تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در خصوص اسقاط خودروهای فرسوده گاسفورد در استان گلستان و سایر خودروهای پرمصرف با وضعیت مشابه در سایر استانها شماره 169312/ت41254نوزارت نفت ـ وزارت کشور ـ وزارت صنایع و معادن ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، که در جلسه مورخ 18/8/1387 به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 131401/ت41048هـ مورخ 30/7/1387 اتخاذ گردیده است، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌گردد:
فرآیند اسقاط خودروهای فرسوده گاسفورد در استان گلستان و سایر خودروهای پرمصرف با وضعیت مشابه در سایر استانها همانند فرآیند اسقاط نیسان ـ وانت (اعطای مبلغ سی‌میلیون (30.000.000) ریال کمک بلاعوض از محل منابع داخلی وزارت نفت و مبلغ هفتادمیلیون (70.000.000) ریال تسهیلات بانکی بدون یارانه برای خرید خودروی عمومی) و با اولویت ویژه انجام پذیرد.
مسئولیت اجرای طرح به عهده استانداری مربوط می‌باشد و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت بر اجرای آن نظارت خواهد داشت.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
بخش نامه
شماره انتشار :
18586
تاریخ تصویب :
1387/8/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
وزارت صنایع
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)