اصلاح دستورالعمل مشارکت سپاه در برنامه‌های توسعه کشور شماره26/4144/ط

توضیح ضروری روزنامه رسمی:
تاریخ صحیح درج « دستورالعمل مشارکت سپاه در برنامه‌های توسعه کشور» 13/2/1385 می‌باشد.

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
اصلاح دستورالعمل فوق به شرح ذیل به تصویب رسیده است، لطفاً دستور فرمایید در بخش قوانین و مقررات کشور درج شود:

اصلاح دستورالعمل مشارکت سپاه در برنامه‌های توسعه کشور

دستورالعمل مشارکت سپاه در برنامه‌های توسعه کشور منتشرشده در روزنامه رسمی شماره (17819) مورخ (13/5/1385) به شرح ذیل اصلاح گردید:
1ـ در ذیل قسمت منظور، عبارت « و مشاور» بعد از پیمانکار اضافه شد.
2ـ در ذیل بند (2/3) ، عبارت « و مشاور» بعد از پیمانکار اضافه شد.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ـ سرلشکر بسیجی دکتر سیدحسن فیروزآبادی

نوع :
بخش نامه
شماره انتشار :
18788
تاریخ تصویب :
1388/5/2
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)