ارسالی توسط وکالت آنلاین

آیین‌نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق‌التولیه و حق‌النظاره در سال‌های 1390 و 1391

مرجع تصویب: هیات وزیران شماره ویژه نامه: 598 چهارشنبه،2 مرداد 1392 سال شصت و نه شماره 19920 آیین‌نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق‌التولیه و حق‌النظاره در سال‌های 1390 و 1391 شماره97631/ت48483هـ 29/4/1392 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هیئت وزیران در جلسه مورخ 26/3/1392 بنا به پیشنهاد شماره 129751/1 مورخ 6/9/1391 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده (12) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ـ مصوب 1363ـ ، آیین‌نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق‌التولیه و حق‌النظاره در سال‌های 1390 و 1391 را به شرح زیر تصویب نمود: آیین‌نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق‌التولیه و حق‌النظاره در سال‌های 1390 و 1391 ماده1ـ سازمان اوقاف و امور خیریه که در این آیین‌نامه به اختصار «سازمان» نامیده می‌شود، مجاز است وجوهی را که از محل حق‌التولیه و حق‌النظاره دریافت می‌نماید، به شرح زیر در سال‌های 1390 و 1391 رأساً هزینه نماید: الف ـ درآمد (1390) 1ـ مانده اعتبار مصرف نشده وصولی (حق‌التولیه و حق‌النظاره) در ابتدای سال مالی 1390، مبلغ چهارده میلیارد و چهارصد و سی و هفت میلیون (14.437.000.000) ریال. 2ـ وصول حق‌التولیه در سال 1390، مبلغ هفتاد و هشت میلیارد و پانصد و شصت و سه میلیون (78.563.000.000) ریال. 3ـ وصول حق‌النظاره در سال 1390، مبلغ بیست میلیارد (20.000.000.000) ریال. جمع درآمد: مبلغ یکصد و سیزده میلیارد (113.000.000.000) ریال. ب ـ هزینه (1390) 1ـ تبلیغ و نشر معارف اسلامی، مبلغ شصت و سه میلیارد (63.000.000.000) ریال. 2ـ حفظ عین و منافع، شناسایی و احیا و حفظ و اداره امور موقوفات و رقبات کشور، مبلغ بیست و سه میلیارد (23.000.000.000) ریال. 3ـ حفظ و اداره، راهبری، حمایت و نظارت بر بقاع و اماکن مذهبی و کمک به بازسازی و تکمیل آنها به مبلغ ده میلیارد و پانصد و شصت و سه میلیون (10.563.000.000) ریال. 4ـ حق‌الزحمه هیئت‌های امنای موقوفات و بقاع، حق‌النظاره نظار موقوفات و حفظ و اداره سازمان، مبلغ دو میلیارد (2.000.000.000) ریال. 5 ـ موجودی پایان دوره (منتقل شده از سال 1389)، مبلغ چهارده میلیارد و چهارصد و سی و هفت میلیون (14.437.000.000) ریال. جمع هزینه: مبلغ یکصد و سیزده میلیارد (113.000.000.000) ریال. ج ـ درآمد (1391) 1ـ مانده اعتبار مصرف نشده وصولی (حق‌التولیه و حق‌النظاره) در ابتدای سال مالی 1391، مبلغ یک میلیارد (1.000.000.000) ریال. 2ـ وصول حق‌التولیه در سال 1391، مبلغ یکصد و بیست میلیارد (120.000.000.000) ریال. 3ـ وصول حق‌النظاره در سال 1391، مبلغ بیست و سه میلیارد (23.000.000.000) ریال. جمع درآمد: مبلغ یکصد و چهل و چهار میلیارد (144.000.000.000) ریال. د ـ هزینه (1391) 1ـ تبلیغ و نشر معارف اسلامی، مبلغ هشتاد و سه میلیارد و پانصد میلیون (83.500.000.000) ریال. 2ـ حفظ عین و منافع، شناسایی و احیاء و حفظ و اداره امور موقوفات و رقبات کشور، مبلغ سی و چهار میلیارد و پانصد میلیون (34.500.000.000) ریال. 3ـ حفظ و اداره، راهبری، حمایت و نظارت بر بقاع و اماکن مذهبی و کمک به بازسازی و تکمیل آنها به مبلغ بیست و دو میلیارد (22.000.000.000) ریال. 4ـ حق‌الزحمه هیئت‌های امنای موقوفات و بقاع، حق‌النظاره نظار