایمنی و هشدار دهنده بوده و در این امر سهل انگاری نموده است به میزان 30% مقصر می باشد.
3-    موتور سوار به علت بی احتیاطی در رعایت سرعت مطمئنه به میزان 20% مقصر بوده.
4-    کارفرمای سازمان آب و فاضلاب به علت عدم نظارت صحیح به نحوه ی انجام امور به میزان 10% مقصر شناخته شده.
5-    پیمانکار که حفر کانال را طبق قرارداد با سازمان آب و فاضلاب عهده دار بوده به علت عدم اطلاع دادن دست انداز به کارفرما و سایر مسئولین مربوطه به میزان 5% مقصر تشخیص داده شده است.

با توجه به مراتب:
اولاً: چنانچه کلیه متهمین به شما مراجعه نمایند آیا وکالت ایشان را قبول می نمائید یا خیر؟ به چه دلیل؟
در فرضی که پاسخ شما مثبت باشد دفاعیات خود را در مرحله تجدید نظر مستندا ًبیان نمایید.
ثانیاً : با فرضی که دیه کامل یک مرد مسلمان در سال 86 مبلغ 350 میلیون ریال می باشد محاسبه نمایید سهم دیه پرداختی از ناحیه هر یک از مسئولین مربوطه چه میزان خواهد بود؟
سؤال سوم)
موکل شما که به اتهام خیانت در امانت محکوم به مجازات حبس گردیده با توجه به قطعیت حکم در حال تحمل مجازات حبس می باشد. شما جهت ملاقات موکل خود در زندان حضور یافته و با وی ملاقات می نمایید اکنون توضیح دهید: چه توصیه هایی به ایشان می نمایید و چه اقداماتی می توانید در جهت آزادی موکل خود بنمایید. با استناد به مقررات قانونی پاسخ لازم در هر دو مورد را بیان نمائید.

سؤال چهارم)
در حوزه قضائی شهرستان مبارکه فردی مرتکب جرم گردیده است. پرونده امر در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مبارکه منجر به صدور کیفر خواست و سپس در دادگاه عمومی جزائی مبارکه مورد رسیدگی و منتهی به صدور رأی قصاص عضو گردیده است. مستنداً پاسخ دهید:
اولاً : از نقطه نظر شکلی چه ایرادی به رأی صادره وارد است.
ثانیاً : مرجع تجدیدنظر در این موضوع را تعیین نمایید.

سؤال پنجم)
قرار وثیقه در مرحله تجدید نظر توسط شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان صادر گردیده، متهم جهت اجرای حکم احضار شده ولی از حضور در دایره ی اجرای احکام کیفری دادگستری نطنز خودداری نموده است. به وثیقه گذار اخطار شده تا ظرف مهلت قانونی متهم را تسلیم نماید.مأمور ابلاغ برابر مقررات مصرح در ماده 82 ق.آ.د.م گواهی نموده است که اخطاریه به همسر وثیقه گذار ابلاغ شده است. در صورت عدم تسلیم متهم مستنداً پاسخ دهید.
الف: آیا امکان ضبط وثیقه وجود دارد یا خیر؟ در فرضی که امکان ضبط وثیقه فراهم باشد مرجع صدور دستور ضبط وثیقه را بیان دارید.
ب: دستور مذکور قابل اعتراض می باشد یا خیر؟ در صورتی قابل اعتراض بدانیم مرجع صالح برای رسیدگی به این اعتراض را بیان نمایید.


مطالب مرتبط

آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال 1389

نام نویسنده
آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال 1389

آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال 1389

ادامه مطلب ...

سوالات و پاسخنامه آزمون کارآموزی سال 1389

نام نویسنده
سوالات و پاسخنامه آزمون کارآموزی سال 1389

سوالات و پاسخنامه آزمون کارآموزی سال 1389

ادامه مطلب ...

اعلام نتایج آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال 1390

نام نویسنده
اعلام نتایج آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال 1390

اعلام نتایج آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال 1390

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه