×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.

رای شماره 1204 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 24 عوارض محلی شهر تبریز در سال 1388 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز

رای-شماره-1204-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-ماده-24-عوارض-محلی-شهر-تبریز-در-سال-1388-مصوب-شورای-اسلامی-شهر-تبریز

رأی شماره 1204 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 24 تعرفه عوارض محلی شهر تبریز در سال 1388 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز

ادامه مطلب ...

رای شماره 1202 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه های شماره 6540 ش الف د-10 8 1379 و شماره 14731 ش

رای-شماره-1202-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-مصوبه-های-شماره-6540-ش-الف-د-10-8-1379-و-شماره-14731-ش

رأی شماره 1202 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبههای شماره 6540 ش الف د ـ 10 5 1379 و شماره 14731 ش الف د ـ 5 10 1384 شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر تعیین عوارض به مأخذ 1% درآمد قطعی شده و بهای خدمات بانکها

ادامه مطلب ...

رای شماره 1203 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 15 11 1385-325 شورای اسلامی شهر کرمانشاه

رای-شماره-1203-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-مصوبه-شماره-15-11-1385-325-شورای-اسلامی-شهر-کرمانشاه

رأی شماره 1203 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 325ـ 15 11 1385 شورای اسلامی شهر کرمانشاه

ادامه مطلب ...

نظر شورای نگهبان درباره طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات شوراها و انتخابات شهرداران

نظر-شورای-نگهبان-درباره-طرح-اصلاح-موادی-از-قانون-انتخابات-شوراها-و-انتخابات-شهرداران

شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اعلام کرد

ادامه مطلب ...

رای شماره 1121 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش 5 فصل 14 ماده 50 و بخش 5 فصل 14

رای-شماره-1121-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-بخش-5-فصل-14-ماده-50-و-بخش-5-فصل-14

رأی شماره 1121 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش 5 فصل 14 ماده 50 و بخش 5 فصل 14 ماده 51 تعرفه مصوب عوارض سال 1392 شهرداری همدان مبنی برتعیین عوارض تغییرکاربری اراضی از تاریخ تصویب 6 10 1394 92 827 شماره

ادامه مطلب ...

رای شماره 1116 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 3454 93 4 ش - 11 4 1393 شورای اسلامی شهر مشهد از تاریخ تصویب

رای-شماره-1116-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-مصوبه-شماره-3454-93-4-ش---11-4-1393-شورای-اسلامی-شهر-مشهد-از-تاریخ-تصویب

رأی شماره 1116 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 3454 93 4ش ـ 11 4 1393 شورای اسلامی شهر مشهد از تاریخ تصویب

ادامه مطلب ...

رای شماره 1086 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از کد 1024 مصوبه مورخ 3 11 1383 شورای اسلامی شهر ماهدشت

رای-شماره-1086-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-قسمتی-از-کد-1024-مصوبه-مورخ-3-11-1383-شورای-اسلامی-شهر-ماهدشت

رأی شماره 1086 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از کد 1204 مصوبه مورخ 3 11 1383 شورای اسلامی شهر ماهدشت در مورد تعیین سرانه خدماتی در خصوص تفکیک اراضی

ادامه مطلب ...

رای شماره 1110 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1 6 1393-2754 93 41 4 شورای اسلامی شهر کرج

رای-شماره-1110-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-مصوبه-شماره-1-6-1393-2754-93-41-4-شورای-اسلامی-شهر-کرج

رأی شماره 1110 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 2754 93 41 4ـ 1 6 1393 شورای اسلامی شهر کرج در خصوص کمیته تثبیت اعیانی ها

ادامه مطلب ...

زمین شویی شگرد جدید زمین خواران

زمین-شویی-شگرد-جدید-زمین-خواران

کمیسیون‌های ماده 99 استانداری‌ها و ماده 100 قانون شهرداری‌ها اگرچه براساس قانون موظف به برخورد با تخلفات ساختمانی و مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز هستند اما توافقات متخلفان با کمیسیون‌ها و پرداخت جریمه در ازای تخلف به راه‌حلی برای قانونی‌کردن ساخت‌و سازهای غیرمجاز بدل شده است

ادامه مطلب ...

رای شماره 1039 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 2 از بند 12 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهر بندرعباس

رای-شماره-1039-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-تبصره-2-از-بند-12-تعرفه-عوارض-و-بهای-خدمات-شهر-بندرعباس

رأی شماره 1039 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره2 از بند 12 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهر بندرعباس مصوب14 12 1388 شورای اسلامی شهر بندرعباس

ادامه مطلب ...

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه-های-مشورتی-اداره-کل-حقوقی-قوه-قضاییه

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

ادامه مطلب ...

رای شماره 881 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند های 1 الی 6 از ماده 19 مصوبات شورای شهر کرمان

رای-شماره-881-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-بند-های-1-الی-6-از-ماده-19-مصوبات-شورای-شهر-کرمان

رأی شماره 881 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 الی 6 از ماده 19 مصوبات شماره 1839 ـ11 10 1389 و 2082ـ 28 10 1388 شورای اسلامی شهر کرمان 2 ـ ابطال بندهای 1 الی 6 از ماده18 مصوبات شماره 2379ـ 7 11 1386 و 2141 ـ 24 10 1377 شورای اسلامی شهر کرمان مبنی بر اینکه تعیین بهای خدمات شهری برای بانکهای دولتی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی است و ابطال میشود

ادامه مطلب ...

رای شماره 822 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بند 10-4 ذیل قسمت 4 تعرفه عوارض محلی سال 1392 و بند 7 تعرفه عوارض محلی سال 1391

رای-شماره-822-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-در-خصوص-بند-10-4-ذیل-قسمت-4-تعرفه-عوارض-محلی-سال-1392-و-بند-7-تعرفه-عوارض-محلی-سال-1391

رأی شماره 882 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بند 4ـ10 ذیل قسمت 4 تعرفه عوارض محلی سال1392 و بند 7 تعرفه عوارض محلی سال 1391 شهرداری کرج مصوب شورای اسلامی شهر کرج در تعیین عوارض سالیانه کسب و پیشه واحدهای صنفی برای مؤسسات مالی و اعتباری و کلیه بانکها خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع است

ادامه مطلب ...

رای شماره 871 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مصوبه شورای اسلامی شهر همدان متضمن دستورالعمل صدور پروانه ساختمانی برای اراضی

رای-شماره-871-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-مصوبه-شورای-اسلامی-شهر-همدان-متضمن-دستورالعمل-صدور-پروانه-ساختمانی-برای-اراضی

رأی شماره 871 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مصوبه شورای اسلامی شهر همدان متضمن دستورالعمل صدور پروانه ساختمانی برای اراضی با سند عادی٬ از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران خارج است و ابطال میشود

ادامه مطلب ...

رای شماره های 294 الی 307 و 334 و 336 هیات عمومی دیون عدالت اداری با موضوع ابطال تعدادی از مصوبات شوراهای اسلامی

رای-شماره-های-294-الی-307-و-334-و-336-هیات-عمومی-دیون-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-تعدادی-از-مصوبات-شوراهای-اسلامی

رأی شمارههای 294 الی 307 و 334 و 336 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعدادی از مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای کشور درخصوص تعیین و برقراری عوارض حق الارض

ادامه مطلب ...

رای شماره های 1681 الی 1735 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعدادی از مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای کشور

رای-شماره-های-1681-الی-1735-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-تعدادی-از-مصوبات-شوراهای-اسلامی-شهرهای-کشور

رأی شماره های 1681 الی 1735 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعدادی از مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای کشور درخصوص وضع عوارض کسب و پیشه مشاغل از بانکها

ادامه مطلب ...

راش شماره 869 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند 10 مضوبه شورای اسلامی شهر یزد در سال 1393 مبنی بر تجویز عوارض حذف و یا کسر پارکینگ

راش-شماره-869-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-بند-10-مضوبه-شورای-اسلامی-شهر-یزد-در-سال-1393-مبنی-بر-تجویز-عوارض-حذف-و-یا-کسر-پارکینگ

رأی شماره 869 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند 10 مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در سال 1393 مبنی بر تجویز عوارض حذف و یا کسر پارکینگ برخلاف قانون است و ابطال میشود

ادامه مطلب ...

رای شماره 850 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (ز) تبصره 1 و تبصره 2 مصوبه 19 11 1392-24750 1844 160 شورای اسلامی شهر تهران

رای-شماره-850-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-بند-(ز)-تبصره-1-و-تبصره-2-مصوبه-19-11-1392-24750-1844-160-شورای-اسلامی-شهر-تهران

رأی شماره 850 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند «ز» تبصره1 و تبصره2 مصوبه شماره 24750 1844 160 ـ 19 11 1392 شورای اسلامی شهر تهران

ادامه مطلب ...

ابطال بخشی از مصوبه شورای شهر تهران درباره عوارض تابلوها

ابطال-بخشی-از-مصوبه-شورای-شهر-تهران-درباره-عوارض-تابلوها

هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند «ز» تبصره 1 و تبصره 2 مصوبه شورای شهر تهران پیرامون دریافت اخذ عوارض تابلوهای منصوبه بر سر درب شعب بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری را ابطال کرد

ادامه مطلب ...

رای شماره 744 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند یک مصوبه 346 جلسه مورخ 11 12 1389 شورای اسلامی رشت

رای-شماره-744-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-در-خصوص-ابطال-بند-یک-مصوبه-346-جلسه-مورخ-11-12-1389-شورای-اسلامی-رشت

رای شماره 744 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند یک مصوبه 346 جلسه مورخ 11 12 1389 شورای اسلامی رشت

ادامه مطلب ...