ارسالی توسط وکالت آنلاین

محسن رفعتی وکیل پایه یک دادگستری ، کارشناس ارشد حقوق اراضی و ثبت املاک دانشگاه علوم قضایی تهران، متخصص در دعاوی ملکی،سرقفلی،اصل 49

محسن رفعتی وکیل پایه یک دادگستری ، کارشناس ارشد حقوق اراضی و ثبت املاک دانشگاه علوم قضایی تهران، متخصص دعاوی ملکی ، سرقفلی و دعاوی اصل ۴۹،متعهد و پیگیر

محسن رفعتی وکیل پایه یک دادگستری ، کارشناس ارشد حقوق اراضی و ثبت املاک دانشگاه علوم قضایی تهران، متخصص دعاوی ملکی ، سرقفلی و دعاوی اصل ۴۹،متعهد و پیگیر

آدرس :

تلفن : 02188998775 موبایل : 09128776575