×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.

نحوه اقامه دعوی در دیوان عدالت اداری

نحوه-اقامه-دعوی-در-دیوان-عدالت-اداری

اشاره با توجه اصل 173 قانون اساسی، دیوان عدالت اداری مرجعی است که به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم رسیدگی می‌کند قدر مسلم اعتراض و شکایات افراد طبیعی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی قابل طرح در دیوان می‌باشد بنابراین چنان چه واحد‌های دولتی اعتراض یا شکایتی در زمینه‌های اعلام شده داشته باشند قابل طرح در دیوان نمی‌باشد، زیر واحد دولتی، خارج از تعریف مردم است در این نوشتار به زبانی ساده به بیان حدود صلاحیت و چگونگی طرح دادخواست در دیوان عدالت اداری پرداخته خواهد شد

ادامه مطلب ...

رای شماره 475 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع نظر به اینکه رعایت شرایط آگهی استخدام ضروری است

رای-شماره-475-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-نظر-به-اینکه-رعایت-شرایط-آگهی-استخدام-ضروری-است

رأی شماره 4٧5 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع نظر به اینکه رعایت شرایط آگھی استخدام ضروری است و شاکیان پرونده ھای موضوع تعارض شرایط آگھی استخدام را نداشته اند آراء به رد تأیید می شود

ادامه مطلب ...

شرایط قانونی فسخ قراردادهای ملکی چیست؟

شرایط-قانونی-فسخ-قراردادهای-ملکی-چیست؟

فسخ در لغت به معنای نقض، زایل گردانیدن، تباه کردن و شکستن آمده است فسخ که به آن انحلال ارادی قرارداد نیز گفته می شود، در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن حقوقی به قرارداد به وسیله یکی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث

ادامه مطلب ...

تهدید و مجازات آن

تهدید-و-مجازات-آن

یکی از مصادیق تهدید، تهدید افراد به جان است؛ تهدید به ضرب و جرح، تهدید به اسیدپاشی یا تهدید به قتل از جمله تهدیداتی است که مجازات سنگینی در قانون دارد و قانونگذار با جرم‌انگاری این نوع از تهدیدات، به مقابله با آن برخاسته است ‏

ادامه مطلب ...

صدور احکام ترافعی از سوی دادگاه ها

صدور-احکام-ترافعی-از-سوی-دادگاه-ها

حکم در لغت به معنای فرمان و دستور آمده است در اصطلاح حقوقی نیز حکم دادگاه به رأیی گفته می‌شود که به موجب آن، اختلاف در دادگاه خاتمه می‌یابد

ادامه مطلب ...

رای شماره های 360 و 319 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 6 و 7 شورای اسلامی شهر مشهد

رای-شماره-های-360-و-319-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-مواد-6-و-7-شورای-اسلامی-شهر-مشهد

رأی شمارهھای ٣6٠ و ٣١٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 6 و ٧ مصوبه شماره ٣ ٩٠ ٣6٩٠ ش ـ ١٣٩٠ ٨ ٢٨ شورای اسلامی شھر مشھد و تبصرهھای بندھای ٢6 و ٢٩ تعرفه عوارض سالھای ١٣٩4 و ١٣٩5 مصوب شورای اسلامی شھر حسنآباد ـ عدم ابطال مواد ١ و ٣ مصوبه شماره ٣ ٩٠ ٣6٩٠ ش ـ ١٣٩٠ ٨ ٢٨ مبنی بر امکان احداث ھرگونه ایستگاه مخابراتی یا نصب پایه، دکل و تأسیسات و تجھیزات مرتبط در معابر و فضاھای عمومی شھر ٣١ 4 ١٣٩6 ٩٢ ٢١6 ھـ ـ ٩5 66٨ ھـ شماره

ادامه مطلب ...

تصویب نخستین آیین دادرسی کیفری ایران

تصویب-نخستین-آیین-دادرسی-کیفری-ایران

نخستین آیین دادرسی کیفری ایران که دارای 506 ماده بود با عنوان «قوانین موقتی محاکمات جزایی» در چنین روزی از سال 1291 خورشیدی به تایید نمایندگان نخستین مجلس پس از مشروطه رسید تا ایران نیز چون ممالک مترقی جهان دارای قوانین قضایی مشخص باشد

ادامه مطلب ...

رای اعتماد در گرو اعلام دارایی

رای-اعتماد-در-گرو-اعلام-دارایی

رای اعتماد در گرو اعلام دارایی

ادامه مطلب ...

رای شماره 266 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 1390 2 28-د 5989 23 سازمان امور مالیاتی کشور

رای-شماره-266-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-بخشنامه-شماره-1390-2-28-د-5989-23-سازمان-امور-مالیاتی-کشور

رأی شماره ٢66 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 5٩٨٩ ٢٣٠ د ـ ١٣٩٠ ٢ ٢٨ سازمان امور مالیاتی کشور

ادامه مطلب ...

