دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

سوالات اختبار کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان-دوره بیست و یکم

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
سوالات اختبار کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان-دوره بیست و یکم

سوالات اختبار کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان-دوره بیست و یکم

حقوق تجارت

پاسخ سئوالات خوانا و مستند و مستدل به قوانین و اصول حقوقی باشد.
از نگارش مطالب خارج از موضوع جدا خودداری نمائید.
از آنجائیکه فهم سئوال خود بخشی از امتحان است از سئوال کردن در جلسه خودداری نمائید.
استفاده از کتاب قانون در جلسه اختیار مجاز است ، مشروط به اینکه محشی نباشد.

1-    حق العمل کاری مبادرت بصدور یک فقره صفته و یک فقره چک به حساب آمر خود که یک موسسه غیر تجاری است ، نموده است. در سر رسید ، سفته واخواست و چک با گواهی عدم تادیه بانک مواجه می شود. مستندا و مستدلا پاسخ دهید.

الف: مسئولیت پرداخت وجه هر یک از اسناد فوق بر عهده ی کیست ؟ ( 3 نمره )
ب: اگر حق العمل کار بعد از صدور اسناد فوق ، بتواند ثابت کند که از جانب آمر اقدام کرده است ، چه تاثیری در روابط او و دارنده اسناد تجاری و روابط او با آمر خواهد داشت. (3نمره )
ج: امکان صدور حکم ورشکستگی مسئول یا مسئولین اسناد فوق را بررسی نمائید. (3نمره )

2-    یک شرکت خارجی به شما مراجعه می کند و اظهار می دارد که قصد دارد شعبه ای در اصفهان دائر نمائید. چه تشریفات حقوقی برای دایر کردن شعبه پیش رو دارد ، بیان نمائید.
3-    در اساسنامه شرکت سهامی خاص میبلااد قید شده است که نقل و انتقال سهام توسط سهام دارام یا اخراج سهام داران منوط به تصویب مجمع عمومی عادی شرکت است.
الف: مصطفی که یکی از سهامداران است قصد دارد سهام خود را به غیر واگذار نماید و مراتب را به هیئت مدیره اعلام و هیئت مدیره بدین منظور مجمع عمومی را دعوت نموده است. لیکن مجمع ، انتقال سهام را تجویز نمی نماید.

چه راه حلی برای مشکل سهامدار مذکور پیشنهاد می کنید.

ب: اگر مجمع عمومی بر خلاف خواست مرتضی ( احد از سهامداران ) ، تصمیم به اخراج وی از ضشرکت گرفته باشد :
مستندا بیان فرمائید چه حقوق مالی ناشی از سهام به وی تعلق می گیرد.

آئین دادرسی مدنی

پاسخ سئوالات خوانا و مستند و مستدل به قوانین و اصول حقوقی باشد.
از نگارش مطالب خارج از موضوع جدا خودداری نمائید.
از آنجائیکه فهم سئوال خود بخشی از امتحان است از سئوال کردن در جلسه خودداری نمائید.
استفاده از کتاب قانون در جلسه اختیار مجاز است ، مشروط به اینکه محشی نباشد.

مساله اول
شرکت سهامی خاص A مقیم اصفهان برای خریدهای خارجی خود به صرافی آقای B مقیم تهران پول رایج کشور تحویل می داده تا ان صرافی با تسعیر به دلار ارز معادل را از طریق یکی از بانکهای کشور امارات متحده عربی به حساب بانکی فروشنده ی خارجی واریز نماید. این مراوده هر چند مستند به هیچ قراردادی نبوده اما سالها بین طرفین معمول و در دفاتر مالی نا مرتب طرفین ثبت و ضبط می شده است.

در یک نوبت که شرکت موصوف دویست میلیون تومان به صرافی مزبور نقدا و بدون اخذ رسید تحویل داده نیز طرفین مراتب را در آن دفاتر ثبت نموده اند. با اعلام کتبی فروشنده ی خارجی به شرکت A مبنی بر عدم وصول معادل ارزی مبلغ فوق به حساب بانکی فروشنده خارجی بین شرکت A و صراف مکابه ای صورت می گیرد و صراف در پاسخ شرکت اعلام می کند که ارز را از طریق بانک امارات به حساب فروشنده ی خارجی پرداخت نموده و مراتب را در دفتر خویش ثبت نموده است.

به سوالات زیر بطور مستدل و نمستند پاسخ دهید :
1-    وکیل شرکت A برای احقاق حق موکل خود چه اقدام یا ادعایی در چه مسیری و با کدام دلائل اثباتی و در کدام محکمه صورت خواهد داد. (5/3 نمره )
2-    وکیل آقای B در مقام دفاع به چه دلائلی متمسک خواهد شد.
3-    با توجه به پاسخ های خود در بندهای فوق رای عادلانه محکمه را مستدلا انشاء نمایید.

