شماره 38622 26/7/1382
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با ایفاد تصویرنامه شماره 181-01/116/2410 مورخ 6/7/1382 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ضمیمه آن متضمن ارسال یک نسخه اصلاحیه فصل سوم آئین نامه معاینه و معافیت پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی ، مقتضی است نسبت به درج آن در روزنامه رسمی اقدام لازم معمول فرمایند .
مشاور و رئیس دفتر معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور ـ محمد کمال عاصمی
شماره 181-01/116/24106 6/7/1382
ریاست محترم ستاد کل نیروهای مسلح سردار سرلشکر بسیجی دکترسیدحسن فیروزآبادی
به پیوست اصلاح فصل سوم آئین نامه معاینه و معافیت پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی مصوب 25/2/1375 هیات محترم وزیران که به تصویب وزرای کشور ، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح رسیده است ابلاغ می گردد .
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ دریابان علی شمخانی
شماره 7284 8/6/1382
برادر ارجمند دریابان علی شمخانی وزیر محترم دفاع مقدس وپشتیبانی نیروهای مسلح
احتراما ، در پاسخ نامه شماره 24/22/111/24204 مورخ 10/4/1382 به پیوست نسخه نهایی آئین نامه معاینه پزشکی مشمولین خدمت وظیفه عمومی که توسط ستاد مشترک نیروهای مسلح تهیه شده و به امضای اینجانب نیز رسیده است جهت بهره گیری ارسال می گردد .
وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ـ دکتر مسعود پزشکیان
فصل سوم : بخش تخصصی
انواع بیماریها که بر اساس مقررات ماده ( 2 ) این آئیننامه در طبقهبندی مشمولان وظیفه ازنظر وضع مزاجی و استعداد جسمی و روانی ملاک عمل است به شرح بخشهای زیر میباشد :
بخش اول : بیماریهای عمومی
ماده 29 : مشمولان مبتلاء به بیماریهای عمومی با توجه به نوع بیماری که به آن مبتلاء میباشند از معافیتهای مندرج در هر بند به شرح زیر استفاده خواهند نمود :
بند1ـ عدم کفایت رشدونمو جسمی و عضلانی کافی که موجب ناتوانی در انجام تکالیف نظامی میشود معاف دائم .
بند2ـ ابتلاء به بیماریهای قابل علاج که مدت درمان آنها بیشتر از یک ماه باشد و همچنین اعمال جراحی و کسانیکه در دوران نقاهت بیماری میباشند با تشخیص شوراهای پزشکی از 6 ماه تا یکسال معاف موقت .
بند 3 ـ پائین افتادگی احشاء توأم با اختلالات عملی معاف دائم .
تبصره : نوع خفیف ـ معاف از رزم .
بند 4 ـ طول قد مشمولان کمتر از 150 سانتیمتر معاف دائم .
بخش دوم : بیماریهای غدد مترشحه داخلی
ماده 30ـ مشمولان مبتلا به بیماریهای غدد مترشحه داخلی با توجه به نوع بیماری که به آن مبتلا میباشند از معافیتهای مندرج در هر بند به شرح زیر استفاده خواهند نمود :
بند1ـ بیماریهای غدد هیپوفیز آکرومگالی ، ژیگانتیسم ، سندروم کوشینگ ، دیابت بیمزه ، آدنوم هیپوفیز ، هیپوفونکسیون کلی هیپوفیز معاف دائم .
بند2ـ بیماریهای غده تیروئید .
الف ) گواترتوکسیک معاف دائم .
ب ) هیپرتیروئیدی و هیپوتیروئیدی معاف دائم .
ج ) گواترهای حجیم معاف دائم .
د ) ندولهای گرم و سرد معاف دائم .
هـ ) تیروئیدیتهای حاد شش ماه معاف موقت .
و ) گواتر عمل شده خدمات غیررزمی .
بند3ـ بیماریهای غدد پاراتیروئید .
هیپرپاراتیروئیدی و هیپوپاراتیروئیدی معاف دائم .
بند4ـ بیماریهای غده فوق کلیوی .
پرکاری و کم کاری غده فوق کلیوی معاف دائم .
بند5ـ بیماریهای غدد بیضه .
الف ) تومورهای بیضه معاف دائم .
ب ) نیکوماستی شدید معاف دائم .
ج ) سندروم کلاین فلتر معاف دائم .
بند6ـ بیماریهای غدد دیگر .
الف ) تومورهای هیپوفیزمعاف دائم .
ب ) هرمافرودیسمها معاف دائم .
بند7ـ بیماریهای تغذیه و متابولیک .
الف ) دیابت قندی معاف دائم .
ب ) هیپوانسولینیسم معاف دائم .
ج ) بیماریهای ویلسون معاف دائم .
بند8ـ چاقی و لاغری مفرط با توجه به عدد به شرح زیر عمل میشود

برای ملاحظه فرمول به روزنامه رسمی مراجعه شود

بخش سوم : بیماریهای پوست و بافتهای زیرپوست
ماده 31 : مشمولان مبتلاء به بیماریهای پوست و بافتهای زیر پوست با توجه به نوع بیماری که به آن مبتلا میباشند از معافیتهای مندرج در هر بند به شرح زیر استفاده خواهند نمود :
بند1ـ انواع اگزماهای وسیع و شدید :
الف ) در صورتی که مزمن و مقاوم به درمان باشد معاف دائم .
ب ) در سایر موارد خدمات غیر رزمی .
بند2ـ عفونتهای قارچی عمیق و وسیع پوست .
الف ) در صورتی که مزمن و مقاوم به درمان باشد معاف دائم .
ب ) کچلی 6 ماه معاف موقت .
بند3ـ هیپرئیدروز ( عرق کردن کف دست ) شدید معاف دائم .
بند4ـ لیکن پلان پوستی و مخاطی شدید و گسترده معاف دائم .
بند5ـ پسوریازیس کف دست و پا و پسوریازیسهای شدید و گسترده و انورسه معاف دائم .
بند6ـ سلهای پوستی معاف دائم .
بند7ـ لوپوس اریتماتوسیستمیک و لوپوس اریتماتودیسکوئید معاف دائم .
بند8ـ خالهای پیگماته آنژیومهای وسیع و غیرقابل عمل .
الف ) توأم با اختلالات عملی و یا در سر و صورت که کراهت منظر ایجاد کرده باشد معاف دائم .
ب ) در سایر موارد خدمات غیررزمی .
بند9ـ میکوزیس فونکوئید و سایر لنفومای پوستی و پاراپسوریازیس با پلاکهای بزرگ معاف دائم .
بند10ـ سیکاتریسهای جلدی در صورتی که وسیع و ضخیم بوده یا چسبندگی به اطراف داشته بطوری که مانع حمل تجهیزات و تمرینات نظامی بوده یا تمایل به زخم شدن داشته باشد یا اختلالات عملی تولید نموده باشد معاف دائم .
بند11ـ اسکلرودرمیها ـ آتروفی های پوستی درصورتی که وسیع و پیشرونده باشند معاف دائم .
بند12ـ ویتیلیکوگسترده صورت و یا هر دو دست و یا بیش از 40% کل بدن معاف دائم .
بند13ـ عوارض پوستی شدید که در اثر اختلالات عروقی ایجاد شده باشد مانند فلبیتهای عمقی و سطحی که با ورم مزمن اندام توأم باشد معاف دائم .
بند14ـ هیپودرمیتهای ندولر و شدید و منتشر و مقاوم وتوأم با علائم سیستمیک معاف دائم .
بند15ـ درماتیتهای بولوز غیرمیکروبی اکتسابی و درماتیتهای بولوز مادرزادی و اکرودرماتیت مزمن هالوپو ، آکرودرماتیس ، آنتروپاتیکا معاف دائم .
بند16ـ هیپرکراتوز کف هر دو دست و یا هر دو پا :
الف ) در مورد شدید معاف دائم .
ب ) در موارد خفیف خدمات غیررزمی .
بند17ـ فرونکولوز شدید و وسیع یکسال معاف موقت .
بند18ـ بیماریهای پوستی که درحین انجام خدمت وظیفه یا در اثر حساسیت و یا مسمومیت نسبت به مواد شیمیایی ( شغلی ، دارویی ، جنگی ) ایجاد شده باشد و به درمان مقاوم باشد معاف دائم .
بند19ـ کهیر :
الف ) همراه با آنژیوادم معاف دائم .
ب ) در سایر موارد خدمات غیررزمی .
بند20ـ آلوپسی آرآتا همراه با کراهت منظر یاتوتالیس و یایونیورسالیس معاف دائم .
بند21ـ بیماریهای کلاژن ـ اسکلرودرمیهاـ پلی آرتریت نودوزا ، واسکولیتهای لنفوسیتی ، واسکولیتهای دارویی در صورتی که وسیع بوده و سبب اختلال عملی گردند معاف دائم .
بند22ـ انواع آگنه وقتی که شدید باشد و یا منظره صورت را تغییر دهد و یا اینکه ناحیه وسیعی از گردن ، کتفها ، سینه و پشت را فراگرفته باشد معاف دائم .
بند23ـ لیشمانیوز ( سالک پوستی ) .
الف ) فعال شش ماه معاف موقت .
ب ) در صورتیکه پس از بهبودی کراهت منظر یا اختلال عملی اعضاء را ایجاد نماید معاف دائم .
بند24ـ سارکوئیدوز پوست معاف دائم .
بند25ـ بیماری ژنودرماتوز مانند توبروزاسکلروزیس ، رکلین هوزن ، آلبینیسم ، اکتیوز مادرزادی ، کزرودرماپیکمانتوزا ، پورفیری معاف دائم .
بند26ـ ایکتیوز گسترده مادرزادی یا اکتسابی معاف دائم .
بخش چهارم : بیماریهای داخلی مغز و اعصاب ( نورولوژی )
ماده32- مشمولان مبتلا به بیماریهای داخلی مغز و اعصاب با توجه به نوع بیماری که به آن مبتلا میباشند از معافیتهای مندرج درهر بند به شرح زیر استفاده خواهند نمود :
بند1ـ اختلالات استحالهای سلولهای عصبی ( مانند فریدریش و . . . ) معاف دائم .
بند2ـ اختلالات تعادلی مخچهای معاف دائم .
بند3ـ انواع میلیتها و سکلانها .
الف ) در صورتیکه شدید باشد معاف دائم .
ب ) در موارد خفیف ( زمانی که بر اساس طبقه بندی بین المللی ( صفر تا پنج ) در حد 4 باشد ) خدمات غیررزمی .
بند4ـ انسفالیتها و انسفالوپاتیها درصورتیکه عوارض جسمی یا روانی پایدار و ناتوانکننده داشته باشد معاف دائم .
بند5ـ مولتیپل اسکلروزیس یا معاف دائم .
بند6ـ انواع صغر عضلانی عضلات بزرگ مشروط بر اینکه اختلال شدید و مشهود ایجاد کرده باشد معاف دائم .
بند7ـ انواع مبوپاتیهای اولیه و ثانویه معاف دائم .
بند8ـ اختلالات مادرزادی سیستم اعصاب مرکزی از هر نوع معاف دائم .
بند9ـ انواع پاراپلژیها ، پاراپارزیها ، همیپلژیها ، همیپارزیها و منوپلژیها معاف دائم .
بند10ـ انواع اختلالات و حرکات غیرطبیعی عضوی مربوط به دستگاه خارج هرمی معاف دائم .
بند11ـ انواع صرع به شرط ثبوت کلینیکی و یا پاراکلینیکی در یکی از مراکز درمانی دانشگاهی یا نظامی معاف دائم .
تبصره : درمواردی که شروط فوق تحقق نیابد ولی مدارک قابل استناد دال بر سابقه صرع موجود باشد به خدمت غیررزمی اعزام و در مشاغل مناسب گمارده شود در صورتیکه در حین خدمت صرع ثابت شود
معاف دائم .
بند12ـ انواع پلینوریتهای بهبود نیافته و سکل آنها با تأیید الکترودیاگنوزیس به شرط ثبوت کلینیکی و پاراکلینیکی در مراکز درمانی دانشگاهی یا نظامی معاف دائم .
بند13ـ انواع نوروفیبروماتوزها :
الف ) در موارد شدید ( اختلال عملکرد ، کراهت منظر ) معاف دائم .
ب ) در موارد خفیف خدمات غیررزمی .
بند14ـ سابقه مننژیتهای مزمن و سکل انواع مننژیت در صورت داشتن اختلال عملی و عصبی به شرط ثبوت در مراکز درمانی دانشگاهی یا نظامی معاف دائم .
بند15ـ انواع نورالژیها معاف از رزم .
بند16ـ انواع فلج اعصاب کراینال .
الف ) در موارد شدید و مقاوم به درمان با اثبات کلینیکی یا پاراکلینیکی معاف دائم .
ب ) در موارد خفیف خدمات غیررزمی .
بند17ـ انواع سکته های مغزی و ضایعات عروقی مغز .
الف ) با عارضه عصبی ( ارگانیک یا غیر ارگانیک ) معاف دائم .
ب ) بدون عارضه خدمات غیررزمی .
بند18ـ بیماری میاستنی گراویس با اثبات کلینیکی یا پاراکلینیکی در مراکز درمانی دانشگاهی یا نظامی معاف دائم .
بند19ـ تورتیکولی معاف دائم .
بخش پنجم : بیماریهای روانپزشکی
ماده33ـ مشمولان مبتلا به بیماریهای روانپزشکی با توجه به نوع بیماری که به آن مبتلا میباشند از معافیتهای مندرج در هر بند به شرح زیر استفاده خواهند نمود :
بند1ـ انواع پسیکوزها شامل ( اسکیزوافکتیو ، اختلالات هذیانی ، پسیکوزهای آتیپیک مزمن ) معاف دائم .
بند2ـ اختلالات خلقی .
الف ) شدید در فاز مانیک یا فاز افسردگی اعم از حاد و یا مزمن معاف دائم .
ب ) اختلال افسردگی اساسی معاف دائم .
ج ) انواع اختلال خلقی افسردگی خفیف ( دیس تایمی و سایکلوتایمی ) ، اختلال خلقی نوع دوم ( هیپومانیا )در صورتیکه با دارو تحت کنترل بوده و یا تهدیدکننده خود و اطرافیان نباشد معاف از رزم .
بند3ـ انواع اختلالات شخصیتی .
الف ) انواع سایکوپات و نوع مرزی و نوع اسکیزوئید معاف دائم .
ب ) انواع دیگر اختلال شخصیت در صورتیکه ناتوانکننده باشد معاف دائم .
ج ) در صورتیکه ناتوانکننده نباشد معاف از رزم .
بند4ـ انواع نوروزهای شدید و مقاوم به درمان و مزاحم معاف دائم .
بند5ـ انواع نقیصه های عقلانی و کند ذهنیها ( عقب ماندگیها ) .
الف ) با ضریب هوشی زیر 60 معاف دائم .
ب ) با ضریب هوشی بین 75ـ60 معاف از رزم .
بند6ـ اختلالات تکلم و لکنت زبان درصورتیکه علت روانی یا نورولوژیک داشته باشد .
الف ) در صورت شدید بودن معاف دائم .
ب ) در موارد خفیف خدمات غیررزمی .
بند7ـ بیماریهای روانی ناشی از جنگ و حوادث .
الف ) در صورتی که استقرار یافته باشد به شرط ثبوت در مراکز درمانی نظامی یا دانشگاهی توسط دو نفر روانپزشک معاف دائم .
ب ) درصورت عدم استقرار خدمات غیررزمی .
بند8ـ اختلال رفتار ( عدم تعادل عصبی و روانی ) و کژخوئیها بطوری که مغایر شئونات نظامی باشد همچنین انحرافات اخلافی و جنسی مانند ترانسسکسوالیسم معاف دائم .
بند9ـ اختلالات کنترل تکانه معاف دائم .
تبصره : تیکهای ( تکانه های ) ضعیف و گذرا مثل پلک زدن و . . . معاف از رزم .
بخش ششم : بیماریهای جراحی مغز و اعصاب
ماده34ـ مشمولان مبتلا به بیماریهای جراحی مغز و اعصاب با توجه به نوع بیماری که به آن مبتلا میباشند از معافیتهای مندرج در هر بند به شرح زیر استفاده خواهند نمود :
بند1ـ معایب ستون فقرات ( مادرزادی یا اکتسابی ) .
الف ) در موارد شدید با اشکال عملی معاف دائم .
ب ) در موارد خفیف خدمات غیررزمی .
بند2ـ اسپوندیلولیزیس و اسپوندیلولیستزیس معاف دائم .
بند3ـ انواع هرنی دیسکال با علائم کلینیکی و رادیولوژی عمل شده و عمل نشده معاف دائم . ( در مورد بیماران عمل شده انجام میلوگرافی و یا ستون فقرات که در مراکز درمانی دانشگاهی یا نظامی انجام شده باشد منضم به تأئید رادیوگرافی ضروری است )
بند4ـ تومورهای استخوانی خوش خیم ستون فقرات .
الف ) در صورتیکه از نظر حجم و موقعیت اختلال عملی ایجاد نماید معاف دائم .
ب ) بدون اختلال عملی خدمات غیررزمی .
بند5ـ انواع شکستگیهای تازه و مهرهها ( بدنه ، تیغه ، زوائد مفصلی ) معاف دائم .
بند6ـ تغییر شکلهای مادرزادی و واضح جمجمه مانند هیدروسفالی ، میکروسفالی معاف دائم .
بند7ـ اختلالات عروقی مغز با وبدون علائم کلینیکی ( مثل انوریسم و معاف دائم .
بند8ـ سابقه عمل جراحی روی مغز معاف دائم .
بند9ـ کمپرسیونهای نخاعی مانند تومورهای استخوانی مهرههاو یاسکل عفونتها و آراکنوئیدیتها خواه به مرحله فلج رسیده باشد یا نرسیده باشد معاف دائم .
بند10ـ هر نوع جسم خارجی در داخل جمجه و کانال نخاعی معاف دائم .
بند11ـ دنده گردنی .
الف ) با عوارض شدید معاف دائم .
ب ) بدون عوارض خدمات غیررزمی .
بند12ـ نوراسیک اوت لند سندرم با تأئید کلینیکی و یا رادیولوژی معاف دائم .
بند13ـ انواع خونریزیهای سربرو مننژه .
الف ) با عارضه عصبی ( ارگانیک یا غیرارگانیک ) معاف دائم .
ب ) بدون عارضه خدمات غیررزمی .
بند14ـ تروماهای عصبی .
الف ) فلج اعصابی که سبب اختلالات عملی و ناتوان کننده معاف دائم .
ب ) صدمات عصبی حسی خدمات غیررزمی .
بخش هفتم : بیماریهای ریه و قفسه صدری
ماده35 : مشمولان مبتلا به بیماریهای ریه و قفسه صدری با توجه به نوع بیماری که بدان مبتلا میباشند از معافیتهای مندرج در هر بند به شرح زیر استفاده خواهند نمود :
بند1ـ تغییر شکل و نقصهای مادرزادی حجاب حاجز ( نبودن دیافراگم یا فلج حجاب حاجز ) معافیت دائم .
بند2ـ تغییر شکلهای مادرزادی قفسه صدری مانند سینه فرورفته ( سینه قیفی شکل ) ، جناغ برجسته یا فقدان عضلات تنفسی :
الف ) همراه با اختلال بالینی واضح در عمل قلب یا ریه معاف دائم . ب ) بدون اختلال تنفسی و قلبی خدمات غیررزمی .
بند3ـ تغییر شکلهای مادرزادی مجاری هوایی ( فیستولها و تراکئوبرونکومگالی ) معاف دائم .
بند4ـ عدم تشکیل قسمتی از ریه ( آژنزی ریه ) و آپلازی کامل یا جزیی که ایجاد اختلال در عمل تنفسی نموده باشد معاف دائم .
بند5ـ استنیت و استئومیلیت دندهها یا ترقوه یا جناغ سینه یا کتف :
الف ) در نوع مزمن ( بیش از 6 ماه ) معاف دائم .
ب ) در نوع حاد شش ماه معاف موقت .
ج ) در نوع بهبودیافته خدمات غیررزمی .
بند6ـ شکستگی دندهها یا جناغ یا کتف یا ترقوه که موجب اختلال عمل تنفسی یا تغییرشکل شدید آنان شده باشد به شرط ثبوت در بیمارستانهای نظامی یا دانشگاهی معاف دائم .
بند7ـ سیکاتریس سوختگی وسیع و یا سیکاتریسهای اعمال جراحی که ایجاد اختلال عملی تنفسی نماید معاف دائم .
بند8ـ انواع پلورزیها :
الف ) از نوع مزمن ( بیش از 6 ماه ) معاف دائم .
ب ) از نوع حاد شش ماه معاف موقت .
بند9ـ سابقه پنوموتوراکس خودبخودی :
الف ) سابقه پنوموتوراکس خودبخودی ( یکبار تأئید شده ) معاف از رزم .
ب ) سابقه پنوموتوراکس خودبخودی تکرار شونده ( بیش از یکبار ) معاف دائم .
بند10ـ سارکوئیدوز ، فیبروز ریه ، سندروم کارتاژنز معاف دائم . بند11ـ تومورهای حجاب حاجز و یا جنب اعم از خوش خیم و بدخیم معاف دائم .
بند12ـ بیماریهای قارچی مزمن ریه معاف دائم .
بند13ـ پنوموکونیوزها معاف دائم .
بند14ـ آمفیزم ریه :
الف ) بصورت منتشر معاف دائم .
ب ) لوکالیزه خدمات غیررزمی .
بند15ـ کیستهای مختلف ریه ( هیداتیک ، درموئید ) پلوروپری کاردیال و کیستهای هوایی بزرگ و متعدد معاف دائم .
بند16ـ آبسه ریوی و سکلهای وسیع عفونی معاف دائم .
بند17ـ برونشکتازی :
الف ) دو طرفه یا دو لب در یک ریه معاف دائم .
ب ) یک لوب یک طرفه معاف از رزم .
بند18ـ برونشیت مزمن که تولید عوارض بالینی نموده باشد معاف دائم .
بند19ـ آسم به شرط ثبوت در بیمارستانهای نظامی یا دانشگاهی :
الف ) در موارد متوسط و شدید معاف دائم .
ب ) در موارد خفیف خدمات غیررزمی .
بند20ـ تومورهای برونش بطور کلی اعم از بدخیم یا خوش خیم معاف دائم .
بند21ـ اجسام خارجی ریه ، برونش و مدیاستن که عارضه ریوی ایجاد کرده و باعث اختلال در فونکسیون ریه شده باشد به شرط ثبوت در بیمارستانهای نظامی یا دانشگاهی معاف دائم .
بند22ـ سابقه اعمال جراحی سینه اعم از برداشتن بیش از یک دنده و توراکوپلاستی ورزکسیون ریه و دکورتیکاسیون معاف دائم .
بند23ـ تنگیهای تراشه برونشها که ایجاد اختلالات عملی کرده باشد معاف دائم .
بند24ـ تومورهای مدیاستن ، مدیاستنیتهای مزمن علائم فشار به مدیاسیتن معاف دائم .
بخش هشتم : بیماریهای استخوان ( اسکلت )
ماده36 : مشمولان مبتلا به بیماریهای استخوانها ( اسکلت ) با توجه به نوع بیماری که به آن مبتلا میباشند از معافیتهای مندرج در هر بند به شرح زیر استفاده خواهند نمود .
بند1ـ انحرافات ستون فقرات مادرزادی یا اکتسابی .
الف ) در اشکال شدید و ناتوان کننده معاف دائم .
1ـ انحرافات جانبی مادرزادی و اکتسابی ستون فقرات ( اسکولیوز ) بیش از 30درجه معاف دائم .
2ـ جبران نشده و یا منجر به تغییر شکل قفسه صدری شده باشد معاف دائم .
3ـ کیفوز شدید بیش از 70 درجه معاف دائم .
ب ) در اشکال خفیف ( انحرافات جانبی مادرزادی و اکتسابی ستون فقرات کمتر از 20 درجه ) معاف از رزم .
بند2ـ اسپینابیفیدااکولتا ، ساکرالیزاسیون ، لومباریزاسیون خدمات غیررزمی .
بند3ـ هر گونه اعمال جراحی ( استخوانی ) ستون فقرات معاف دائم . بند4ـ شکستگیهای قدیمی حفره کوتیل ( استابولوم ) چنانچه با تغییر شکل حفره و یا عارضه دیگر مفصلی همراه باشد معاف دائم .
بند5ـ نکروز آواسکولار سر استخوان ران به هر علت ـ معاف دائم .
بند6ـ شکستگیهای لگن :
الف ) نوع مالکین معاف دائم .
ب ) نوع معاف از رزم .
بند7ـ بیماری شونرمان خدمات غیررزمی .
بند8ـ استئومیلیت :
الف ) از نوع حاد شش ماه معاف موقت .
ب ) عفونتهای سخت حاد و عفونتهایی که علیرغم 6 ماه درمان بهبود نیافته و منجر به تغییر شکل استخوان یا ترشح مکرر باشد معاف دائم .
بند9ـ تومورهای استخوانی خوش خیم .
الف ) تومورهای استخوانی متعدد و یا با ایجاد اختلال مشهود در کار عضو معاف دائم .
ب ) تومورهای داخل استخوانی منفرد بدون عارضه خدمات غیر رزم .
بند10ـ کیستهای استخوانی :
الف ) کیستهای بزرگ با خطر شکستگی یا به اندازه بیش از یکسوم قطر استخوان معاف دائم .
ب ) کیستهای کوچک و بدون عارضه خدمات غیر رزم .
بند11ـ شکستگیها : الف ) شکستگیهای استخوانهای بلند که منجر به نصب پیچ و پلاک و یا کونچر شده باشد و یا در گچ باشد چنانچه کمتر از شش ماه از عمل گذشته باشد شش ماه معاف موقت .
ب ) شکستگیهای جوش خوردهای که با پیچ و پلاک ، یا کونچر بوده و یا اختلال عملکرد ایجاد کرده باشد خدمات غیر رزمی .
ج ) شکستگیهایی که پس از یکسال جوش نخورده باشد و مفصل کاذب ایجاد کرده باشد و یا در وضع نامناسب جوش خورده و اشکال عملی ایجاد نموده باشد معاف دائم .
بند12ـ قطع یا فقدان یکی از اندامها معاف دائم .
بند13ـ کوتاهی پا :
الف ) کوتاهی بیش از 5/3 سانتیمتر معاف دائم ( به استناد اسکنوگرام ) .
ب ) کوتاهی از 5/1 تا 5/3 سانتیمتر خدمات غیر رزمی .
بند14ـ سینوویال کندروماتوزیس مفاصل همراه با اختلال عملی معاف دائم .
بند15ـ آنکیلوز کلیه مفاصل بزرگ ( هانش ، زانو ، آرنج ، شانه ، مچ پا ، مچ دست ) معاف دائم .
بند16ـ محدودیت حرکات مفاصل :
الف ) در مورد مفاصل هانش ، زانو و شانه معاف دائم .
ب ) محدودیت حرکات سایر مفاصل بزرگ در صورتی که نیمی از حرکات محدود شده باشد معاف دائم .
ج ) در موارد خفیفتر همراه با اختلال عملکرد خدمات غیر رزمی .
تبصره : در موارد مشکوک زیر بیهوشی اندازهگیری شود .
بند17ـ دررفتگی مکرر و یا قدیمی و مادرزادی مفاصل بزرگ ( مستند به 2 رادیوگرافی درحال دررفتگی در بیمارستانهای ن . م و یا مورد وثوق ) عمل شده و نشده معاف دائم .
بند18ـ شلی لیگامانهای زانو و مچ پا و دررفتگی عادتی مفاصل که مانع تمرینات نظامی باشد خدمات غیر رزمی .
بند19ـ سندرم ایسکمیک ولکمن :
الف ) درصورتی که شدید و مانع خدمت باشد معاف دائم .
ب ) در موارد خفیف خدمات غیر رزمی .
بند20ـ فقدان کامل شست ( از مفصل و یا فقدان ارزش کاری آن در یک دست معاف دائم .
بند21ـ فقدان انگشتان دست :
الف ) بیش از یک انگشت در یک دست معاف دائم .
ب ) تا سه بند انگشت در یک دست خدمات غیر رزم .
توجه : در مورد انگشتان به صورت زیر عمل شود که هر انگشت کامل یک و هربند یکسوم محسوب شود یعنی اگر بند اول چهار انگشت قطع شده باشد بیش از یک انگشت محسوب و معاف دائم میشود .
بند22ـ عوارضی که مانع باز شدن و یا تا شدن انگشتان دست شود مانند سند اکتیلی و . . . .
الف ) در بیش از دو انگشت ( مرکب ) معاف دائم .
تبصره : چنانچه یک انگشت قطع شده و انگشت دیگر همان دست بیش از 50% عملکرد خود را از دست داده باشد معاف دائم .
ب ) در دو انگشت ( ساده ) خدمات غیر رزمی .
بند23ـ کوتاهی اندام فوقانی در مقایسه با یکدیگر در صورتی که بیش از 5 سانتیمتر باشد معاف دائم .
بند24ـ سینوستوز استخوانهای ساعد :
الف ) در دو دست معاف دائم .
ب ) در یک دست خدمات غیر رزم .
بند25ـ کوبیتوس واروس و والگوس :
الف ) همراه با اختلال عملکرد یا ضایعه عصبی معاف دائم .
ب ) بیش از 10 درجه انحراف خدمات غیر رزم .
بند26ـ کوکساپلانا ، کوکساوارا ، کوکساماگنا ، کوکسا والگا معاف دائم .
بند27ـ پارگی منیسک زانو عمل شده یا نشده خدمات غیر رزمی .
بند28ـ پارگی شدید و کامل رباطهای جانبی و متقاطع زانو که باعث ناپایداری مفصل گردد :
الف ) در مواردی که چند رباط پاره شده باشد معاف دائم .
ب ) در موارد پارگی رباط همراه با پارگی منیسک معاف دائم .
ج ) در افراد جراحی شده همراه با اختلال عملی معاف دائم .
د ) در نوع منفرد خدمات غیر رزمی .
هـ ) در افراد جراحی شده بدون اختلاف عملی معاف از رزم .
بند29ـ ژنووالگوم ، ژنووارم ، ژنورکورواتوم .
الف ) در موارد شدید ( فاصله بین دو قوزک یا دو کوندیل بیش از 10 سانتیمتر ) معاف دائم .
ب ) در موارد خفیف ( فاصله بین دو قوزک یا دو کوندیل کمتر از 10 سانتیمتر ) خدمات غیر رزمی .
بند30ـ صافی کامل کف یک یا هر دو پا در انواع سخت و یا با تحدّب شدید استخوانی و یا با انحراف پاشنه پا معاف دائم .
بند31ـ پارگی بهبود نیافته تاندون آشیل معاف دائم .
بند32ـ تغییر شکل اکتسابی یا مادرزادی استخوانهای تارس و متاتارس ( هالوس والگوس شدید ) خدمات غیر رزمی .
بند33ـ قطع انگشتان پا :
الف ) قطع سه انگشت کامل از یک پا و یا قطع شست در هر دو پا معاف دائم .
ب ) قطع شست در یک پا خدمات غیر رزمی .
بند34ـ اکینیسم معاف دائم .
بند35ـ اوریب بودن مفصل مچ پا :
الف ) در موارد شدید معاف دائم .
ب ) در موارد خفیف خدمات غیر رزمی .
بند36ـ از بین رفتن قسمتی از استخوانهای کف پا یا هر نوع تغییرات استخوانی دیگری که مانع انجام تمرینات نظامی باشد و یا در پوشیدن پوتین اشکال ایجاد نماید معاف دائم .
بند37ـ بیماریهای اسکلتی استخوانی نظیر استئوژنس ایمپرفکتا ،آرتروگریپوزیس ، سکلهای شدید ناشی از ، پولیو و انهدام کامل پاشنه ( نکروز استخوان تالوس ) در انواع شدید معاف دائم .
بند38ـ استنوکوندریت دیسکانت زانو ، هیپ و مچ پا معاف دائم .
بند39ـ بیماریهای جوش نخوردگی اسکافوئید و کن باخ همراه با اختلال عملکرد معاف دائم .
