تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در مورد ورود و ترخیص کالاها، تمدید و ترخیص قطعی پروانه‌های ورود موقت شماره170537/ت37648نوزارت بازرگانی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنایع و معادن ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در مورد « تشخیص و موافقت با واردات کالاهایی که مشمول بندهای ماده (38) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات نمی‌باشند» که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 42406/ت34011هـ مورخ 25/8/1384 اتخاذ شده است به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می‌شود:
« ورود و ترخیص کالاها، تمدید و ترخیص قطعی پروانه‌های ورود موقت به شرح جداول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است مجاز می‌باشد.»

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

فهرست موارد مطروحه در جلسات مورخ 25/1/1386 و 1/2/1386 کمیسیون 5 نفره به استناد مصوبه شماره 42406/ت34011هـ
مورخ 25/8/1384 هیئت وزیران

ردیف: 1
نام متقاضی: شرکت جهان شیل
نام کالا: کارتن خالی میگو
مقدار: 30000 عدد
ارزش: 17395 دلار
ملاحظات: با ترخیص قطعی پروانه ورود موقت شماره 5078692 مورخ 20/8/1383 موافقت گردید.
ردیف: 2
نام متقاضی: شرکت قطارهای مسافری رجاء
نام کالا: دستگاه بی‌سیم و متعلقات مربوطه
مقدار: 92 دستگاه
ارزش: 27550 دلار
ملاحظات: مشروط به نو بودن دستگاههای مربوطه موافقت گردید.
ردیف: 3
نام متقاضی: شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا)
نام کالا: با تمدید 206 فقره پروانه‌های ورود موقت مربوط به طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی (طبق لیست پیوست) تا سقف دو سال از تاریخ سررسید موافقت گردید.
ملاحظات: توضیح: از لیست پیوست قبلاً با تمدید 60 فقره پروانه ورود موقت به مدت یک سال (موضوع ردیف (5) تصویب‌نامه شماره 144198/ت34011ن مورخ 23/11/1385 هیئت محترم وزیران) موافقت گردید.
ردیف: 4
نام متقاضی: شرکت فرآب
نام کالا: ابزار تست و نصب
مقدار: 935 کیلوگرم
ارزش: 13757 یورو
2500 دلار
ردیف: 5
نام متقاضی: قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (قرب نوح)
نام کالا: لوازم دستگاه حفاری (فیلتر و باطری) تسمه نقاله
مقدار: 38 عدد50 متر
ارزش: 54/8718 یورو
ردیف: 6
نام متقاضی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان تولید اسکناس و مسکوک
نام کالا: مرکب مخصوص چاپ اسکناس
مقدار: 9165 کیلوگرم
ارزش: 28650 فرانک سوئیس
ردیف: 7
نام متقاضی: وزارت راه و ترابری (معاونت ساخت و توسعه راه‌آهن)
نام کالا: متعلقات ریل (تراورس)
مقدار: 3196 عدد (528944 کیلوگرم)
ارزش: 6/549981 یورو

ردیف نام کالا شماره پروانه تاریخ پروانه گمرک ورودی
1 لوله بدون درز و لوله جوش 683920 3/7/82 بندرعباس
2 لوله بدون درز و لوله جوش 692547 23/7/82 بندرعباس
3 آهن‌آلات 738759 11/11/82 بندرعباس
4 لوله و فیتینگ 5051847 1/7/83 بندرعباس
5 ورق ـ لوله ـ پروفیل 737460 8/11/82 بندرعباس
6 ورق ـ لوله درزدار و بدون درز 738466 11/11/82 بندرعباس
7 آهن‌آلات 754975 19/12/82 بندرعباس