مساله دوم
آقای شکیبا با استناد به سند مالکیت و کارت اتومبیل به خواسته خلع ید غاصبانه از اتومبیل مزبور بر علیه طهمورث که بنگاه معاملات اتومبیل دارد مطرح نموده که منجر به صدور دادنامه قطعی به نفع خواهان گردیده و در اثناء دادرسی اتومبیل در همان بنگاه نزد خوانده و با حفاظت شاگرد بنگاه تامین خواسته گردیده است.
روز اجرای حکم ( 13/9/88 ) در موقع تحویل آقای فرهمند با ارائه یک قولنامه عادی مدعی خرید و مالکیت اتومبیل موصوف به تاریخ قبل از حکم دادگاه می شود. به سوالات زیر پاسخ دهید.

الف: مستندا بیان دارید که تکلیف دادورز اجرا چیست ؟
ب: به عنوان وکیل آقار فرهمند چه اقدامی در چه مرجعی صورت می دهید. با استدلال و مستند به قانون بیان نمایید.
ج:اگر محسن به عنوان طلبکار آقای شکیبا اتومبیل را در ازای ده میلیون تومان وجه طلب خود توقیف تامینی نموده باشد به عنوان وکیل آقای فرهمند چه اقدامی و در چه مرجعی صورت می دهید؟ مستدل و مستند بیان نمائید.

حقوق مدنی

پاسخ سئوالات خوانا و مستند و مستدل به قوانین و اصول حقوقی باشد.
از نگارش مطالب خارج از موضوع جدا خودداری نمائید.
از آنجائیکه فهم سئوال خود بخشی از امتحان است از سئوال کردن در جلسه خودداری نمائید.
استفاده از کتاب قانون در جلسه اختیار مجاز است ، مشروط به اینکه محشی نباشد.

سوال اول – آقای پرویز با مراجعه به دفتر وکالت شما اعلام می دارد :
بموجب یک فقره مبایعه نامه عادی اقدام به خریداری ششدانگ یک واحد آپارتمان مسکونی از آقای صادق نمود و سپس بدلیل کاملا شخصی مصلحت ندانسته است سند رسمی آپارتمان مذکور بنام وی منتقل گردد لذا از فروشنده تقاضا نموده است سند رسمی آپارتمان را به همسرش خانم رضوان منتقل نماید که این اقدام صورت پذیرفته است. اینک از همسرش تقاضا نموده که سند مذکور را به وی منتقل نماید لیکن نامبرده از انتقال سند به شوهر خودداری نموده است. و بین نامبردگان اختلاف ایجاد گردیده . تقاضای کمک و راهنمائی حقوقی از شما دارد : سوالات زیر از ناحیه آقای پرویز مطرح شده پاسخ دهید :

1-    آیا امکان طرح دعوی جهت الزام خانم رضوان به انتقال رسمی آپارتمان به شوهرش آقای پرویز وجود دارد؟ در صورت وجود ، نوع دعوی مطروحه و استدلالات قانونی در جهت دعوی مطروحه را به نحو کامل توضیح دهید. ( 3 نمره )

2-    اگر خانم رضوان در جلسه رسیدگی مدعی شود که آپارتمان مذکور به وی هبه گردیده است در دفاع از آقای پرویز چه استدلالی را با استناد به چه مواردی از قوانین موضوعه مطرح می سازید؟  (5/3)

3-    اگر خانم رضوان مدعی شود انتقال آپارتمان بنامبرده ما به ازای مهریه اش است و آقای پرویز منکر این موضوع گردد شما براساس چه استدلال و با کدامیک از مواد قانونی ا آقای پرویز دفاع خواهید نمود ؟ (5/3نمره )

سوال دوم – امیر مطابق با یک مبایعه نامه عادی در تاریخ 30/5/86 پلاک ثبتی شمارره 1/14 واقع در بخش 5 اصفهان از پدرش کامکران به مبلغ 000/000/500 پانصد میلیون تومان خریداری نموده و مبلغ 000/000/100 تومان آنرا نقدا پرداخت و الباقی مبلغ 000/000/400 چهار صد میلیون تومان را بدهکار بوده که پدرش در اثر عارضه قلبی فوت نمود.
فرزندان کامران – دو نفر به اسامی امیر و پروین هستند که پس از فوت پدر پلاک ثبتی دیگری به شماره 2/14 و.اقع در بخش 5 اصفهان را به مبلغ 000/000/200 دویست میلیون تومان فروختند و پس از انجام کلیه مقدمات قانونی بصورت رسمی انتقال دادند ، و ثمن معامله را دریافت و بابت کل سهام الارث پروین به وی تعلق گرفته است. دو ماه بعد خانم ثریا از تهران به اصفهان مراجعه و مدعی ات برابر با سند نکاحیه غیر دائم همسر کامران بوده و پلاک ثبتی 1/14 واقع در بخش 5 اصفهان را مرحوم کامران در تاریخ 30/5/85 بعنوان مهریه اش قرار داده بوده و اصل سند مالکیت ا مرحوم را نیز در اختیار دارد.