بخش نهم : بیماریهای شکم و دستگاه گوارش و جراحی عمومی
ماده37 : مشمولان مبتلا به بیماریهای شکم و دستگاه گوارش و رشته جراحی عمومی باتوجه به نوع بیماری که به آن مبتلاء میباشند از معافیتهای مندرج در هر بند به شرح زیر استفاده میکنند :
بند1ـ اعمال جراحی روی کبد ، کیسه صفرا ، مجاری صفراوی و پانکراس معاف دائم .
بند2ـ فیبروز و سیروز کبدی معاف دائم .
بند3ـ آسیت به هر علت معاف دائم .
بند4ـ کیستهای دستگاه گوارش و طحال معاف دائم .
بند5ـ همانژیوم کبدی :
الف ) بزرگتر از 40 میلیلیتر معاف دائم .
ب ) کوچکتر از 40 میلی لیتر خدمات غیر رزمی .
بند6ـ سنگ کیسه صفرا و مجاری صفراوی معاف دائم .
بند7ـ بیماریهای مادرزادی و اکتسابی مجاری صفراوی معاف دائم .
بند8ـ پورتالهایپرتانسیون به هر علت معاف دائم .
بند9ـ هپاتیتهای مزمن به هر دلیل معاف دائم .
بند10ـ بیماریهای متابولیک کبدی معاف دائم .
بند11ـ بیماریهای عروقی کبد معاف دائم .
بند12ـ پانکراتیت .
الف ) حاد 6 ماه معاف موقت .
ب ) مزمن معاف دائم .
بند13ـ لب حلقوی پانکراس ، سنگهای پانکراس ، کیستهای پانکراس ، فیستول پانکراس معاف دائم .
بند14ـ اسپلنکتومی یا فقدان مادرزادی طحال معاف دائم .
بند15ـ اسپلنومگالی قابل لمس معاف دائم .
بند16ـ تومورهای خلف صفاتی معاف دائم .
بند17ـ فیستولهای مقعدی فوق اسفنکتری و بین اسفنکتری معاف دائم .
بند18ـ فیستولهای نافی وپیلونیدال درکلیه موارد خدمات غیر رزمی .
بند19ـ بواسیرهای داخلی با درجههای ( 3 ) و ( 4 ) معاف دائم .
بند20ـ فتقهای جدار شکم ( داخلی و خارجی ) و دیافراگماتیک .
الف ) عمل نشده معاف دائم .
ب ) عمل شده عود کرده معاف دائم .
ج ) عمل شده بدون عارضه منع خدمتی ندارد .
بند21ـ مگاکولون با اختلالات عملی معاف دائم .
بند22ـ کلیه بیماریهای التهابی دستگاه گوارش به ثبوت رسیده مانند کرون ، کولیت اولسر و . . . . . معاف دائم .
بند23ـ سندرمهای سوء جذب ( مانند بیماری سلیاک ، اسپروی تروپیکال ، بیماری ویپل ) و تلانژکتازی عروق روده معاف دائم .
بند24ـ تنگیهای کولون و رکتوم و مقعد به هر علت معاف دائم .
بند25ـ کلیه سندرمهای پولیپوزیر و انواع پولیپهای همراه با عوارض معاف دائم .
بند26ـ پرولاپس رکتوم معاف دائم .
بند27ـ سیکاتریسهای عمل جراحی روی شکم با اندازه بیش از 20 سانتیمتر خدمات غیر رزمی .
بند28ـ هرگونه اعمال جراحی روی دستگاه گوارش که تولید اختلالات گوارشی کرده باشد و منجر به برداشتن قسمتی از عضو ( به جز آپاندیس ) شده باشد و یا آناستوموز شده و یا چسبندگی وسیع ایجاد کرده باشد معاف دائم .
بند29ـ بیماریهای پپتیک مقاوم به درمان و یا همراه با عوارض ( انسداد ، سوراخ شدگی ، خونریزی ) معاف دائم .
بند30ـ دیورتیکولهای مری ، معده ، اثنی عشر و دیورتیکولوز عمل شده ، عمل نشده معاف دائم .
بند31ـ آشالازی ( عمل شده و نشده ) معاف دائم .
بند32ـ بی اختیاری مدفوع مادرزادی و اکتسابی معاف دائم .
بند33ـ پریتونیتهای مزمن ( از هر نوع و به هر علت که باعث اختلال در کار احشاء شده باشد اعم از چرکی ـ سلی ـ قارچی ) معاف دائم .
بند34ـ سل دستگاه گوارش معاف دائم .
بند35ـ وجود اجسام خارجی داخل شکم :
الف ) با عوارض معاف دائم .
ب ) بدون عوارض خدمات غیر رزمی .
بند36ـ تمام فلاپهای پدیکوله عضلانی ، آزاد :
الف ) اگر نقص عضو یا اختلال عملکرد ایجاد کرده باشد معاف دائم .
ب ) سایر موارد بدون عارضه خدمات غیر رزمی .
بند37ـ دیورتیکول مکل :
الف ) با عارضه معاف دائم .
ب ) بدون عارضه خدمات غیر رزمی .
بند38ـ هپاتومکالی شدید به هر علت معاف دائم .
بند39ـ آبسههای چرکی و آمیبی کبد معاف دائم .
بند40ـ خونریزیهای مکرر دستگاه گوارش با علت ناشناخته معاف دائم .
بند41ـ بیماری کلیکر نجار نوع 1 و 2 ، کلستاز دوبینجانسون وروتور معاف دائم .
بند42ـ بیماری ژیلبرت خدمات غیر رزمی .
بند43ـ ازوفاژیتها :
الف ) ازوفاژیت شدید که منجر به اولسر پارت شده یا دیسپلازی شدید ( گزارش پاتولژی ) داده باشد معاف دائم .
ب ) ازوفاژیت در مراحل یک تا چهار معاف از رزم .
بند44ـ فیستول وریدی شریانی اندام فوقانی و تحتانی مادرزادی یاتروماتیک .
الف ) همراه با اختلاف عملکرد معاف دائم .
ب ) بدون اختلال شدید معاف از رزم .
بخش دهم : بیماریهای خون و انکولوژی ( بدخیمیها )
ماده38ـ مشمولان مبتلاء به بیماریهای خون باتوجه به نوع بیماری که به آن مبتلاءهستند از معافیتهای مندرج در هر بند به شرح زیر استفاده مینمایند :
بند1ـ کمخونیهای مکالوپلاستیک معاف دائم .
بند2ـ اختلالات ساختمانی ارثی گلبول قرمز ( مانند میکرواسفروسیتوز ارثی ، اولوسیتوزیز ، الیپتوسیتوز ) معاف دائم .
بند3ـ کم خونیهای مزمن اکتسابی به علت بیماریهای خوش خیم .
الف ) در موارد هموگلوبین زیر 10 معاف دائم .
ب ) درموارد هموگلوبین مساوی و یا بیشتر از 10 خدمات غیر رزمی .
بند4ـ پلیگلبولی اولیه ( پلیسیتمی ) و ترومبوسیتوز اولیه معاف دائم .
بند5ـ اختلالات کمی و کیفی پلاکتها و فاکتورهای انعقادی ( بیماریهای خونریزی دهنده و هایپرکوآگولانت ) معاف دائم .
بند6ـ بدخیمیهای خون و دستگاه لنفاوی به طور کلی معاف دائم .
بند7ـ اختلالات خونی ارثی و اکتسابی با منشاءایمونولوژیک معاف دائم .
بند8ـ اکرانولوسیتوز معاف دائم .
بند9ـ بیماریهای هموگلوبینوپاتی ارثی با سطح هموگلوبین کمتر از 10 معاف دائم .
بند10ـ تالاسمی ماژور ، تالاسمی اینترمدیت و سندرمهای سیکل سل معاف دائم .
بند11ـ هیپراسپلنیزیم معاف دائم .
بند12ـ بیماری داویسم خدمات غیر رزمی در نزدیکی مراکز درمانی .
بند13ـ آپلازی مغز استخوان به هر علت معاف دائم .
بند14ـ تومورهای بدخیم از هر نوع و در هر عضو که باشد ولو اینکه درمان شده باشد معاف دائم .
بند15ـ تومورهای خوش خیم :
الف ) چنانچه سبب اختلال مشهود در کار عضو یا به صورت عود کننده و یا با کراهت منظر همراه باشد معاف دائم .
ب ) در غیر موارد فوق به مبحث مربوطه رجوع شود .
بخش یازدهم : بیماریهای دستگاه ادراری تناسلی :
ماده39ـ مشمولان مبتلاء به بیماریهای دستگاه ادراری تناسلی باتوجه به نوع بیماری که به آن مبتلاء میباشند از معافیتهای مندرج در هر بند به شرح زیر استفاده خواهند نمود :
بند1ـ انسداد ادراری به دلایل عضوی یا عفونی یا فونکسیونی .
الف ) در صورتی که بر طرف کردن انسداد امکانپذیر باشد خدمات غیر رزمی .
ب ) در صورت عدم امکان برطرف کردن انسداد معاف دائم .
بند2ـ برگشت ادرار به حالبها :
الف ) اگر دو طرفی یا یک طرفه شدید باشد معاف دائم .
ب ) یک طرفه و خفیف خدمات غیر رزمی .
بند3ـ بیماریهای عفونی مزمن ( سلی ، میکروبی ، انگلی ، قارچی ) کلیه ، لگنچه ، حالب ، مثانه ، بیضهها ، مجاری ادرار هر یک به تفکیک معاف دائم .
بند4ـ سنگهای حالب ، کلیه ، پروستات ، مثانه و سنگهای شاخ گوزنی و نفروکلسینوز :
الف ) در صورتی که انسداد ایجاد کرده باشد معاف دائم .
ب ) در صورت عدم ایجاد انسداد معاف از رزم .
بند5ـ سنگهای حالب ، کلیه ، مثانه عمل شده خدمات غیر رزمی .
بند6ـ تومورهای خوش خیم و بدخیم مجاری ادراری تناسلی معاف دائم .
بند7ـ بیماریهای رتروپریتوان ، فیبروزررتروپریتوان ، تومورهای خوش خیم و بدخیم و کیستهای رتروپریتوان معاف دائم .
بند8ـ بیماریهای طبی کلیه : سندورم نفروتیک ، گلومرولونفریت مزمن ، پیلونفریت مزمن ، بیماریهای کلاژن کلیه ، پروتئین اوری بیش از 300 میلیگرم و هماتوری اسانسیل و نارسائی مزمن کلیه معاف دائم .
بند9ـ کلومرولونفریت و پیلونفریت حاد 6 ماه معاف موقت .
بند10ـ هیدورنفروس و اتساع لگنچه معاف دائم .
بند11ـ نفرکتومی یک طرفه ، نفرکتومی پارسیل وپیلوپلاستی معاف دائم .
بند12ـ کلیه نعل اسبی ـ کلیه اکتوپیک داخل لگن ، اکتوپی یک طرفه ( یعنی هردو کلیه در یک طرف قرار گرفته باشند ) معاف دائم .
بند13ـ پتوز کلیه :
الف ) درجه 2 خدمات غیر رزمی .
ب ) درجه 3 معاف دائم .
