ارسالی توسط وکالت آنلاین

محمد ملایی برنتی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مازندران

محمد ملایی برنتی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مازندران

محمد ملایی برنتی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مازندران فوق لیسانس حقوق جزا و جرم شناسی سابقه کار حقوقی در دستگاه دولتی مدرس دانشگاه مشاور حقوقی دستگاه دولتی عضو کانون وکلای دادگستری مازندران قبولی وکالت در امور حقوقی وکیفری و ثبتی قبولی وکالت در داوری اتاق تعاون مربوط به شرکتهای تعاونی مسکن و مصرف و تولید

آدرس : محمد ملایی برنتی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مازندران

تلفن : 01133303107 موبایل : 09112561477