×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.

رای شماره های 1301-1300 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3 18 صورتجلسه شماره 1392 4 22-26 شورای اسلامی شهر همدان

رای-شماره-های-1301-1300-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-بند-3-18-صورتجلسه-شماره-1392-4-22-26-شورای-اسلامی-شهر-همدان

رأی شمارههای 1301ـ 1300 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3 18 صورتجلسه شماره 26ـ1392 4 22 شورای اسلامی شهر همدان

ادامه مطلب ...

رای شماره 1231 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 14-28 الی 18-28 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1387

رای-شماره-1231-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-بندهای-14-28-الی-18-28-از-تعرفه-عوارض-و-بهای-خدمات-سال-1387

رأی شماره 1231 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 14ـ 28 الی 18ـ 28 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1387 و قسمتی از بند 19ـ 28 تعرفه عوارض شهرداری یزد

ادامه مطلب ...

رای شماره 1229 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع عوارض

رای-شماره-1229-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-مصوبات-شورای-اسلامی-شهرهای-مختلف-در-خصوص-وضع-عوارض

رأی شماره 1229 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای محتلف درخصوص وضع عوارض و بهای خدمات افتتاح و سالیانه بانکهای دولتی و خصوصی٬ مؤسسات مالی و اعتباری نصب عابر بانک و همچنین عوارض نصب تابلو از ادارات٬ نهادها٬ مؤسسات دولتی و بانکها

ادامه مطلب ...

رای شماره 1230 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه بیست و پنجمین جلسه مورخ 1393 10 17 کمیسیون

رای-شماره-1230-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-مصوبه-بیست-و-پنجمین-جلسه-مورخ-1393-10-17-کمیسیون

رأی شماره 1230 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه بیست و پنجمین جلسه مورخ 1393 10 17 کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر کرج٬ موضوع صورتجلسه شماره 4 56 93 5475 ـ 1393 10 3 در خصوص وضع عوارض تابلو در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392

ادامه مطلب ...

طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی دارای ایراداتی است

طرح-اصلاح-قانون-انتخابات-شوراهای-اسلامی-دارای-ایراداتی-است

سخنگوى شوراى نگهبان با بیان این که طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران داراى ایراداتى است، گفت «طرح استفساریه تبصره (4) ماده (52) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (اعاده شده از شورای نگهبان) داراى ایراد شناخته شد »

ادامه مطلب ...

رای شماره 1185 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه دویست و هشتاد و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر کرج مورخ 1389 2 15

رای-شماره-1185-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-مصوبه-دویست-و-هشتاد-و-پنجمین-جلسه-شورای-اسلامی-شهر-کرج-مورخ-1389-2-15

رای شماره 1185 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه دویست و هشتاد و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر کرج مورخ 1389 2 15

ادامه مطلب ...

رای شماره 770-771 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 22 و کلیه بندهای ذیل آن از تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر میانه

رای-شماره-770-771-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-ماده-22-و-کلیه-بندهای-ذیل-آن-از-تعرفه-عوارض-محلی-سال-1391-مصوب-شورای-اسلامی-شهر-میانه

رأی شماره 771ـ 770 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 22 و کلیه بندهای ذیل آن از تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر میانه مبنی بر واگذاری قسمتی از ملک و عوارض به شهرداری برای تغییر کاربری و تفکیک

ادامه مطلب ...

رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه

رای-شماره-680-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-اطلاق-مصوبه-شورای-اسلامی-شهر-زرین-شهر-در-قسمتهای-تعیین-عوارض-بهره-برداری-و-افتتاحیه

رأی شماره 680 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهرهبرداری و افتتاحیه٬ عوارض فعالیت و عوارض نصب تابلو بانکها خلاف قانون است

ادامه مطلب ...

رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو

رای-شماره-683-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-بندهای-1-و-2-مصوبه-چهارصد-و-ششمین-جلسه-رسمی-شورای-اسلامی-شهر-کاشان-در-خصوص-عوارض-تابلو

رأی شماره 683 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان درخصوص عوارض تابلوها

ادامه مطلب ...

رای شماره های 699الی 704 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شورای اسلامی شهرهای،همدان،شهر قدس،صفادشت،ملارد،شهریار،شهرجدیدهشت

رای-شماره-های-699الی-704-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-تعرفه-شورای-اسلامی-شهرهای،همدان،شهر-قدس،صفادشت،ملارد،شهریار،شهرجدیدهشت

رأی شمارههای 699 الی 704 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شورای اسلامی شهرهای همدان٬ شهرقدس٬ صفادشت٬ ملارد٬ شهریار و شهرجدید هشتگرد درخصوص وضع عوارض تغییرکاربری

ادامه مطلب ...