بند14ـ هیپوپلازی و آپلازی و آژنزی کلیه معاف دائم .
تبصره : هیپوپلازی یک طرفه و بدون علامت معاف از رزم .
بند15ـ کلیه میان اسفنجی معاف دائم .
بند16ـ فیستول سیستم ادراری به دستگاه گوارش یا پوست معاف دائم .
بند17ـ نکروزکورتکس کلیه :
الف ) در صورتی که منجر به نارسائی یا کم کاری کلیه شده باشد معاف دائم .
ب ) در سایر موارد خدمات غیر رزمی .
بند18ـ پیوند کلیه معاف دائم .
بند19ـ بیماریهای عروقی کلیه مثل : آنوریسم شریان کلیوی ، انفارکتوس کلیه ، ترومبوز وریدکلیوی ، فیستول شریانی وریدی ، آنوریسم شریانی وریدی معاف دائم .
بند20ـ دوبلیکاسیون حالب در صورتی که هر حالب به طور جداگانه تا مثانه ادامه داشته باشد معاف دائم .
بند21ـ مکااورتر خدمات غیر رزمی .
بند22ـ میدرواورتر معاف دائم .
بند23ـ اورتروسل یک طرفی یا دو طرفه خدمات غیر رزمی .
بند24ـ مثانه نوروژنیک معاف دائم .
بند25ـ کاهش ظرفیت مثانه به دلایل اعمال جراحی قبلی یا سیستیت و یا رادیوتراپی معاف دائم .
بند26ـ سیستکتومی توتال و پارسیل معاف دائم .
بند27ـ تنگی کردن مثانه :
الف ) بدون عارضه خدمات غیر رزمی .
ب ) درصورتی که عارضه داشته باشد بر حسب عارضه اظهار نظر شود .
بند28ـ از بین رفتن قدرت انقباضی کردن مثانه که منجر به بیاختیاری ادرار شود معاف دائم .
بند29ـ هیپوسپادیازتنه آلت و میان دو راه معاف دائم ( هیپوسپادیاز درجه یک مانع خدمتی ندارد ) .
بند30ـ اپیسبادیاز معاف دائم .
بند31ـ انواع فیستولهای مجرا به تنه آلت ، رکتوم و پرینه و اسکروتوم معاف دائم .
بند32ـ بیماری پیرونی :
الف ) نوع شدید معاف دائم .
ب ) نوع خفیف خدمات غیر رزمی .
بند33ـ دیورتیکول مجرا معاف دائم .
بند34ـ تنگی شدید مجرا ، انواع والوهای مجرای خلفی ، تومورهای خوش خیم و بدخیم مجرا ، اورتریتهای مزمن غیر قابل درمان معاف دائم .
بند35ـ بیماریهای مقاربتی اگر در ناحیه انتهایی مجرا و آلت دفرماسیون ایجاد کرده یا به فیبروز و یا تنگی مجرا منجر شود معاف دائم .
بند36ـ هیدروسل :
الف ) نوع حجیم معاف دائم .
ب ) سایر موارد خدمات غیر رزمی .
بند37ـ واریکوسل :
الف ) درجه 1 و 2 خدمات غیر رزمی .
ب ) درجه 3 معاف دائم .
بند38ـ لورسیون حاد بیضه 6 ماه معاف موقت .
بند39ـ اکتوپی و یا فقدان بیضه :
الف ) دوطرفه معاف دائم .
ب ) یک طرفه خدمات غیر رزمی .
بند40ـ آتروفی شدید بیضه :
الف ) دوطرفه معاف دائم .
ب ) یک طرفه خدمات غیر رزمی .
بند41ـ هماتوسل حاد 6 ماه معاف موقت .
بند42ـ شکستگی آلت خدمات غیر رزمی .
بند43ـ اپی دیدیمکتومی :
الف ) دو طرفه معاف دائم .
ب ) یک طرفه خدمات غیر رزمی .
بند44ـ فقدان آلت معاف دائم .
بند45ـ ترمبوفلبیت وریدهای سطحی آلت 6 ماه معاف موقت .
بند46ـ دو جنسی معاف دائم .
بند47ـ بیاختیاری ادراری و شب ادراری به شرط ثبوت در بیمارستانهای نیروهای مسلح معاف دائم .
بند48ـ تغییر مسیر ادراری با عمل جراحی معاف دائم .
بند49ـ هیدروسل طناب منوی ، اپیدیدیمیت مزمن و کیستهای طناب منوی خدمات غیر رزمی .
بخش دوازدهم : بیماریهای فک و دهان و دندان
ماده40ـ مشمولان مبتلاءبه بیماری فک و دهان و دندان باتوجه به نوع بیماری که به آن مبتلاءمیباشند از معافیتهای مندرج در هر بندبه شرح زیر استفاده مینمایند :
بند1ـ ناهنجاریهای استخوانی فک و صورت که موجب اختلال در عمل جویدن یا تکلم باشد معاف دائم .
بند2ـ آنکیلوز مفصل تامپوروماندیبولر یک طرفی و دو طرفی به شرط ثبوت به وسیله رادیوگرافی معاف دائم .
بند3ـ تومورهای خوش خیم درصورتی که از لحاظ حجم و موقعیت ایجاد اختلال در جویدن و یا در تکلم بنماید معاف دائم .
بند4ـ کام شکافدار همراه یا بدون لب شکری :
الف ) عمل نشده معاف دائم .
ب ) عمل شده با عارضه تنفسی یا تغذیهای و یا اختلال تکلم شدید معاف دائم .
ج ) عمل شده بدون عارضه خدمات غیر رزمی .
بند5ـ استئومیلیتهای استخوانهای فک که بعد از درمان منجر به ناهنجاری مشهود استخوانهای فک و صورت شوند ، معاف دائم .
بند6ـ ناهنجاریهای زبان مانند آنکیلوکلوسی ، آتروفی و هیپرتروفی زبان ، شکاف برداشتن و یا دو قطعه شدن زبان که موجب اختلال در جویدن و تکلم و یا بلغ شود ، معاف دائم .
بند7ـ از بین رفتن دندانها به طوری که در مجموع در دهان کمتر از 14 دندان وجود داشته باشد معاف دائم .
بند8ـ کلیه تومورهای بدخیم فک و دهان معاف دائم .
بخش سیزدهم : بیماریهای چشم و عوارض بینائی
ماده41 : مشمولان مبتلاءبه بیماریهای چشم و عوارض بینائی باتوجه به نوع بیماری که به آن مبتلاءمیباشند از معافیتهای مندرج در هر بند به شرح زیر استفاده خواهند نمود :
بند1ـ هیپرمتروپی با سایکلوپلژی کامل برای مشمولان عادی و دیپلم : ( هیپرمتروپی با سیکلوپلژی کامل که درصورت همراه بودن با آستیگماتیسم ، با علامت منفی منظور شود ولی محاسبه نگردد . )
الف ) هیپرمتروپی از 5/2 تا 4 دیوپتر داخل هر یک از چشمها خدمات غیر رزمی .
ب ) مجموع دیوپتر هیپرمتروپی دوچشم از پنج تا هشت دیوپتر داخل خدمات غیررزمی .
ج ) هیپرمتروپی بیش از چهار دیوپتری یک چشم تا پنج دیوپتر داخل خدمات غیررزمی .
د ) هیپرمتروپی بیش از پنج دیوپتری یک چشم معاف دائم .
هـ ) مجموع دیوپتر هیپرمتروپی هر دو چشم بیش از هشت دیوپتری معاف دائم .
بند2ـ هیپرمتروپی باسایکلوپلژی کامل در مشمولان بالاتر از دیپلم :
( هیپرمتروپی با سیکلوپلژی کامل که در صورت همراه بودن با آستیگماتیسم با علامت منفی منظور شود ولی محاسبه نگردد ) .
الف ) هیپرمتروپی از 3 تا 5 دیوپتر داخل هر یک از چشمها خدمات غیر رزمی .
ب ) مجموع هیپرمتروپی دو چشم از شش تا 10 دیوپتر داخل خدمات غیررزمی .
ج ) هیپرمتروپی بیش از پنج دیوپتری یک چشم تا شش دیوپتر داخل خدمات غیررزمی .
د ) هیپرمتروپی بیش از شش دیوپتری یک چشم معاف دائم .
هـ ) مجموع دیوپتر هیپرمتروپی هر دو چشم بیش از 10 دیوپتر معاف دائم .
بند3ـ میوپی با سایکلوپلژی در مشمولان عادی و دیپلم :
( میوپی با سیکوپلژی کامل که در صورت همراه بودن با آستیگماتیسم با علامت مثبت منظور شود ولی محاسبه نگردد . )
الف ) میوپی از 5/2 تا 4 دیوپتری داخل هر یک از چشمها خدمات غیر رزمی .
ب ) مجموع دیوپترمیوپی از 5 تا 8 دیوپتر داخل هر دو چشم خدمات غیر رزمی .
ج ) میوپی بیش از پنج دیوپتری یک چشم تا شش دیوپتر داخل خدمات غیررزمی .
د ) میوپی بیش از شش دیوپتری یک چشم معاف دائم .
هـ ) مجموع دیوپتر میوپی بیش از هشت دپوپتری هر دو چشم معاف دائم .
بند4ـ میوپی با سایکلوپلژی در مشمولان بالاتر از دیپلم :
( میوپی با سیکلوپلژی کامل که در صورت همراه بوده با آستیگماتیسم با علامت مثبت منظور شود ولی محاسبه نگردد . )
الف ) میوپی از 3 تا 5 دپوپتر داخل هر یک از چشمها خدمات غیر رزمی .
ب ) مجموع دیوپترمیوپی بین 6 تا 10 دیوپتر داخل هر دو چشم خدمات غیررزمی .
ج ) میوپی بیش از 6 دیوپتری یک چشم تا 7 دیوپتر داخل خدمات غیر رزمی .
د ) میوپی بیش از 7 دیوپتری یک چشم معاف دائم .
هـ ) مجموع دیوپتر میوپی بیش از 10 دیوپتری هر دو چشم معاف دائم .
بند5ـ آستیگماتیسم ساده ، مرکب یا مخلوط با سایکلوپلژی کامل در مشمولان عادی و دیپلم :
( در آستیگماتیسم ساده ، یا مرکب یا مخلوط میزان آستیگماتیسم بایستی بیشتر از اسفر باشد )
الف ) آستیگماتیسم ساده ، مرکب یا مخلوط از 5/2 تا 4 دیوپتری داخل هر یک از چشمها خدمات غیر رزمی .
ب ) مجموع دیوپتر آستیگمات ساده ، مرکب یا مخلوط از 5 تا 8 دیوپتر داخل خدمات غیر رزمی .
ج ) آستیگماتیسم ساده یا مرکب بیش از 5 دیوپتری تا 6 دیوپتری یک چشم خدمات غیر رزمی .
د ) آستیگماتیسم ساده ، مرکب یا مخلوط بیش از شش دیوپتری یک چشم معاف دائم .
هـ ) چنانچه آستیگماتیسم ساده ، مرکب یا مخلوط هر دو چشم در مجموع بیش از هشت دیوپتر باشد معاف دائم .
بند6ـ آستیگماتیسم ساده ، مرکب یا مخلوط با سیکلوپلژی کامل در مشمولان بالاتر از دیپلم :
( در آستیگماتیسم ساده یا مرکب میزان آستیگماتیسم بایستی بیشتر از اسفر باشد ) الف ) آستیگماتیسم ساده ، مرکب یا مخلوط از 3 تا 5 دیوپتری داخل هر یک از دو چشم خدمات غیر رزمی .
ب ) مجموع دیوپتر آستیگماتیسم ساده ، مرکب یا مخلوط هر دو چشم از 6 تا 10 دیوپتر داخل خدمات غیر رزمی .
ج ) آستیگماتیسم ساده ، مرکب یا مخلوط بیش از 6 دیوپتری تا 7 دیوپتر داخل یک چشم خدمات غیر رزمی .
د ) آستیگماتیسم ساده ، مرکب یا مخلوط بیش از هفت دیوپتری یک چشم معاف دائم .
هـ ) مجموع دیوپتر آستیگمات ساده ، مرکب یا مخلوط هر دو چشم بیش از 10 دیوپتر معاف دائم .
بند7ـ فقدان یک چشم یا آنکه یک چشم عملاً و یا در اثر بیماریهای غیر قابل علاج فاقد بینائی ( عدم درک نور ) باشد معاف دائم .
بند8ـ اورام ملتحمه فصلی شدید توام با عوارض قرنیه :
الف ) در مشمولان عادی معاف دائم .
ب ) در مشمولان دیپلم و بالاتر خدمات غیر رزمی .
بند9ـ عوارض تراخمی ملتحمه و پلک از قبیل سیمبلفارون گزروزیس ، آنتروپیون و اکتروپیون :
الف ) در یک چشم خدمات غیررزمی .
ب ) در دو چشم معاف دائم .
بند10ـ ناخنک پیشرفته که تا مرکز قرنیه پیشرفت نموده باشد و با چشم غیرمسلح دیده شود معاف دائم .
بند11ـ لک مرکزی قرنیه :
الف ) در صورتی که وسیع باشد و مرکز قرنیه را اشغال نموده باشد ( لک وسیع در موقعی است که بیش از 3 میلیمتر مربع سطح قرنیه را پوشانیده باشد ) معاف دائم .
ب ) در موارد خفیفتر خدمات غیر رزمی .
بند12ـ کراتیتهای آنترستیسیلو دیستروفیهای قرنیه یک یا دو چشم معاف دائم .
بند13ـ کلوبوم مادرزادی مردمک :
الف ) همراه با گرفتاری شبکیه ( رتین ) معاف دائم .
ب ) بدون گرفتاری شبکیه ( رتین ) خدمات غیر رزمی .
بند14ـ ایریدوسیکلیتهای شدید و مزمن یک یا دو چشم که تولید چسبندگیهای وسیع نموده باشد معاف دائم .
بند15ـ اکلوزیون و سیکلوزیون کامل مردمک معاف دائم .
بند16ـ ایریدکتومی یا ایریدودیالیز وسیع حاصل از حوادث یا اعمال جراحی .
الف ) در صورتیکه با کاهش دید و عوارض قرنیه و عدسی توأم باشد معاف دائم .
ب ) در صورتیکه با کاهش دید و عوارض توأم نباشد خدمات غیر رزمی .
بند17ـ کاتاراکت مادرزادی ، ضربهای ، متابولیک و کاتاراکت عمل شده معاف دائم .
تبصره : کدورتهای عدسی که ایجاد اختلال دید در رتینوسکوپی نمینماید خدمات غیررزمی .
بند18ـ کدورت وسیع زجاجیه به هر علت معاف دائم .
بند19ـ کوریورتینیت مرکزی و یا منتشر مزمن یک یا دو چشم معاف دائم .
بند20ـ رتینیت پیگمانترورتینیتهای غیرپیگمانتر به شرط اثبات توسط که در آن افت ولتاژ حداقل نصف میزان طبیعی باشد ) معاف دائم .
بند21ـ لوکساسیون کامل یا ناقص عدسی یا لنتیکیونوس و یا فقدان عدسی یک چشم معاف دائم .
بند22ـ انفصال شبکیه عمل شده و یا عمل نشده به هر علت معاف دائم .
بند23ـ آمبولی شریان شاخهای یا مرکزی و یا ترومبوز وریدشاخهای یا مرکزی و یا هر نوع واسکولیت مزمن یک یا دو چشم معاف دائم .
بند24ـ بیماریهای ناحیه ماکولا و عصب باصره از قبیل آتروفی ، هیپویلازی ، سوختگی ، سوراخ ماکولا و یا خونریزیهای ناحیه ماکولاوآتروفی عصب باصره معاف دائم .
بند25ـ میکروفتالمی و بوفتالمی یک یا دو چشم معاف دائم .
بند26ـ اکزوفتالمیهای تومورال یاپولساتیو یک یا دو چشم معاف دائم .
بند27ـ فلج کامل یک یا چند عضله چشم در صورتیکه استقرار یافته و دائمی باشد معاف دائم .
بند28ـ لاکوفتالمیهای مربوط به فلج عضلات پلکی معاف دائم .
بند29ـ افتادگی دائمی پلک ( در هر یک از چشمها ) در صورتیکه بیش از نصف مردمک چشم را پوشانیده باشد معاف دائم .
بند30ـ استرابیسم آمبلیوپیک یک چشم و استرابیسم متناوب معاف دائم .
بند31ـ نیستاگموس دائمی و مشهود معاف دائم .
بند32ـ داکریوسیستیت مزمن چرکی معاف دائم .
بند33ـ کلوکوم مزمن و مطلق و کلوکوم حاد زاویه بسته باعارضه و کلوکومهای عمل شده یا چشم معاف دائم .
بند34ـ اجسام خارجی داخل کره چشم معاف دائم .
بند35ـ پیوند قرنیه معاف دائم .
بند36ـ کراتوکونوس با گزارش توپوگرافی بیمارستانهای نظامی و دانشگاهی معاف دائم .
بند37ـ تومورهای خوش خیم به هر صورت خدمات غیر رزمی ( در صورت ایجاد عارضه طبق بند مربوطه رفتار شود . )
بند38ـ تومورکاذب اوربیت در صورتیکه عودکننده و مقاوم به درمان باشد معاف دائم .
بند39ـ آمبلیوپی یک چشم یا دو چشم خدمات غیر رزمی .
بخش چهاردهم : بیماریهای گوش و حلق و بینی
ماده42 : مشمولان مبتلاء به بیماریهای گوش و حلق و بینی با توجه به نوع بیماری که به آن مبتلاء میباشند از معافیتهای مندرج در هر بند به شرح زیر استفاده خواهند نمود :
بند1ـ کاهش شنوائی یکطرفه که معدل آن در فرکانسهای چهارگانه ( 512 ـ 1024 ـ 2048 ـ 4096 ) بیش از 80 دسی بل باشد معاف دائم .
بند2ـ کاهش شنوائی یکطرفه اگر در فرکانسهای چهارگانه بین 50 تا 80 دسیبل باشد خدمات غیررزمی .
بند3ـ کاهش شنوائی هر دو گوش به طوری که معدل کاهش شنوائی در فرکانسهای چهارگانه در یک گوش بالای 25 دسیبل و در گوش دیگر بالای 50 دسی بل باشد معاف دائم .
بند4ـ کاهش شنوائی هر دو گوش در فرکانسهای چهارگانه بین 25 تا 50 دسیبل خدمات غیررزمی .
بند5ـ کری ولالی معاف دائم .
بند6ـ فقدان کامل مادرزادی یا اکتسابی لالهگوش یکطرفه یا دو طرفه معاف دائم .
بند7ـ آترزی یا انسداد مجرای گوش خارجی در تمام طول مجرا یا قسمتی از آن معاف دائم .
بند8ـ عفونت مزمن گوش میانی که سبب ایجاد پولیپ یا ضایعه در ناحیه شراپنل و یا استئیت و کولستئاتوم نماید یکطرفه یا دو طرفه معاف دائم .
بند9ـ عمل جراحی رادیکال ماستوئیدکتومی معاف دائم .
بند10ـ عفونت مزمن گوش میانی با ترشح چرکی و پارگی پرده تمپان در صورتی که از نظر رادیولوژی تراکم استخوانی یا اسکلروزناشی از عکسالعمل عفونت موجود باشد و یا همراه با کاهش شنوائی دو طرفه بیش از سیوپنج دسیبل در هر گوش باشد :
الف ) در موارد دو طرفه معاف دائم .
ب ) یکطرفه خدمات غیررزمی .
بند11ـ عفونت مزمن گوش میانی با ترشح چرکی یک گوش که همراه با تراکم استخوانی یا اسکلروز ناشی از عفونت باشد در صورتی که با پارگی برده گوش سمت دیگر همراه باشد ( حتی بدون وجود تراکم استخوانی ) معاف دائم .
بند12ـ فلج عصب صورتی در اثر التهابات قدیمی گوش یا شکستگی استخوان روشه یا به علت عمل جراحی گوش معاف دائم .
بند13ـ فلج کامل صورتی مقاوم به درمان به هر علتی ( علل ناشناخته ، بلز ، سندروم رامس هانت و غیره ) که حداقل شش ماه از شروع آن گذشته باشد معاف دائم .
بند14ـ لابیرنتیتهای چرکی ( باکتریال ) که همراه بانیستاگموس واضح و علائم باراکلینیک ثابت شده در بیمارستانهای نیروهای مسلح باشد معاف دائم .
بند15ـ بیماری و سندروم منیر در صورتی که با آزمایشات پاراکلینیک در بیمارستانهای نیروهای مسلح تأیید شود معاف دائم .
بند16ـ عوارض مادرزادی یا عفونی در بینی ، کام ، لب و حلق که تولید اختلالات شدید تنفسی ، صوتی ، گوارشی نموده باشد و یا کراهت منظر ایجاد کرده باشد درصورتی که قابل درمان نباشد معاف دائم .
بند17ـ شکستگیهای قدیمی بینی همراه با اختلالات تنفسی شدید و یا تغییر شکل شدید ظاهری صورت که نیاز به عمل جراحی زیبائی داشته باشد معاف دائم .
بند18ـ رینیت اتروفیک همراه باکروت متعفن ( بیماری اوزن ) معاف دائم .
بند19ـ آنژیوفیبروم نازوفارلکس معاف دائم .
بند20ـ سینوزیتهای توام ( پانسینوزیت ) مزمن معاف دائم .
بند21ـ پولیپوزبینی :
الف ) در صورتی که دو طرفه باشد معاف دائم .
ب ) در صورت یکطرفه خدمات غیر رزمی .
