هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای داد : به همسران بیمه‌شدگان متوفی، درصورت فوت شوهر دوم مستمری پرداخت شود

هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای داد: به همسران بیمه‌شدگان متوفی، درصورت فوت شوهر دوم مستمری پرداخت شود

ادامه مطلب ...