به موارد ز یر مستندا و مستدلا پاسخ دهید.
الف: شما به عنوان وکیل خانم ثریا چه اقداماتی انجام می دهید؟ ( 3 نمره )
ب: شما بعنوان وکیل امیر چه اقداماتی انجام می دهید ؟ ( 3 نمره )
ج: د صورتیکه تاریخ مبایعه نامه تنظیمی فی ما بین امیر و کامران 30/5/85 بوده و تاریخ نکاح غیر دائم 30/5/86 باشد شما بعنوان وکیل خانم ثریا و یا وکیل آقای امیر چه اقداماتی انجام می دادی؟(4 نمره )

امور حسبی

پاسخ سئوالات خوانا و مستند و مستدل به قوانین و اصول حقوقی باشد.
از نگارش مطالب خارج از موضوع جدا خودداری نمائید.
از آنجائیکه فهم سئوال خود بخشی از امتحان است از سئوال کردن در جلسه خودداری نمائید.
استفاده از کتاب قانون در جلسه اختیار مجاز است ، مشروط به اینکه محشی نباشد.

محمود در اقامتگاه دائمی خود در کشور کانادا فوت نموده و دارای دو همسر دائم بنام های فاطمه و مریم بوده که به ترتیب در کانادا و در شهر شیراز اقامت دارند. از هر همسر دارای دو فرزند می باشد که در محل اقامت مادرشان مقیم هستند. سن همه فرزندان بیشتر از 18 سال است. ماترک متوفی شامل دو باب مغازه دارای سند رسمی مالکیت بنام متوفی و واقع در شیراز می باشد. با توجه به فروض فوق به سوالات زیر مستندا و مستدلا پاسخ دهید:

الف: اگر مریم به منظور وصول مهریه خود به شما تفویض وکالت نماید ، چه اقدام و یا اقداماتی ، چگونه و در کدام مرجع معمول می نمایید ؟ ( 4 نمره )

ب: چنانچه مریم در مرحله اجرای وصول مهریه خود ششدانگ دو باب مغازه متوفی را توقیف کرده باشد ، و قبل زا اتمام عملیات اجرائی ، محمد با ارائه چک مسلم الصدوری از طرف محمود (متوفی)  به مبلغ 000/000/300 تومان به شما مراجعه و تقاضای وصول طلب خود را داشته باشد ، شما چه اقدام و یا اقداماتی و چه دفاعی و در کدام مرجع انجام می دهید. ( 2 نمره )

د: در صورتیکه فاطمه ( مقیم ئدر کانادا ) یک هفته پس از فوت محمود به شما مراجعه و اظهار نماید که از متوفی حامله است و تقاضای تقسیم ماترک را دارد ( بفرض وجود ماترک ) شما چه مشاوره یا اقدام و یا اقداماتی و در کدام مرجع برای وی معمول می نمایید. ( 2 نمره )

حقوق ثبت

پاسخ سئوالات خوانا و مستند و مستدل به قوانین و اصول حقوقی باشد.
از نگارش مطالب خارج از موضوع جدا خودداری نمائید.
از آنجائیکه فهم سئوال خود بخشی از امتحان است از سئوال کردن در جلسه خودداری نمائید.
استفاده از کتاب قانون در جلسه اختیار مجاز است ، مشروط به اینکه محشی نباشد.

سوال اول : مهری همسر علی به شما مراجعه می کند و اظهار می دارد به استناد ماده 1029 ق . م تقاضای طلاق کرده است.
در ادامه می گوید در یک قطعه زمین به مساحت 320 متر مربع دارای پلاک ثبتی 144/2 بخش 6 اراک ، با همسرم بالمناصفه شریک هستم و قصد جداسازی سهم خود را دارم.
باتوجه به مسئله سوالات زیر مستنئد به مواد قانونی پاسخ دهید :

الف: چنانچه عملیات ثبتی پلاک مذکور خاتمه پیدا کرده باشد صالح برای افراز را مشخص نمائید. ؟( 5/1نمره)
ب: در فرضی که عملیات ثبتی خاتمه پیدا نکرده باشد مرجع صالح کدام است. ( 5/1نمره )
ج: چنانچه مرجع صالح پلاک موصوف را غیر قابل افراز تشخیص دهد بیان نمائید.