بند22ـ تومورهای میکسد غده بناگوشی و یا تحت فکی عمل شده و یا عمل نشده ( به شرط ثبوت در بیمارستانهای نیروهای مسلح )معاف دائم .
بند23ـ لارنژیتهای مزمن که تولید اختلالات شدید و دائمی صوتی یا تنفسی نماید معاف دائم .
بند24ـ بیماریهای مادرزادی ، عفونی ، ضربهای و یاتومورهای حنجره که تولید اختلالات شدید و دائمی نماید معاف دائم .
بند25ـ تومورهای کلوموس ژوکولر ، آنژیومهای وسیع در نقاط مختلف گوش و حلق و بینی ، حفره و فضای دهان ، زبان ، فکین سینوسهای صورت و منضمات اعضای فوق معاف دائم .
بند26ـ فلج تارهای صوتی دو طرفه و یا یک طرفه با بیش از ششماه سابقه معاف دائم .
بخش پانزدهم : بیماریهای قلب و عروق
ماده43 : مشمولان مبتلاء به بیماریهای قلب و عروق با توجه به نوع بیماری که به آن مبتلاء هستند از معافیتهای مندرج در هر بند به شرح زیر استفاده مینمایند :
بند1ـ کلیه عوارض عضوی دریچهای قلب عمل شده و عمل نشده به شرط ثبوت در بیمارستانهای نیروهای مسلح یا دانشگاهی معاف دائم .
تبصره : پرولاپس دریچهای که منجر به نارسائی نشده باشد خدمات غیر رزمی .
بند2ـ وجود هرگونه بیماری مادرزادی قلب اعم از عمل شده و نشده معاف دائم .
تبصره : دکستروکاردی وسیتوس انورتوس اگر با آنومالیهای دیگر همراه نبوده عارضهای نداشته باشد ، منع خدمتی ندارد .
بند3ـ هر نوع بیماری عروق کرونر در هر درجه و حالتی که باشد معاف دائم .
بند4ـ نارسائی مزمن قلب معاف دائم .
بند5ـ هر نوع بیماری مزمن پریکارد ـ آندوکارد ـ میوکارد اعم از التهابی ، تومورال ، مادرزادی و اکتسابی معاف دائم .
بند6ـ بیماریهای مادرزادی و یا اکتسابی ، تومورال و التهابی آئورت و سرخرگهای بزرگ ، مانند کوارکتاسیون ، آنوریسمها ، آنژیومها و اتساع سرخرگهای ریوی ، کانال شریانی باز ، تنگی شریان ریوی اصلی و فسیتولهای شریانی وریدی در هر مورد عمل شده یا نشده معاف دائم .
بند7ـ ازدیاد فشارخون شریانی در صورتی که فشار خون بازسیستولیک از 160 میلیمتر جیوه و یا دیاستولیک از 100 میلیمتر جیوه بالاتر باشد ( مقصود از فشار خون باز آنست که لااقل بیمار 72 ساعت در بیمارستان بستری و فشارخون در ساعات مختلف شب و روز ثبت گردد )معاف دائم .
تبصره : ازدیاد فشار خون شریانی در صورتیکه فشار خون بازسیستولیک بین 160ـ140 میلیمتر جیوه و یا دیاستولیک بین 100ـ90 میلیمتر جیوه باشد خدمات غیر رزمی .
بند8ـ ترومبوفلبیتها :
الف ) چنانچه عودکننده باشد معاف دائم .
ب ) در موارد محدود خدمات غیررزمی .
بند9ـ واریسها :
الف ) شدید و یا همراه با عوارض معاف دائم .
ب ) خفیف و متوسط خدمات غیررزمی .
بند10ـ تومورهای عروق لنفاوی ، لنف آدنوم و الفانتیازیس که لااقل یکی از اندامها را فراگرفته باشد معاف دائم .
بند11ـ اختلالات ریتم به صورت اکستراسیستوالهای فوق بطنی به شرطی که تعدادشان بیش از 10 ضربان در دقیقه باشد ( در صورت تداوم با اثبات در بیمارستانهای نیروهای مسلح یا دانشگاهی ) معاف دائم .
بند12ـ اختلالات ریتم به صورت اکستراسیستولهای بطنی که تعدادشان بیش از هفت عدد در دقیقه و چند کانونی ، دوتا یا بیشتر پشت سرهم آمده باشد ، ( بصورت قرار گرفته باشد ) معاف دائم .
بند13ـ تاکی آریتمیهای فوق بطنی که شامل تاکیکاردی دهلیزی ( بیش از 140 ضربان در دقیقه به شرطی که پس از سه ساعت استراحت بهبود نیابد ) ، فیبریلاسیون دهلیزی ، تاکیکاردیهای نودال یاجانکشنال و تاکیکاردیهای بطنی در هر مورد معاف دائم .
بند14ـ اختلال هدایت داخل دهلیزی ، بلوک سینوس دهلیزی ، وقفه سینوس دهلیزی وسندرم تاکیکاردی و برادیکاردی ، سندرم ( اس .اس .اس ) ، برادیکاردی سینوزال کمتر از 50 ضربان در دقیقه که با فعالیت تعداد ضربان به حد لازم افزایش نیابد ( مورد اخیر به شرط ثبوت در بیمارستانهای نیروهای مسلح یا دانشگاهی ) معاف دائم .
بند15ـ اختلالات هدایتی دهلیزی بطنی مانند سندرم و همچنین اختلالات هدایتی که منجر به استفاده از پیس دائم یا موقت شود معاف دائم .
بند16ـ وجود یا سابقه بیماری تب روماتیسمی حاد ( به شرط وجود کاردیت ) معاف دائم .
بخش شانزدهم : بیماریهای روماتولوژی و بافت همبند
ماده44 : مشمولان مبتلاء به بیماریهای روماتولوژی و بافت همبند با توجه به نوع بیماری که به آن مبتلاء میباشند از معافیتهای مندرج در هر بند به شرح زیر استفاده خواهند نمود :
بند1ـ آرتریتهای عفونی حاد ( استاف ، پروسلوز ، سالمونلا و سایر باکتریهای دیگر با تأیید میکروبشناسی ) .
الف ) با تغییر شکلی مفصلی و استخوانی معاف دائم .
ب ) بدون تغییر شکل 6 ماه معاف موقت .
ج ) در صورتیکه در حین خدمت ایجاد شده باشد معاف دائم .
بند2ـ آرتریتهای عفونی مزمن معاف دائم .
بند3ـ آرتیتهای التهابی :
الف ) آرتریتت های التهابی حاد : راکتیو ، سندروم رایتر ، تب رماتیسمی یکسال معاف موقت .
تبصره : در صورتیکه در حین خدمت بروز کرده باشد معاف دائم .
ب ) آرتریتهای التهابی تحت حاد و مزمن : ارتریت روماتوئید ، لوپوس اریتماتوزسیستمیک ، اسپوندیلیت انکلوزان ، آرتریتهای پسوریازیسی ، آرتریتهای التهابی روده ، بیماری ویپل ، آرتریت راکتیو ، سندروم رایتر ، کلاژنوزها ،واسکولیتها ، سارکوئیدوزواسپوندیلوآرتروپاتی سرونگاتیو معاف دائم .
ج ) هیدرآرتروز مزمن و مشهود معاف دائم .
بند4ـ واسکولیتها :
الف ) واسکولیتهای نکروزان : بیماری پان کلاسیک ، پان میکروسکوپیک ، وگنر ، تاکایاسو ، بیماری بهجت معاف دائم .
ب ) واسکولیتهای ازدیاد حساسیتی به همراه گرفتاری احشاءمعاف دائم .
بند5ـ کلاژنوزها ،اسکلرودرمیها ، پلی میوزیتها ، درماتومیوزیت معاف دائم .
بند6ـ بیماریهای متابولیک استخوان :
الف ) استئوپروز ( طبق تعریف بر اساس سنجش تراکم استخوان در صورتیکه توده استخوانی در مقایسه با حداکثر توده استخوانی بیش از کاهش یافته باشد ) معاف دائم .
ب ) استئوپنی ( طبق تعریف براساس سنجش تراکم استخوان در صورتیکه توده استخوانی در مقایسه با حداکثر توده استخوانی بیش ازـ 1 کاهش یافته باشد ) خدمات غیر رزمی .
ج ) استئومالاسی معاف دائم .
د ) هیپرپاراتیروئیدی معاف دائم .
بند7ـ بیماریهای کریستالی : نقرس ، نقرس کاذب معاف دائم .
بند8ـ استئوآرتریت مفاصل بزرگ :
الف ) در فرم شدید و ناتوان کننده معاف دائم .
ب ) در فرم خفیف یکسال معاف موقت .
بند9ـ شانه منجمد ، پارگی روتاتورکاف معاف دائم .
بند10ـ الیگونورودیستروفی معاف دائم .
بند11ـ آرتروپاتی نورولوژیک ( مفصل شارکو ) معاف دائم .
بند12ـ شبه تومورهای مفاصل : سینوویت ، ویلوندولر ، استئوکندروماتوز در مفاصل بزرگ ، همانژیوم معاف دائم .
بند13ـ استئونکروز مفاصل معاف دائم .
بند14ـ ستون فقرات :
الف ) اسپوندیلولیسیت بروسلائی ، استاف ، سالمونلائی و سلی معاف دائم .
ب ) انواع هرنی دیسکال با علائم کلینیکی و رادیولوژی معاف دائم .
بند15ـ بیماریهای بافت همبند نظیر استئوژنزیس ایمپرنکتا ـ اهلردانلوس و هموسیتینوری معاف دائم .
بخش هفدهم : بیماریهای عفونی
ماده45 : مشمولان مبتلاء به بیماریهای عفونی با توجه به نوع بیماری که بدان مبتلاء میباشند از معافیتهای مندرج در هر بند به شرح زیر استفاده خواهند نمود :
بند1ـ بیماران مبتلاء به هپاتیت مزمن ( بیش از 6 ماه ) معاف دائم .
بند2ـ ناقلین چنانچه و یا سرم آنها مثبت باشد معاف دائم .
بند3ـ کلیه بیماران مبتلاءبه هپاتیت حاد 6 ماه معاف موقت .
بند4ـ بیماران مبتلا به هپاتیت با تأیید آزمایشگاههای مورد تأیید مراکز درمانی ن .م معاف دائم .
بند5ـ سل الف ) سل ریه فعال معاف دائم .
ب ) ادنیتهای سلی یک سال معاف موقت .
ج ) سل احشاء فعال و سل ستون فقرات و استخوانها و مفاصل در هر مرحله معاف دائم .
د ) سل ریه بهبود یافته و ادنیتهای سلی درمان شده خدمات غیر رزمی .
بند6ـ جذام به هر شکل و در هر مرحله معاف دائم .
بند7ـ عوارض بیماریهای عفونی مداوم ( مانند سیفلیسها ، مننژیتها ، استئومیلیتها و . . . ) که اختلال غیرقابل برگشت ایجاد کرده باشد معاف دائم .
بند8ـ بیماران مبتلاء به نقص ایمنی سلولی اکتسابی و حاملین ویروس معاف دائم .
بخش هیجدهم : بیماریهایی که در آئیننامه معافیت پزشکی پیشبینی نشده است .
ماده46 : کلیه بیماریهای ناتوانکننده که فرد مبتلاء به آن قادر به انجام خدمت اعم از رزمی و غیررزمی نبوده و در این آئیننامه نیز پیشبینی نشده است به تشخیص شورای پزشکی مدیریت وظیفه عمومی و یا شورای عالی پزشکی نیروی مربوطه به شورای عالی پزشکی ناجا معرفی و طبق نظر شورای عالی پزشکی ناجا با آنان رفتار خواهد شد .
ماده47 : این فصل از آئین نامه که در اجرای تبصره یک ماده ( 39 ) قانون خدمت وظیفه عمومی در 18 ماده و یک پیوست ( 49 بندی ) در سال 1380 در ستاد کل نیروهای مسلح بازنگری و در تاریخ . . . . . . . . . . . به تصویب وزیران بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، کشور ، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح رسیده است و از تاریخ ابلاغ بعنوان جایگزین آئین نامه مصوب سال 1375 قابل اجرا است .
وزیردفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح : دریابان علی شمخانی
وزیر کشور : سیدعبدالواحدموسوی لاری
وزیربهداشت ،درمان و آموزش پزشکی : دکترمسعودپزشکیان

( پیوست الف )
در راستای اجرای ماده23 فصل دوم آئین نامه معاینه و معافیت مشمولین در صورتیکه پدر مشمول دارای بیماری یا نقص عضوی بشرح زیر باشد از نظر شورای پزشکی نیاز به مراقبت و نگهداری دارد .
1ـ کلیه بدخیمیهای دستگاههای بدن که موجب ناتوانی و از کارافتادگی فرد گردد و یا پیشرفته و مقاوم به درمان باشد و به تأیید مراجع ذیصلاح رسیده باشد .
2ـ تومورها و آدنوپاتیهای مزمن و غیرقابل درمان مدیاستن همراه با علائم فشاری برمدیاستن .
تبصره : در مورد سرطانهای قابل درمان و محدود که متاستاز نداده و عوارض نداشته باشد این قسمت مصداق ندارد .
3ـ جذام با تشخیص متخصص پوست و تأئید مراکز مبارزه با جذام در مرحلة ایزوله شدن بیمار و تا زمانی که خطر واگیربیماری به دیگران وجود دارد و به همین نحو در انواعی از بیماری که پیشرفته بوده و عوارض شدید پوستی یا عصبی در شخص مبتلا ایجاد کرده باشد .
4ـ سیفلیسهای عصبی یا قلبی عروقی شدید و یا سیفلیسهای استخوانی که ایجاد ضایعات انهدامی در استخوان یا مفاصل کرده باشد .
5ـ مبتلایان به سل فعال که منجر به محدودیت و ازکارافتادگی فرد گردد با تأئید مراکز تخصصی مربوطه .
6ـ آرتریتهای مزمن توأم با تغییر شکل در استخوانها و جمود در مفاصل و ستون فقرات بصورت پیشرفته که مانع انجام فعالیتهای روزمره شده باشد .
7ـ انواع نوروپاتیها و میوپاتیهای اولیه و ثانوی در مراحل پیشرفته که منجر به ناتوانی و اختلال در ایستادن و حرکت شده باشد .
8ـ فلج اندام فوقانی یا تحتانی یا نیمة بدن ( همیپلژی ، پاراپلژی ) که موجب ناتوانی در اعمال روزانه شخص شده باشد .
9ـ پارکینسون در مراحل پیشرفته با علائم بالینی واضح و با تأئید متخصص بیماریهای اعصاب .
10ـ مولتیپل اسکلروز در مرحلة استقرارکامل .
11ـ انواع صرع مقاوم به درمان .
12ـ کلیة ضایعات عروقی مغزی که موجب ناتوانی فرد گردد .
13ـ کلیة بیماریها ، تروماها و اعمال جراحی روی ستوان فقرات که منجر به اختلالات اسفنکتری و فقدان ارزش کاری یک اندام شده باشد .
14ـ هر گونه اعمال جراحی روی مغز در صورتیکه منجر به عوارض عصبی یا روانی شدید بعد از عمل شده باشد .
15ـ پسیکوزها و بیماریهای روانی مزمن با سابقه معتبر بستریهای متعدد در بیمارستانهای روانی و یا تأیید متخصص بیماریهای روانی .
16ـ نقص عقلانی و کندذهنی با کسب نظر از متخصص مربوطه و مراکز توانبخشی که ضریب هوشی به 30% و کمتر نقصان یافته باشد . ( میزان کارائی شخص از نظر مراکز توانبخشی 30% باشد )
17ـ در مورد قطع یا از کارافتادگی اندام فوقانی یا تحتانی به شرح زیر رفتار شود :
الف ) قطع یک پا از زانو به بالا و یا اینکه عملاً یک پا کارآئی خود را از دست داده باشد .
ب ) قطع هر دو پا از مفصل متاتار سوفالانجیال به بالا .
ج ) قطع یک دست از آرنج به بالا و یا اینکه یک دست عملاً کارآئی خود را از دست داده باشد .
د ) قطع هر دو دست از هرجا که باشد .
18ـ بیماریهای مزمن و انسداد شدید ریه به همراه کاهش ظرفیت تنفسی ریه به میزان 50% و بیشتر .
19ـ تغییر شکلهای شدید مادرزادی جدار قفسه صدری که موجب کاهش ظرفیت تنفسی به میزان 50% و یا کمتر و یا نارسائی قلب شده باشد .
20ـ سابقه اعمال جراحی ریه و قفسه صدری ( توراکوپلاستی ، رزکسیون ریه ) که منجر به کاهش ظرفیت تنفسی به میزان 50% و یا کمتر شده باشد .
21ـ هیپرتیروئیدی شدید همراه با عوارض قلبی ، عصبی ، چشمی و لاغری مفرط و هیپوتیروئیدی پیشرفته با ایجاد عوارض .
22ـ دیابت شیرین مزمن مقاوم به درمان با عوارض چشمی ، عصبی و کلیوی پیشرفته .
23ـ آکرومکالی ، ژیگانتیسم ، کوشینگ ، آدیسون در هر مورد به شرطی که پیشرفته بوده و عوارض جسمی یا روانی یا علائم بالینی واضح ایجاد کرده باشد به همراه سوابق معتبر پزشکی و با تأیید متخصص غدد مترشحه داخلی .
24ـ چاقی مفرط به قسمی که وزنشخص 80% و یا بالاتر از وزن مطلوب = ( 2+100- طول قد ) و یا
25ـ بیماریهای مزمن کبدی همراه با عوارض مربوطه ( آسیت و . . . ) .
26ـ نارسائی مزمن کلیه با علائم واضح بالینی و پاراکلینیکی به تأئید متخصص نفرولوژی .
27ـ بیماریهای التهابی مزمن رودة ( کرون ، کولیت اولسرو ) که پاسخ به درمان طبی نداده و دچار عوارض گوارشی شده باشد .
28ـ هموفیلیهای شدید که نیاز به مراقبتهای ویژه دارند .
29ـ کولستومیهای دائمی .
30ـ کلیة اعمال جراحی در سرتاسر دستگاه ادراری که منجر به تغییر مسیر ادراری بشود و انواع پیوندها نظیر پیلوستومی ، نفروستومی ، اورتروستومی ـ جلدی ، سیستوستومی .
31ـ فیستولهای مثانه به رکتوم غیرقابل درمان .
32ـ برداشتن کامل مثانه .
33ـ برداشتن هر دو کلیه و یا یک کلیه بهمراه اختلال عملکرد در کلیة مقابل .
34ـ پیوند کلیه .
35ـ فقدان هر دو چشم و یا آنکه هر دو چشم عملاً فاقد بینائی باشد .

تبصره : به هر علتی که دید یک چشم به میزان 100% و دید چشم دیگر به میزان 50% از بین رفته باشد و یا دید هر دو چشم در مجموع به اندازه 50% دید یک چشم باشد این نوع مصداق دارد .
36ـ کری کامل هر دو گوش که با سمعک نیز میزان کاهش شنوائی از 60 دسی بل مجموعاً در هر دو گوش بیشتر باشد .
37ـ کری ولالی توأم با تأیید متخصص گوش ، حلق و بینی .
38ـ بیماریهای مادرزادی ، اکتسابی ،تومورال یا التهابی ( روماتیسمال ) قلبی ، آئورت و یا سرخرگهای بزرگ دیگر مانند کوارکتاسیون ،آنوریسمها و یا اتساع سرخرگهای ریوی ، کانال آرتریل باز ، تنگی شریان ریوی اصلی ،فیستولهای شریانی و ریوی در صورت عارضهدار بودن .
39ـ بیماری عروق کرونر ( انفارکتوس میوکارد و آنژین صدری ) که موجب درجاتی از نارسایی قلبی و از کارافتادگی فرد گردد با تشخیص مراکز تخصصی ن .م .
40ـ نارسائی پیشرفته قلب با علائم بالینی واضح .
41ـ اعمال پیوند عروق کرونر و تعویض دریچههای قلب و گذاشتن پین میکرهای دائمی که علیرغم انجام عمل درجاتی از نارسایی قلب وجود داشته باشد .
42ـ انواع آریتمیها و بلوکهای قلبی که موجب نارسایی قلبی شده و امکان انجام فعالیت روزمره را از شخص بگیرد .
43ـ انواع کاردیومیوپاتی ها .
44ـ افزایش اولیه یا ثانویه فشار خون شریان ریوی ، توأم با نارسائیقلبی بهر علت که باشد ( منظور از نارسایی قلبی قرار گرفتن شخص در کلاسهای 3و4 تنگی نفس میباشد )
45ـ اختلالات عروقی که منجر به فلبیت و پری فلبیت همراه با ورم شدید و مزمن اندام گردیده و آندارتریت مسدودکننده .
46ـ کلیة بیماریهای ناتوان کننده و شدید پوستی که به درمان مقاوم بوده و به تأیید متخصصین مربوطه رسیده باشد .
47ـ اسکاروکلوئیدناشی از سوختگیها که موجب اختلال عملکرد اعضاء شده و یا بیش از 50 درصد از سطح بدن را فرا گرفته باشد .
48ـ سندرم سوء جذب که موجب کاشکسی شدید فرد گردد و پاسخ به درمان طبی نداده باشد .
49ـ ضعف شدید جسمانی ( کاشکسی ) بعلل مختلف و نواقص و معایبی که توان جسمانی را به میزانی کاهش داده باشد که عملاً شخص مورد معاینه بدون کمک دیگران در انجام حوایج و تکالیف و کارهای روزمره ناتوان شده و نیاز به مراقبت شخص دیگری داشته باشد .
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17137
تاریخ تصویب :
1382/06/08
تاریخ ابلاغ :
1382/10/06
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)