×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123039923 در تماس باشید.

دفاعی در پرونده طبابت غیرمجاز و نگهداری فشنگ به صورت غیر مجاز

دفاعی در پرونده طبابت غیرمجاز و نگهداری فشنگ به صورت غیر مجاز

موکل به اتهام طبابت غیرمجاز و نگهداری فشنگ به صورت غیرمجاز تحت تعقیب بود لایحه ذیل ، در دفاع از موکل تقدیم شعبه بازپرسی گردید امیدوارم مورد استفاده همکاران و دانشجویان قرار بگیرد

ادامه مطلب ...

لایحه دفاعی ابطال قرارداد غیر منقول

لایحه دفاعی ابطال قرارداد غیر منقول

لایحه دفاعی ابطال قرارداد غیر منقول

ادامه مطلب ...

لایحه دفاعیه در خصوص دعوای مطالبه وجه چک

لایحه دفاعیه در خصوص دعوای مطالبه وجه چک

صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی و مستند به بندهای ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 و به جهات 1 – عدم اعتبار مستندات دادگاه – 2 – عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی و 3 – مخالف بودن رای با موازین قانونی

ادامه مطلب ...

لایحه دفاعیه در خصوص دعوای ورود غیر قانونی و سرقت

لایحه دفاعیه در خصوص دعوای ورود غیر قانونی و سرقت

مطالب ذیل را به صورت مختصر جهت استحضار معروض می دارد شکایت شاکی را دو بخش اصلی تشکیل داده است 1 – شکستن قفل درب و ورود غیر قانونی 2 – سرقت

ادامه مطلب ...

لایحه دفاعیه در خصوص دعوای مطالبه حق زارعانه

لایحه دفاعیه در خصوص دعوای مطالبه حق زارعانه

لایحه دفاعیه در خصوص دعوای مطالبه حق زارعانه

ادامه مطلب ...

لایحه دفاعی تحصیل مال نامشروع

لایحه دفاعی تحصیل مال نامشروع

لایحه دفاعی تحصیل مال نامشروع

ادامه مطلب ...

لابحه دفاعی توهین و ضرب و جرح

لابحه دفاعی توهین و ضرب و جرح

لابحه دفاعی توهین و ضرب و جرح

ادامه مطلب ...

لایحه دفاعی وجه التزام ناشی از تاخیر در قرارداد

لایحه دفاعی وجه التزام ناشی از تاخیر در قرارداد

لایحه دفاعی وجه التزام ناشی از تاخیر در قرارداد

ادامه مطلب ...

لایحه دفاعی نزاع و درگیری

لایحه دفاعی نزاع و درگیری

لایحه دفاعی نزاع و درگیری

ادامه مطلب ...

اعاده دادرسی قتل غیر عمد ناشی از حادثه کار در مجتمع آپارتمانی

اعاده دادرسی قتل غیر عمد ناشی از حادثه کار در مجتمع آپارتمانی

اعاده دادرسی قتل غیر عمد ناشی از حادثه کار در مجتمع آپارتمانی

ادامه مطلب ...

لایحه دفاعی موقوفه تجاری

لایحه دفاعی موقوفه تجاری

لایحه دفاعی موقوفه تجاری

ادامه مطلب ...

لایحه تجدید نظر خواهی رفع تصرف و تجاوز و قلع و قمع بنای احداثی

لایحه تجدید نظر خواهی رفع تصرف و تجاوز و قلع و قمع بنای احداثی

لایحه تجدید نظر خواهی رفع تصرف و تجاوز و قلع و قمع بنای احداثی

ادامه مطلب ...

لایحه تجدید نظر خواهی تغییر شغل از لوله کشی به آهنگری

لایحه تجدید نظر خواهی تغییر شغل از لوله کشی به آهنگری

لایحه تجدید نظر خواهی تغییر شغل از لوله کشی به آهنگری

ادامه مطلب ...

لایحه دفاعی انتفاء موضوع داوری

لایحه دفاعی انتفاء موضوع داوری

لایحه دفاعی انتفاء موضوع داوری

ادامه مطلب ...

لایحه تجدید نظر با عنوان جلب ثالث

لایحه تجدید نظر با عنوان جلب ثالث

لایحه تجدید نظر با عنوان جلب ثالث

ادامه مطلب ...

لایحه دفاعی مطالبه خسارت ناشی از نواقص و معایب احداث آپارتمان

لایحه دفاعی مطالبه خسارت ناشی از نواقص و معایب احداث آپارتمان

لایحه دفاعی مطالبه خسارت ناشی از نواقص و معایب احداث آپارتمان

ادامه مطلب ...

لایحه دفاعی ابطال سند رسمی

لایحه دفاعی ابطال سند رسمی

لایحه دفاعی ابطال سند رسمی

ادامه مطلب ...

لایحه دفاعی استفاده نشر و پخش اثر دیگری بر اساس قانون حمایت حقوق مولفان مصنفان و هنرمندان

لایحه دفاعی استفاده نشر و پخش اثر دیگری بر اساس قانون حمایت حقوق مولفان مصنفان و هنرمندان

لایحه دفاعی استفاده نشر و پخش اثر دیگری بر اساس قانون حمایت حقوق مولفان مصنفان و هنرمندان

ادامه مطلب ...

لایحه تجدید نظر خواهی کلاهبرداری

لایحه تجدید نظر خواهی کلاهبرداری

لایحه تجدیدنظرخواهی کلاهبرداری

ادامه مطلب ...


بیشتر بخوانید