اولا: تصمیم مذکور قابل اعتراض هست یا خیر ؟ ( 1 نمره )

ثانیا: با قطعیت تصمیم مذکور ، مهری را چگونه راهنمائی می کنید تا از شرکت خارج شود. ( 2 نمره )

سوال دوم : مرتضی با مراجعه به دفتر شما اظهار می دا رد در یک حادثه رانندگی مصدوم شده و محمد ( که راننده عبوری بوده است ) او را به نزدیک ترین بیمارستان رسانده است. مرتضی مدعی است در این حادثه دو فقره سند مالکیت ( یک باب ویلا در نوشهر – یک دستگاه آپارتمان در تهران ) مفقود شده و در ادامه اظهار داشته سند مالکیت ویلا در رهن بانک ملت قرار دارد و دیگری در رهن بانک ملی بود ، که فک رهن شده است. چنانچه مرتضی مظنون به محمد باشد ولی محمد از اسناد مذکور اظهار بی اطلاعی نماید ، به سوالات زیر مستند به مواد قانونی پاسخ دهید :
الف: آیا مرتضی می تواند درخواست سند مالیکت المثنی نماید. در صورت استدلال مثبت ، امکان دارد با یک در خواست تومان تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نماید. ) ( 2 نمره )
ب: به تفکیک مرجع تقدیم درخواست مزبور را بیان نموده و توضیح دهید قید معاملات رهنی مذکور در اسناد مالکیت المثنی ضرورت دارد یا خیر ؟ ( 2 نمره )

  حقوق جزاء

پاسخ سئوالات خوانا و مستند و مستدل به قوانین و اصول حقوقی باشد.
از نگارش مطالب خارج از موضوع جدا خودداری نمائید.
از آنجائیکه فهم سئوال خود بخشی از امتحان است از سئوال کردن در جلسه خودداری نمائید.
استفاده از کتاب قانون در جلسه اختیار مجاز است ، مشروط به اینکه محشی نباشد.

سوال اول : مردی با همسر خویش درگیر شده و از مادر خود می خواهد تا برای نجات از دست همسر خود و قتل او مقداری نفت در اختیار او قرار دهد ، مادر مقداری بنزین ( که قدرت اشتعال بسیار بیشتر از نفت است ) در اختیار پسر خود قرار داده و او بنزین ها را روی لباس و بدن همسر خود می ریزد. در اثناء این کار از قصد خود پشیمان شده زن را به وفاداری و خویشتن داری توصیه می کند. زن که از مجموعه اقدامات شوهر و مادر شوهر خویش به تنگ آمده شخصا با روشن کردن کبریت شوهر را تهدید می کند که در صورت عدم عذرخواهی کامل خود و مادرش ، مبادرت به آتش زدن خواهد نمود. مرد و مادرش ا عذرخواهی امتناع و در همین حال هر گونه اراده و قصدی از سوی زن ، آتش کبریت به لباس زن سرایت کرده او و فرزند مشترکشان را که در اتاق بوده است می سوزاند. زن و فرزند را به بیمارستان منتقل ، زن بدلیل دیر رسیدن به بیمارستان فوت کرده و فرزند به لحاظ آتش سوزی و عدم رسیدگی و مراقبت لازم در منزل دچار نقص عضو می گردد اکنون مشخص فرمائید.

اولا: مسئولیت فوت زن به عهده چه شخص یا اشخاصی می باشد ؟ چرا ؟ ( 2 نمره )
ثانیا: آیا شخص یا اشخاصثی در این قضیه معاون هستند یا خیر ؟ چرا ؟ ( 3 نمره )
ثالثا: مسئولین نقص عضو فرزند با کیست ؟ ( 2 نمره )
رابعا: آیا اتلاف اموال منزل ناشی از احتراق ، جرم تلقی می شود یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ، مسئولیت آن با کیست ؟ ( 3 نمره )

سوال دوم : تقی که منزل مسکونی دارای سند رسمی خویش را با قولنامه عادی به منوچهر فروخته است ، پس از انجام معامله عادی ، سند رسمی ملک را به عنوان آزادی فرند خود به مرجع قضائی معرفی می نماید.

