نحوه تمدید دفترچه وکلای استان تهران مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه

نحوه تمدید دفترچه وکلای استان تهران مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه

نحوه تمدید دفترچه وکلای استان تهران   

 
وکلای محترم استان تهران از تاریخ 91/5/8 تا تاریخ 91/5/21 لازم است با در دست داشتن مدارک ذیل جهت تمدید دفترچه وکالت خود به ساختمان اصلی مرکز مراجعه نمایند.

 مدارک مورد نیاز در ادامه مطلب آمده است.

تکمیل فرم تمدید

تصویر کارت ملی

ارائه مفاصاحساب دارایی

ابطال تمبر دفترچه (که باید در واحد تمبر دادگستری انجام شود)

پایه 1 یکساله (92ـ91) دو میلیون و چهارصد هزار ریال

دو ساله (93ـ91) چهارمیلیون و هشتصد هزار ریال

 پایه 2  یکساله (92ـ91) یک میلیون و دویست هزار ریال  

دو ساله (93ـ91) دو میلیون و چهارصد هزار ریال

ارائه یک نسخه روزنامه رسمی (در صورت عدم ارائه آن تاکنون)

ارائه کپی و اصل فیش واریزی بابت هزینه تمدید به حساب سیبا بانک ملی به شماره  0105497656005 (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی) بنام هیأت اجرایی مرکز امور وکلا وکارشناسان قوه قضائیه :

یکساله : 750/000 ریال                   دو ساله : 1/500/000 ریال
 
تکمیل و ارائه فرم عملکرد 5 ماهه

نامه از دادگستری حوزه قضائی مبنی بر همکاری در بخش معاضدت قضایی ـ بجز وکلای شهر تهران

ضمناً افرادی که در سال 1390 دفترچه وکالت اخذ و شروع به فعالیت نموده اند، نیازی به ارائه مفاصاحساب مالیاتی ندارند.

همچنین وکلای محترم شهر تهران لازم است گواهی واحد ارشاد مجتمع های قضائی 6 ماهه دوم سال قبل و 6 ماهه سال جاری ارائه نمایند.

حضور شخص وکیل جهت انجام مراحل تمدید الزامی است.


روابط عمومی مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه