بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور شماره7671/87/1
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
تصویر بخشنامه شماره 7671/87/1 ـ 7/9/1387 ریاست محترم قوه قضائیه جهت اطلاع به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور

نظر به عموم و اطلاق ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 10/8/1377 و توجهاً به ماده 5 قانون مزبور و ماده11 قانون مجازات اسلامی، حکم ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و تبصره آن شامل محکومان قاچاق موادمخدر و قاچاق اموال موضوع عایدات دولت و همچنین محکومان سازمان تعزیرات حکومتی نیز می‌باشد.
بنابراین لازم است به ازای هر روز تحمل محکومیت حبس مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال (150.000 ریال) از جزای نقدی مورد حکم محکومان مزبور کسر گردد.
رؤسای کل دادگستری‌های استان، دادستان‌های عمومی و انقلاب و رؤسای سازمان قضایی نیروهای مسلح مسوول نظارت بر حُسن اجرای این بخشنامه خواهندبود.
رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی


نوع :
بخش نامه
شماره انتشار :
18576
تاریخ تصویب :
1387/9/7
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
قوه قضائیه
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)