×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.

رای شماره 171 مورخ 29-09-1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-171-مورخ-29-09-1399-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رای شماره 171 مورخ 29-09-1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب ...

رای شماره 854-853 مورخ 1399-07-08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-854-853-مورخ-1399-07-08-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

ادامه مطلب ...

دادنامه شماره 87 الی 91 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

دادنامه-شماره-87-الی-91-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

دادنامه شماره 87 الی 91 مورخ 1398-1-27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب ...

درخواست ابطال بخشنامه 17-12-1387 نحوه محاسبه و ذخیره مرخصی قضات رد شد

درخواست-ابطال-بخشنامه-17-12-1387-نحوه-محاسبه-و-ذخیره-مرخصی-قضات-رد-شد

رأی هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب ...

آیین نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات

آیین-نامه-تعیین-گروه-های-شغلی-و-ضوابط-مربوط-به-ارتقاء-گروه-و-تغییر-مقام-قضات

آیین نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات

ادامه مطلب ...

رای شماره 450-449 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه پرداخت فوق العاده جذب به کارشناسان حقوقی دستگاه های اجرایی

رای-شماره-450-449-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری،-موضوع-نحوه-پرداخت-فوق-العاده-جذب-به-کارشناسان-حقوقی-دستگاه-های-اجرایی

رای شماره 450-449 هیات عمومی دیوان عدالت اداری،موضوع نحوه پرداخت فوق العاده جذب به کارشناسان حقوقی دستگاه های اجرایی

ادامه مطلب ...

مزایای غیرمستمر در پاداش پایان خدمت لحاظ نمی شود

مزایای-غیرمستمر-در-پاداش-پایان-خدمت-لحاظ-نمی-شود

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رای وحدت رویه‌ای اعلام کرد که لحاظ مزایای غیرمستمر در پاداش پایان خدمت مجوز قانونی ندارد

ادامه مطلب ...

رای شماره 154-153 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ممنوعیت لحاظ مزایای غیرمستمر در پاداش پایان خدمت

رای-شماره-154-153-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ممنوعیت-لحاظ-مزایای-غیرمستمر-در-پاداش-پایان-خدمت

رای شماره 154-153 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ممنوعیت لحاظ مزایای غیرمستمر در پاداش پایان خدمت

ادامه مطلب ...

کسر مرخصی استحفاقی اعضای جهاد دانشگاهی غیرقانونی است

کسر-مرخصی-استحفاقی-اعضای-جهاد-دانشگاهی-غیرقانونی-است

هیات عمومی دیوان عدالت اداری تبصره 2 ماده 58 آیین‌نامه استخدامی جهاد دانشگاهی مبنی بر جواز کسر 15 روز از مرخصی استحقاقی سالانه اعضای این نهاد را غیرقانونی دانست

ادامه مطلب ...

رای شماره 431-430 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 2 ماده 58 آیین نامه استخدامی جهاد دانشگاهی

رای-شماره-431-430-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-تبصره-2-ماده-58-آیین-نامه-استخدامی-جهاد-دانشگاهی

رای شماره 431-430 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 2 ماده 58 آیین نامه استخدامی جهاد دانشگاهی

ادامه مطلب ...

رأی شماره 261 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال انتخاب آقای سعید مرتضوی

رأی-شماره-261-هیأت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-انتخاب-آقای-سعید-مرتضوی

رأی شماره 261 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال انتخاب آقای سعید مرتضوی

ادامه مطلب ...

بازنشستگی اعضای هیات علمی با استناد به قانون مدیریت خدمات کشوری غیر قانونی است

بازنشستگی-اعضای-هیات-علمی-با-استناد-به-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری-غیر-قانونی-است

بازنشستگی اعضای هیات علمی با استناد به قانون مدیریت خدمات کشوری غیر قانونی است

ادامه مطلب ...

نظریات مشورتی

نظریات-مشورتی

نظریات مشورتی

ادامه مطلب ...

تعیین گروه شغلی و ارتقای ‌قضات اعلام شد

تعیین-گروه-شغلی-و-ارتقای-‌قضات-اعلام-شد

تعیین گروه شغلی و ارتقای ‌قضات اعلام شد

ادامه مطلب ...

اعتراض رییس جمهوری به اقدام خلاف قانون باهنر در تغییر متن مصوبه مجلس

اعتراض-رییس-جمهوری-به-اقدام-خلاف-قانون-باهنر-در-تغییر-متن-مصوبه-مجلس

اعتراض رییس جمهوری به اقدام خلاف قانون باهنر در تغییر متن مصوبه مجلس

ادامه مطلب ...


بیشتر بخوانید