×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.

نظریه مشورتی

نظریه-مشورتی

با توجه به تبصره ۲ ماده ۵ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی آیا صدور اجراییه در خصوص اسناد رهنی بانکی منوط به تعیین صریح و بی‌قید و شرط رقم میزان بدهی گیرنده تسهیلات در سند رهنی و در تاریخ تنظیم آن ممکن است؟

ادامه مطلب ...

نظریه مشورتی

نظریه-مشورتی

به موجب ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره یک آن، خواسته‌هایی مانند اجرت‌المثل و خسارت تأخیر در انجام تعهد چنانچه به صورت مستقل اقامه نشوند، مستلزم تقدیم دادخواست نیستند، آیا در خصوص این خواسته‌ها اگر به صورت مستقل مطرح شوند، هزینه دادرسی نیز نباید اخذ شود؟

ادامه مطلب ...

نظریه مشورتی

نظریه-مشورتی

با عنایت به ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی، رسیدگی به دعاوی اعتراض ثالث اجرایی باید توسط دادرس اجرای احکام صورت پذیرد یا دادگاه مجری و صادرکننده حکم؟ با توجه به مواد 43 و 44 قانون اجرای احکام مدنی، در فرض صدور حکم بر خلع‌ید سرپرست خانواده، امکان اجرای حکم نسبت به افراد تحت تکفل نامبرده میسور است؟

ادامه مطلب ...


بیشتر بخوانید