8 لوله 5005189 22/1/82 بندرعباس
9 ورق آهن 5003157 17/1/83 بندرعباس
10 لوله 5003668 18/1/83 بندرعباس
11 لوله و آهن‌آلات 754976 19/12/82 بندرعباس
12 لوله ـ پروفیل ـ ورق آهن 758932 21/12/82 بندرعباس
13 فلنج 5003667 18/1/83 بندرعباس
14 لوله و آهن‌آلات 5003162 17/1/83 بندرعباس
15 ورق آهن و لوله 733550 30/10/82 بندرعباس
16 لوله و آهن‌آلات 5011701 7/2/83 بندرعباس
17 الکترود 5016088 15/2/83 بندرعباس
18 لوله 5019548 22/2/83 بندرعباس
19 لوله32 اینچ 933805 5/12/83 بندر امام‌خمینی
20 لوله 32 اینچ 933566 28/7/83 بندر امام‌خمینی
21 لوله 32 اینچ 933515 31/6/83 بندر امام‌خمینی
22 الکترود 5019523 22/2/83 بندرعباس
23 ورق آهن 5019684 22/2/83 بندرعباس
24 فلنج 5022144 29/2/83 بندرعباس
25 لوله ورق و پروفیل 5022840 31/2/83 بندرعباس
26 آهن‌آلات 5022841 31/2/83 بندرعباس
27 لوله جوش ـ لوله بدون درز 5023434 3/3/83 بندرعباس
28 آهن‌آلات 5023858 4/3/83 بندرعباس
29 آهن‌آلات 518829 18/3/83 بندرعباس
30 لوله 5033541 14/4/83 بندرعباس
31 لوله 5034156 16/4/83 بندرعباس
32 ورق آهن 5034157 16/4/83 بندرعباس
33 لوله 5039020 8/5/83 بندرعباس
34 الکترود 5038878 8/5/83 بندرعباس
35 لوله 5052946 5/7/83 بندرعباس
36 تجهیزات مخزن 5038839 7/5/83 بندرعباس
37 آند 5050684 28/6/83 بندرعباس
38 ورق آهن 5040936 17/5/83 بندرعباس
39 تنظیم‌کننده فشار 5043789 28/5/83 بندرعباس
40 آهن‌آلات 5052936 5/7/83 بندرعباس
41 لوله 5059749 4/8/83 بندرعباس
42 آهن‌آلات 5050186 25/6/83 بندرعباس
43 ورق آهن 5052940 5/7/83 بندرعباس
44 اتصالات 5053585 7/7/83 بندرعباس
45 تیرآهن 5052927 5/7/83 بندرعباس
46 زانوئی 5058487 28/7/83 بندرعباس
47 ورق آهن 5052947 5/7/83 بندرعباس
48 لوله 5053814 8/7/83 بندرعباس
49 لوله و اتصالات 5051844 1/7/83 بندرعباس
50 لوله و فیتینگ 5051845 1/7/83 بندرعباس
51 لوله و فیتینگ 5051880 1/7/83 بندرعباس
52 لوله 4 اینچ 5056741 21/7/83 بندرعباس
53 لوله اتصالات 5053179 6/7/83 بندرعباس
54 اتصالات 5056743 21/7/83 بندرعباس
55 اتصالات 5053800 8/7/83 بندرعباس
56 ورق آهن 5060418 6/8/83 بندرعباس
57 لوله و فیتینگ 5058035 26/7/83 بندرعباس
58 اتصالات 5060365 6/8/83 بندرعباس
59 لوله 5059763 4/8/83 بندرعباس
60 اتصالات 5060825 9/8/83 بندرعباس
61 اتصالات 5060826 9/8/83 بندرعباس
62 تجهیزات مخزن 5061546 11/8/83 بندرعباس
63 ورق آهن 5063842 20/8/83 بندرعباس
64 زانوئی 32 اینچ 5062335 14/8/83 بندرعباس
65 پروفیل 5067822 8/9/83 بندرعباس
66 لوله و اتصالات 5066324 2/9/83 بندرعباس
67 پیچ و مهره 5063839 20/8/83 بندرعباس
68 لوله و فیتینگ 5065972 1/9/83 بندرعباس
69 بست فنری 5064793 26/8/83 بندرعباس
70 لوله و فیتینگ 5064796 26/8/83 بندرعباس
71 لوله و فیتینگ 5064797 26/8/83 بندرعباس
72 فلنج 5064799 26/8/83 بندرعباس
73 لوله بدون درز 5065459 28/8/83 بندرعباس
74 لوله و فیتینگ زیر 4 اینچ 5066314 2/9/83 بندرعباس
75 لوله 5066319 2/9/83 بندرعباس
76 جداکننده آب و روغن 5070931 21/9/83 بندرعباس
77 فلنج 4 اینچ 5076805 3/10/83 بندرعباس
