بخشنامه به رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور شماره 3494/87/1مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

تصویر بخشنامه شماره 3494/87/1 ـ 9/4/1387 ریاست محترم قوه قضائیه جهت اطلاع به پیوست ارسال می‌گردد.

بخشنامه به رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور

پیرو بخشنامه شماره 525/84/1 ـ 22/1/1384 در مورد تشکیل دادگاه موقت کیفری استان در شهرستان محل وقوع جرم با استفاده از اختیارات تبصره3 الحاقی به ماده 20 قانون اصلاحی تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، مهلت تعیین شده در بخشنامه مذکور تا تصویب لایحه قانون آیین‌دادرسی کیفری تمدید می‌گردد.

رئیس قوه‌قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی

مدیرکل دبیرخانه قوه‌قضائیه ـ محسن محدثنوع :
بخش نامه
شماره انتشار :
18450
تاریخ تصویب :
1387/4/9
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
قوه قضائیه
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)