تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در خصوص الزام وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و جهاد کشاورزی در واگذاری زمین مناسب برای احداث جایگاه‌های عرضه شماره 169307/ت41254نگاز طبیعی فشرده و بنزین و نفت گاز به بخش غیردولتی

وزارت مسکن و شهرسازی ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت کشور ـ وزارت نفت
تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، که در جلسه مورخ 18/8/1387 به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 134101/ت41048هـ مورخ 30/7/1387 اتخاذ گردیده است، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌گردد:
وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و جهادکشاورزی موظفند زمین مناسب برای احداث جایگاه‌های عرضه گاز طبیعی فشرده و بنزین و نفت گاز را به بخش غیردولتی دارای مجوز ( با اولویت ایثارگران و جانبازان معرفی شده از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران) به قیمت منطقه‌ای زمان واگذاری، واگذار نمایند.
تبصره1ـ چنانچه اراضی واگذاری فاقد قیمت منطقه‌ای باشد و قیمت تمام شده اراضی برای دولت از قیمت منطقه‌ای بالاتر باشد، قیمت واگذاری به قیمت تمام شده برای دولت محاسبه و واگذار گردد.
تبصره2ـ زمین واگذاری به منظور یادشده غیرقابل تغییر کاربری است و انتقال قطعی آن صرفاً منوط به احداث جایگاه عرضه گاز طبیعی فشرده، بنزین و نفت گاز و ارایه پایان کار ساختمانی، پروانه و یا گواهی بهره‌برداری از مراجع مربوط دولتی است.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
بخش نامه
شماره انتشار :
18586
تاریخ تصویب :
1387/8/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
وزارت مسكن و شهرسازی
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)