ارسالی توسط وکالت آنلاین

عادل بابایی وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای مرکز کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل - موسس گروه وکلای عادل --تخصص در دعاویی ملکی -شرکتها -قراردادها

عادل بابایی وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای مرکز کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل - موسس گروه وکلای عادل --تخصص در دعاوی ملکی -شرکتها -قراردادها

عادل بابایی وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای مرکز کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل - موسس گروه وکلای عادل --تخصص در دعاویی ملکی -شرکتها -قراردادها

آدرس : تهران-میدان فردوسی-خیابان شهید قرنی -نرسیده به دادگاه شهید بهشتی -پلاگ 24 واحد 2

تلفن : 02188897684 موبایل : 09121818871