موقوفات، حفظ و اداره سازمان، مبلغ سه میلیارد (3.000.000.000) ریال. 5 ـ مـوجودی پایـان دوره (مـنتقل شده از سال 1390)، مبلغ یک میلیارد (1.000.000.000) ریال. جمع هزینه: مبلغ یکصد و چهل و چهار میلیارد (144.000.000.000) ریال. تبصره ـ سازمان مجاز است در سالهای 1390 و 1391، با اذن و مجوز نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان برابر سرجمع کلی، تا پانزده درصد در موضوعات منابع و مصارف یاد شده افزایش یا کاهش داشته باشد. ماده2ـ چنانچه میزان وصولی درآمد بیش از درآمد پیش‌بینی شده در بندهای «الف» و «ج» ماده (1) باشد، سازمان می‌تواند مبلغ مازاد را از خزانه دریافت و با صلاحدید نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان و یا مقام مجاز از طرف ایشان در راستای بندهای «ب» و «د» ماده (1) و برنامه‌های سازمان هزینه نماید. ماده3ـ تبلیغ و نشر معارف اسلامی (موضوع این آیین‌نامه) شامل فعالیت‌هایی است که برای کمک به ترویج و تعظیم شعائر اسلامی و آموزش قرآن مجید، تربیت حافظ و قاری قرآن کریم، چاپ و اهدای قرآن کریم، چاپ و نشر محصولات فرهنگی و مباحث نمایشگاهی برای بقاع متبرکه، راه‌اندازی و تجهیز مرکز فرهنگی هنری در بقاع متبرکه، انتخاب و اعزام قاریان و داوران به مسابقات کشوری و بین‌المللی قرآن کریم، کمک به برگزاری مسابقات قرآنی، چاپ و نشر، ترویج و تبلیغ سنت حسنه وقف، تجهیز کتابخانه، اعزام مبلغ مذهبی به سراسر کشور (با اولویت مناطق محروم) و سایر هزینه‌های سازمان شامـل کمک به اجرای بـرنامه‌های مصوب مذهبـی استان‌های محروم، کمک به پنج ویژه برنامه مهم کشوری در سطح بقاع متبرکه، حمایت از مؤسسات فرهنگی و قرآنی همسو با نظام، کانون‌ها و دارالقرآن‌های فعال، کمک به مؤسسه جامعه القرآن الکریم و شعب استانی آن. ماده4ـ حفظ عین و منافع، شناسایی و احیاء و حفظ اداره موقوفات و رقبات کشور (موضوع جزء (2) بندهای «ب» و «د» ماده (1)) از قبیل کمک و پرداخت وجوه لازم برای انجام امور ثبتی، قضایی، عمرانی، تعمیر و احیاء، شناسایی، حفظ و اداره امور موقوفات و رقبات با رعایت صرفه و صلاح موقوفات و تهیه وسایل، امکانات و ساختمان برای استقرار ادارات اوقاف و امور خیریه در استان‌ها، شهرستان‌ها و وقف آنها که با تولیت نماینده ولی فقیه می‌باشد و عواید حاصله برای مصارف تعیین شده در بندهای «ب» و «د» ماده (1) و تأمین کسری‌های احتمالی نیازمندی برنامه‌های سال‌های 1390 و 1391 سازمان هزینه می‌شود. ماده5 ـ اعتبار جزء (3) بندهای «ب» و «د» ماده (1) برای حمایت از احیاء، نوسازی، توسعه و دیگر امور عمرانی بقاع و اماکن مذهبی و حفظ و اداره، راهبری، حمایت و نظارت بر آنها توسط سازمان مرکزی هزینه می‌شود. ماده6 ـ فعالیت‌های پیش‌بینی شده در مواد (3)، (4) و (5) با توجه به تشخیص ضرورت و اولویت هزینه‌های موضوع مواد یاد شده با سرپرست سازمان یا مقام مجاز از طرف وی خواهد بود. ماده7ـ تعهدات دوره مالی سال قبل نسبت به مفاد مواد (3)، (4) و (5) با موافقت سرپرست سازمان یا مقام مجاز از طرف وی قابل پرداخت است. ماده8 ـ مانده درآمد سازمان در پایان هر سال به درآمد سال بعد منتقل و منظور می‌شود. ماده9ـ سال مالی سازمان از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه است. معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع : آیین نامه شماره انتشار : 19920

تاریخ تصویب : 1392/3/26 تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی , موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)