78 فلنج 4 اینچ 5076806 13/10/83 بندرعباس
79 شیرآلات 5082139 3/11/83 بندرعباس
80 شیرآلات 5081929 1/11/83 بندرعباس
81 شیر اطمینان 5092265 12/12/83 بندرعباس
82 لوله خم 32 اینچ 5081943 1/11/83 بندرعباس
83 شیر کنترلی 5083567 7/11/83 بندرعباس
84 اتصالات 5093179 15/12/83 بندرعباس
85 اتصالات 5092255 12/12/83 بندرعباس
86 اتصالات 5092269 12/12/83 بندرعباس
87 اتصالات 5092270 12/12/83 بندرعباس
88 لوله 5093158 15/12/83 بندرعباس
89 انتقال دهنده کابلهای چندگانه 5093359 16/12/83 بندرعباس
90 شیرکنترلی 5094158 18/12/83 بندرعباس
91 شیرکنترلی 5094162 18/12/83 بندرعباس
92 لوله و فیتینگ 4004822 29/1/83 بندرعباس
93 شیرآلات 4007721 8/2/84 بندرعباس
94 شیرآلات 4007732 8/2/84 بندرعباس
95 شیرآلات 4008441 11/2/84 بندرعباس
96 شیرآلات 4008442 11/2/84 بندرعباس
97 لوله 5058509 28/7/83 بندرعباس
98 شیرآلات 4000868 14/1/84 بندرعباس
99 فلنج 4006767 4/2/84 بندرعباس
100 شیرآلات 4004860 29/1/84 بندرعباس
101 سیستم رسوب زدا 4005199 30/1/84 بندرعباس
102 آهن آلات 4006960 5/2/84 بندرعباس
103 فیلتر 4011897 7/2/84 بندرعباس
104 سیستم کنترل 4012068 25/2/84 بندرعباس
105 شیرآلات 4013787 1/3/84 بندرعباس
106 مشعل گاز سوز 4017029 17/3/84 بندرعباس
107 لوله و آهن‌آلات 4017379 18/3/84 بندرعباس
108 لوله 4013795 1/3/84 بندرعباس
109 آهن آلات 4017849 21/3/84 بندرعباس
110 فلنج 4034923 26/5/84 بندرعباس
111 قایق نجات 4032596 18/5/84 بندرعباس
112 آهن‌آلات 4017850 21/3/84 بندرعباس
113 آهن‌آلات 4031141 12/5/84 بندرعباس
114 لوله 4033708 22/5/84 بندرعباس
115 لوله و اتصالات 4033710 22/5/84 بندرعباس
116 لوله زنجیر شکل لنگر 4028331 2/5/84 بندرعباس
117 انتقال دهنده کابلهای چندگانه4041293 20/6/84 بندرعباس
118 جرقه‌گیر 4075857 1/11/84 بندرعباس
119 شیرآلات 4056081 16/8/84 بندرعباس
120 واشر 4078863 11/11/84 بندرعباس
121 شیرآلات 4045122 5/7/84 بندرعباس
122 شیرآلات و تابلو کنترل 4046382 10/7/84 بندرعباس
123 شیرآلات 4045483 6/7/84 بندرعباس
124 شیرآلات 4081566 23/11/84 بندرعباس
125 دیزل ژنراتور 4083309 29/11/84 بندرعباس
126 لوازم قایق نجات و دیویت 3010358 13/2/85 بندرعباس
127 دستگاه اندازه‌گیری فشار 3010357 13/2/85 بندرعباس
128 آهن آلات 4083391 29/11/84 بندرعباس
129 سیستم تزریق کلر 3010110 13/2/85 بندرعباس
130 لوله و اتصالات 4082564 26/11/84 بندرعباس
131 شیرآلات 3010107 13/2/85 بندرعباس
132 سیستم اطفاء حریق 3014585 28/2/85 بندرعباس
133 تجهیزات ایمنی 3014580 28/2/85 بندرعباس
134 دستگاه اندازه‌گیری خردگی 3014567 28/2/85 بندرعباس
135 شیرآلات 4083543 29/11/84 بندرعباس
136 طناب و زنجیر 4084152 1/12/84 بندرعباس
137 لوازم کفپوش و متعلقات 3026915 14/4/85 بندرعباس
138 دستگاه اندازه‌گیری فشار 3019338 18/3/85 بندرعباس
139 سیستم اطفاء حریق 3024329 5/4/85 بندرعباس
140 فلنج و واشر و پیچ و مهره 3017454 8/3/85 بندرعباس
141 دستگاه اندازه‌گیری رطوبت 3019341 18/3/85 بندرعباس
142 عایق حرارتی 3019339 18/3/85 بندرعباس
