عدم سوء پیشینه برای کارت بازرگانی لغو می شود

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: از فردا درخواست عدم سوء پیشینه برای کارت بازرگانی لغو می شود.

ادامه مطلب ...