رای شماره 706 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 14 از شوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر نوشهر

رای-شماره-706-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-تبصره-14-از-شوابط-و-مقررات-طرح-تفصیلی-شهر-نوشهر

رأی شماره 706 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 14 از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر نوشهر

ادامه مطلب ...

رای شماره 678 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 2 و 2 1 سیصدوهشتادمین صورتجلسه فوق العاده دور سوم شورای اسلامی

رای-شماره-678-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-بندهای-2-و-2-1-سیصدوهشتادمین-صورتجلسه-فوق-العاده-دور-سوم-شورای-اسلامی

رأی شماره 678 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 2 و 2 1 سیصد و هشتادمین صورتجلسه فوقالعاده دور سوم شورای اسلامی شهر مشکیندشت مورخ 1390 9 30 و ابطال بندهای 1ـ2 و 7 از ردیف 40 مصوبه چهارصد و هفتاد و هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج مورخ 1391 10 27

ادامه مطلب ...

رای شماره 681 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1389 11 11-22 شورای اسلامی شهر هندیجان

رای-شماره-681-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-مصوبه-شماره-1389-11-11-22-شورای-اسلامی-شهر-هندیجان

رأی شماره 681 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 22ـ 1389 11 11 شورای اسلامی شهر هندیجان

ادامه مطلب ...

رای شماره های 686 الی 695 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض شورای اسلامی شهرهای شهریار-گرگان

رای-شماره-های-686-الی-695-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-تعرفه-عوارض-شورای-اسلامی-شهرهای-شهریار-گرگان-

رأی شمارههای 686 الی 695 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض شورای اسلامی شهرهای شهریار ـ گرگان ـ خوی ـ شهر جدید هشتگرد ـ محمدشهر ـ شهر قدس ­ گناباد ـ صفادشت ـ کلیشاد و سودرجان در خصوص وضع عوارض تفکیک و تغییر کاربری

ادامه مطلب ...

رای شماره 577 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 59 تعرفه عوارض (ساختمانی ، محلی ، صنوف)

رای-شماره-577-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-ماده-59-تعرفه-عوارض-(ساختمانی-،-محلی-،-صنوف)

رأی شماره 577 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 59 تعرفه عوارض (ساختمانی٬ محلی٬ صنوف) عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه در سال 1393 درخصوص اخذ عوارض حمل بار معادل 2 %وضعیت بارنامه به عنوان

ادامه مطلب ...

رای شماره 571 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 25 از مصوبه سال 1393 شورای اسلامی شهر کرمان

رای-شماره-571-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-بند-25-از-مصوبه-سال-1393-شورای-اسلامی-شهر-کرمان

رأی شماره 571 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 25 از مصوبه سال 1393 شورای اسلامی شهر کرمان ناظر بر برقراری عوارض فروش بلیط کنسرتها و مراسمهای مختلف

ادامه مطلب ...

قانون استفساریه ماده 79 قانون شوراها و انتخابات شهرداران ابلاغ شد

قانون-استفساریه-ماده-79-قانون-شوراها-و-انتخابات-شهرداران-ابلاغ-شد

دکتر حسن روحانی رئیس جمهور، قانون «استفساریه ماده 79 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» را برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ کرد

ادامه مطلب ...

رای شماره های 321 الی 326 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سلماس،یزد،میبد،رشت

رای-شماره-های-321-الی-326-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-مصوبات-شوراهای-اسلامی-شهرهای-سلماس،یزد،میبد،رشت

رأی شمارههای 321 الی 326 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سلماس٬ یزد٬ میبد٬ رشت (از تاریخ تصویب) خمینیشهر٬ مشکین دشت درخصوص وضع عوارض کسری یا حذف پارکینگ

ادامه مطلب ...

رای شماره 471 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعرفه شماره 2024 از عوارض محلی شهر شهرضا در سال 1391

رای-شماره-471-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-تعرفه-شماره-2024-از-عوارض-محلی-شهر-شهرضا-در-سال-1391

رأی شماره 471 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعرفه شماره 2024 از عوارض محلی شهر شهرضا در سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر شهررضا مبنی بر تعیین عوارض برای تأخیر در اتمام ساختمان بعد از 5 سال خلاف قانون است و ابطال میشود

ادامه مطلب ...

رای شماره 428 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 3 تعرفه عوارض ارزش افزوده تجاری

رای-شماره-428-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-تبصره-3-تعرفه-عوارض-ارزش-افزوده-تجاری

رأی شماره 428 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 3 تعرفه عوارض ارزش افزوده تجاری٬ کارگاهی مصوب شورای اسلامی شهر گز برخوار

ادامه مطلب ...