ارسالی توسط وکالت آنلاین

تصویب‌نامه در خصوص تغییر دستگاه اجرایی طرح «احداث راه اصلی باب انار ـ سروستان ـ ارسنجان ـ سعادت‌شهر»

مرجع تصویب: هیات وزیران شماره ویژه نامه: 598 چهارشنبه،2 مرداد 1392 سال شصت و نه شماره 19920 تصویب‌نامه در خصوص تغییر دستگاه اجرایی طرح «احداث راه اصلی باب انار ـ سروستان ـ ارسنجان ـ سعادت‌شهر» شماره97643/ت49059هـ 29/4/1392 تصویب‌نامه در خصوص تغییر دستگاه اجرایی طرح «احداث راه اصلی باب انار ـ سروستان ـ ارسنجان ـ سعادت‌شهر» وزارت راه و شهرسازی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 26/4/1392 بنا به پیشنهاد شماره 02/100/80097 مورخ 25/4/1392 وزارت راه و شهرسازی و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استنـاد ماده (82) قانون تنظیم بخشـی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1380ـ تصویب نمود: دستگاه اجرایی طرح «احداث راه اصلی باب انار ـ سروستان ـ ارسنجان ـ سعادت‌شهر» به شماره طبقه‌بندی (40702078) از وزارت راه و شهرسازی کد (153000) به شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور کد (282300) تغییر می‌یابد. معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع : تصویب نامه شماره انتشار : 19920

تاریخ تصویب : 1392/4/26 تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور , موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)