بنظر شما :
اولا: آیا اقدام وی نسبت به سند یاد شده دارای عنوان جزائی است ؟ ( 5/2 نمره )
ثانیا : چنانچه عمل وی را مجرمانه می دانید مستندا و مستدلا توضیح دهید. ( 5/2 نمره )

سوال سوم : هوشنگ وارد باغ گردوی امیر شده و گردوهای باغ را چیده ، مقداری را در همان محل خورده و مقداری به فروش رسانده است ، امیر از هوشنگ به اتهام سرقت گردوهای باغ خود شکایت می نماید ، در دادسرا اتهام « تضییع محصول » به متهم تفهیم می گردد پاسخ دهید :
اولا: تفهیم اتهاتم تضییع محصول به متهم را صحیح می دانید یا خیر ؟ ( 5/2 نمره )
ثانیا: به فرض اینکه گردوها در ید متهم کشف و شاکی خصوصی وجود نداشته باشد و گردوها به فروش رسیده باشد تکلیف وجه حاصل از فروش گردوها چیست؟ ( 5/2 نمره )

آئین دادرسی کیفری

پاسخ سئوالات خوانا و مستند و مستدل به قوانین و اصول حقوقی باشد.
از نگارش مطالب خارج از موضوع جدا خودداری نمائید.
از آنجائیکه فهم سئوال خود بخشی از امتحان است از سئوال کردن در جلسه خودداری نمائید.
استفاده از کتاب قانون در جلسه اختیار مجاز است ، مشروط به اینکه محشی نباشد.

سوال اول : راننده ای که با خودرو بیمه شده ای مرتکب قتل غیر عمد عابری شده است ، پس از تضشکیل پرونده دادسرا اعزام می شود. بازپرس آزادی او را منوط به تودیع وثیقه به مبلغ پانصد میلیون ریال می نماید چنانچه متهم قادر به تامین وثیقه نبوده و شما وکیل متهم باشد ، در راستای آزادی او چه پیشنهادی دارید؟ ( 5 نمره )

سوال دوم : برای متهمی قرار التزام با وجه التزام دویست میلیون ریال صادر می گردد و متهم از پذیرش آن استنکاف نموده ، پس از تبدیل التزام به وجه الکفاله و از آنجا که خود را در شرف توقیف می بیند وجه التزام را پذیرفته و به مرجع قضائی قبول وجه التزام را اعلام می نماید بنظر شما : ( 5 نمره )

اولا: برخورد مرجع قضائی نسبت به این تصمیم چه می تواند باشد؟ استدلال خود را ذکر کنیید.
ثانیا: چنانچه قرالر کفالت صادر و متهم بجای کفیل اعلام نماید که حاضر است وجه الکفاله را نقدا در صندوق دادگستری تودیع نماید ، تکلیف مرجع قضائی چیست؟
سوا سوم : آرمین که متم به جاسوسی در تهران است پس از دستگسری در ترمینال جنوب تهران از دست مامورین فرار نموده به مشهد می گریزد و در آنجا با سرقت مسلحانه از بانک و شکستن شیشه چند مغازه در هنگام فرار ، به یزد عزیمت می نماید ، در یزرد در حین تصادف رانندگی منتهی به ضرب و جرح ، بیهوش شده و دستگیر می شود.
مستدلا محل و دادگاه یا دادگاههای صالح برای رسیدگی به جرائم وی را مشخص فرمائید. ( 5 نمره )

سوال چهارم : خانمی با راائه سند ازدواج عادی شکایت ترک اتفاق به مدت سه سال مطرح می نماید. وکیل متهم با ارائه مدرکی مدعی است.
اولا: پرونده موکل وی بمنظور صدور حکم محجوریت در دادگاه عمومی حقوقی مطرح رسیدگی است ،
ثانیا : اساسا بین شاکیه و متهم رابطه زوجیت وجود نداشته و سند ادعائی از اعتبار اقط شده ات.
ثالثا: از زمان شروع ترک انفاق تا کنون 5 سال گذشته است.

شما به عنوان وکیل شاکیه چه دفاعیاتی دارید و بنظر شما تصمیم دادگغاه در هر زمینه چه خواهد بود ؟ ( 5 نمره )
 


مطالب مرتبط

آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال 1389

نام نویسنده
آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال 1389

آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال 1389

ادامه مطلب ...

سوالات و پاسخنامه آزمون کارآموزی سال 1389

نام نویسنده
سوالات و پاسخنامه آزمون کارآموزی سال 1389

سوالات و پاسخنامه آزمون کارآموزی سال 1389

ادامه مطلب ...

اعلام نتایج آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال 1390

نام نویسنده
اعلام نتایج آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال 1390

اعلام نتایج آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال 1390

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه