رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر

رأی شماره ۶۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال شق ۱، ۲، ۳، ۴ از مصوبات یکصد و چهل و نهمین جلسه رسمی مورخ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ شورای اسلامی شهر محمدشهر به لحاظ مغایرت با قانون

ادامه مطلب ...