رای شماره های 244-243-242 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 6 و آیین نامه انتخابات

رای-شماره-های-244-243-242-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-مواد-6-و-آیین-نامه-انتخابات

رأی شمارهھای ٢44ـ ٢4٣ـ ٢4٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 6 و ٧ آئیننامه انتخاب اعضای ھیأتھای حلاختلاف و ھیأتھای تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

ادامه مطلب ...

رای شماره 205 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3 مصوبه شماره 1393 2 7 شورای اسلامی شهر تنکابن

رای-شماره-205-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-بند-3-مصوبه-شماره-1393-2-7-شورای-اسلامی-شهر-تنکابن

رأی شماره ٢٠5 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند٣ مصوبه شماره ٣٢ ـ ١٣٩٣ ٢ ٧ شورای اسلامی شھر تنکابن

ادامه مطلب ...

کاهش 17 درصدی ورودی پرونده های طلاق با ایجاد مراکز مشاوره

کاهش-17-درصدی-ورودی-پرونده-های-طلاق-با-ایجاد-مراکز-مشاوره

معاون اجتماعی دادگستری استان البرز گفت راه‌اندازی مرکز مشاوره پیش از طلاق دادگستری موجب کاهش 17 درصدی ورودی پرونده‌های طلاق توافقی به محاکم استان البرز شده است

ادامه مطلب ...

رای شماره 201 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال عموم ماده 14 آیین نامه اجرایی ماده 299 قانون امور حسبی

رای-شماره-201-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-عموم-ماده-14-آیین-نامه-اجرایی-ماده-299-قانون-امور-حسبی

رأی شماره ٢٠١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال عموم ماده١4 آییننامه اجرایی ماده ٢٩٩ قانون امور حسبی مصوب سال ١٣٢٢ وزارت دادگستری در حد نظریه شورای نگھبان از تاریخ تصویب

ادامه مطلب ...

دادگستری و جامعه وکلا ، هر دو تکلیف و وطیفه احقاق حق را بر عهده دارند

دادگستری-و-جامعه-وکلا-،-هر-دو-تکلیف-و-وطیفه-احقاق-حق-را-بر-عهده-دارند

نشست مشترک رئیس و اعضاء هیات مدیره کانون وکلای مرکز با رئیس دادگستری کل استان تهران و جمعی از اعضای شورای معاونین برگزار شد

ادامه مطلب ...

رای شماره 175 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3 مصوبه یکصد و چهلمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان

رای-شماره-175-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-بند-3-مصوبه-یکصد-و-چهلمین-جلسه-شورای-اسلامی-شهر-گرگان

رأی شماره ١٧5 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع ابطال بند٣ مصوبه یکصد و چھلمین جلسه شورای اسلامی شھر گرگان به شماره ٨٧ ٣١٩٢٨ ٣ ـ ١٣٨٧ ١١ ١٢ از تاریخ تصویب در خصوص اخذ عوارض حق ارزش افزوده

ادامه مطلب ...

اگر دست چکمان را گم کردیم چه کنیم؟

اگر-دست-چکمان-را-گم-کردیم-چه-کنیم؟

ممکن است این اتفاق برای هر کس پیش بیاید که به عنوان مثال دسته چک یا یک برگه چک خود را گم کند یا به هر طریقی اعم از سرقت یا کلاهبرداری برگه چک را از او بگیرند، در این مواقع ماده 14 قانون صدور چک راه‌حل قانونی را بیان کرده است

ادامه مطلب ...

مدارک مورد نیاز جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد

مدارک-مورد-نیاز-جهت-درخواست-اعاده-دادرسی-به-دیوان-عالی-کشور-اعلام-شد

تغییرات مدارک مورد نیاز جهت درخواست تجویز اعاده دادرسی از سوی محکوم علیه(محکومان) از ابتدای سال جاری اعمال شد

ادامه مطلب ...

رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال مصوبه شماره ک42484ت 11018 -1388 5 37 وزیران عضو کارگروه

رای-شماره-82-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-موضوع-ابطال-مصوبه-شماره-ک42484ت-11018--1388-5-37-وزیران-عضو-کارگروه

رأی شماره 82 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 11018 ت42484ک ـ 1388 5 31 وزیران عضو کارگروه بررسی مسایل و مشکلات آموزش و پرورش و فرهنگیان از تاریخ تصویب

ادامه مطلب ...

نکات حقوقی که هنگام نقل و انتقال خودرو باید به آن توجه کنیم

نکات-حقوقی-که-هنگام-نقل-و-انتقال-خودرو-باید-به-آن-توجه-کنیم

عدم آگاهی از روند صحیح انجام معاملات خودرو ، قوانین موجود و عرف حاکم بر آن موجب شده است که روزانه شاهد روند رو به رشد و فزاینده پرونده هایی باشیم که افراد گریبانگیر آن می‌شوند بدهی به شرکت سازنده، رهنی بودن سند خودرو، توقیفی بودن پلاک مالک قبلی خودرو ، عدم مراجعه مالک جدید به مراکز تعویض پلاک برای فک آن و غیره می تواند از عمده این مشکلات باشد

ادامه مطلب ...

موسسه خالی از اعتبار

موسسه-خالی-از-اعتبار

موسسات خالی از اعتبار

ادامه مطلب ...