143 دستگاه اندازه‌گیری فشار 3019338 18/3/85 بندرعباس
144 سیستم کنترل 4081887 24/11/84 بندرعباس
145 سیستم روشنائی ناوبری 3049035 1/7/85 بندرعباس
146 دستگاه تزریق نیتروژن 3054128 18/7/85 بندرعباس
147 جعبه تقسیم 3031049 29/4/85 بندرعباس
148 شیرآلات و فیتینگ 3049385 2/7/85 بندرعباس
149 فنر نگهدارنده 3054126 18/7/85 بندرعباس
150 شیرآلات و صافی 3054127 18/7/85 بندرعباس
151 کپسول آتش‌نشانی 3024328 5/4/85 بندرعباس
152 سیستم کنترل 3056310 27/7/85 بندرعباس
153 فلنج و اتصالات بندرعباس
154 ورق آهن 868839 5/12/83 باهنر
155 لوله و ورق 868840 5/12/83 باهنر
156 آهن آلات 868891 24/2/84 باهنر
157 ورق آهن 868877 24/2/84 باهنر
158 ورق آهن و آهن آلات 868868 24/2/84 باهنر
159 شیرآلات 868911 24/2/84 باهنر
160 لوله 518794 8/7/83 باهنر
161 فلنج و تبدیل و اورینگ 965258 2/10/85 باهنر
162 آهن آلات 5000997 3/2/83 غرب
163 الکترود 5015614 20/12/83 غرب
164 لوله 4000761 31/1/84 غرب
165 لوله و اتصالات 4001070 7/2/84 غرب
166 چوب 4001913 26/2/84 غرب
167 تفلون 4004825 9/5/84 غرب
168 لوله و فیتینگ و شیرآلات 4009959 19/9/84 غرب
169 سیستم کنترل سرچاهی 4000437 24/1/84 غرب
170 شیرآلات و لوله 3008876 10/8/85 غرب
171 تیوب و فیتینگ 3008877 10/8/85 غرب
172 لوله 3011567 13/10/85 غرب
173 لوله 3012054 26/10/85 غرب
174 لوله 32 اینچ 913951 29/1/83 بوشهر
175 فلنج 4017798 10/6/84 مهرآباد
176 پیچ و مهره 5024374 12/8/83 مهرآباد
177 شیرآلات و متعلقات 5038897 9/12/83 مهرآباد
178 پریز و دوشاخه 4011403 12/4/84 مهرآباد
179 شیرآلات 4013280 30/4/84 مهرآباد
180 فلنج 4017797 10/6/84 مهرآباد
181 شیرآلات و تابلو کنترل 4033982 18/11/84 مهرآباد
182 شیرآلات 927170 13/11/84 مهرآباد
183 فلنج 3012943 24/5/85 مهرآباد
184 کالیبراسیون و متعلقات 5000170 27/6/85 مهرآباد
185 الکترود 792732 6/11/82 مهرآباد
186 پیچ و مهره و واشر ورق 3021532 23/8/85 مهرآباد
187 کسری کپسول آتش‌نشانی 3026971 16/10/85 مهرآباد
188 شیرآلات 3022978 7/9/85 مهرآباد
189 شیشه دستگاه اندازه‌گیری 3020869 17/8/85 مهرآباد
190 لوله 5006893 13/5/83 شهریار
191 پمپ و متعلقات 5010003 4/7/83 شهریار
192 تیرآهن 5011441 29/7/83 شهریار
193 لوله 5016499 24/10/83 شهریار
194 سیستم تزریق مواد شیمیائی 4002136 12/2/84 شهریار
195 صافی 4021849 2/12/84 شهریار
196 دستگاه کنترل موتور 4022633 11/12/84 شهریار
197 سیستم تهویه و متعلقات 3004041 6/3/85 شهریار
198 واشر و فلنج 3013182 9/7/85 شهریار
199 شیرآلات 3013181 9/7/85 شهریار
200 کابل 3013180 9/7/85 شهریار
201 درب ضد حریق 3019598 29/9/85 شهریار
202 سیستم مخابراتی 3019599 29/9/85 شهریار
203 خمیرآبندی 61 28/5/85 فرودگاه امام
204 لوازم پمپ 5012007 7/2/83 بندرعباس
205 لوازم پمپ 5011803 2/7/83 بندرعباس
206 مبدل حرارتی 5025940 11/3/83 بندرعباس

نوع :
بخش نامه
شماره انتشار :
18586
تاریخ تصویب :
1387/9/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت بازرگانی
وزارت صنایع
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)