×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.

وضع حقوقی بنا و درخت احداث شده بوسیله خریدار مال شریک پیش از اخذ به شفعه

وضع-حقوقی-بنا-و-درخت-احداث-شده-بوسیله-خریدار-مال-شریک-پیش-از-اخذ-به-شفعه

به موجب ماده 819 قانون مدنی (نمائاتی که قبل از اخذ به شفعه درمبیع حاصل می شود، در صورتی که منفصل باشد، مال مشتری و، در صورتی که متصل باشد، مال شفیع است ، ولی مشتری می تواند بنائی را که کرده یا درختی را که کاشته قلع کند)

ادامه مطلب ...

وضع حقوقی بنا و درخت احداث شده بوسیله خریدار مال شریک پیش از اخذ به شفعه

وضع-حقوقی-بنا-و-درخت-احداث-شده-بوسیله-خریدار-مال-شریک-پیش-از-اخذ-به-شفعه

به موجب ماده 819 قانون مدنی (نمائاتی که قبل از اخذ به شفعه درمبیع حاصل می شود، در صورتی که منفصل باشد، مال مشتری و، در صورتی که متصل باشد، مال شفیع است ، ولی مشتری می تواند بنائی را که کرده یا درختی را که کاشته قلع کند)

ادامه مطلب ...


بیشتر بخوانید