×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.

ارزیابی حقوق عرضه مسکن در بورس

ارزیابی-حقوق-عرضه-مسکن-در-بورس

ارزیابی حقوق عرضه مسکن در بورس

ادامه مطلب ...

نظریه مشورتی

نظریه-مشورتی

به استحضار می‌رساند در پرونده اجرای احکام، زوج به پرداخت مهریه به زوجه محکومیت قطعی یافته است؛ در فرایند اجرای حکم زوجه متوجه می‌شود که زوج ملکی را به برادرش منتقل کرده است؛ متعاقباً زوجه با طرح دعوا در دادگاه حقوقی به خواسته بطلان معامله به جهت فرار از ادای دین، حکم قطعی در این خصوص صادر می‌کند آیا صرف ارائه رأی قطعی مبنی بر بطلان معامله، برای توقیف ملک و مزایده آن کافی است یا اینکه زوجه باید دادخواست بطلان سندی که به نام ثالث است را تقدیم کند و پس از بطلان سند، اجرای احکام، ملک را توقیف و مزایده کند؟

ادامه مطلب ...

الزام به تنظیم سند رسمی

الزام-به-تنظیم-سند-رسمی

همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده یا کسی را که ملک مزبور به او‌ منتقل شده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت ‌

ادامه مطلب ...

نظریه مشورتی

نظریه-مشورتی

در اجرای احکام مدنی، محکوم‌له برای استیفای محکوم‌به نقدی پلاک ثبتی را معرفی می‌کند که به نام محکوم‌علیه نبوده و به نام ثالث است و مدعی است که ثالث آن را با یک قرارداد عادی به محکوم‌علیه انتقال داده است و کپی بیع‌نامه را ضمیمه می‌کند

ادامه مطلب ...

رای شماره 266 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 8 مصوبه شماره 1391 12 07-237 40 4 932 فرماندار شهرستان آبیک

رای-شماره-266-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-بند-8-مصوبه-شماره-1391-12-07-237-40-4-932-فرماندار-شهرستان-آبیک

رأی شماره 266 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 8 مصوبه شماره 237 40 4 932 ـ 1391 12 7 فرماندار شهرستان آبیک مبنی بر صدور پروانه ساخت بر روی اراضی قولنامهای

ادامه مطلب ...

قواعد حاکم بر عقد معاوضه

قواعد-حاکم-بر-عقد-معاوضه

معاوضه در اصطلاح به مبادله کالا و خدمات گفته می‌شود در عهد باستان، هر تولیدکننده، آن ‌چه را زیادتر از احتیاج خود داشت با کالا یا خدمات تولیدکننده دیگری مبادله می‌کرد که به این عمل «معاوضه» گفته می‌شود در اصطلاح حقوقی معاوضه را مبادله کالا به کالا تعریف می‌کنند و بیع که ویژه مبادله کالا با پول است در حقیقت شکل تکامل‌یافته معاوضه به شمار می‌رود

ادامه مطلب ...

قواعد حاکم بر عقد معاوضه

قواعد-حاکم-بر-عقد-معاوضه

معاوضه در اصطلاح به مبادله کالا و خدمات گفته می‌شود در عهد باستان، هر تولیدکننده، آن ‌چه را زیادتر از احتیاج خود داشت با کالا یا خدمات تولیدکننده دیگری مبادله می‌کرد که به این عمل «معاوضه» گفته می‌شود در اصطلاح حقوقی معاوضه را مبادله کالا به کالا تعریف می‌کنند و بیع که ویژه مبادله کالا با پول است در حقیقت شکل تکامل‌یافته معاوضه به شمار می‌رود

ادامه مطلب ...

رای شماره 210 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق بند 3 مصوبه کمیسیون طرح تفصیلی ماده 5 سازمان مسکن و شهرسازی شهر بوکان

رای-شماره-210-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-اطلاق-بند-3-مصوبه-کمیسیون-طرح-تفصیلی-ماده-5-سازمان-مسکن-و-شهرسازی-شهر-بوکان

رای شماره 210 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق بند 3 مصوبه کمیسیون طرح تفصیلی ماده 5 سازمان مسکن و شهرسازی شهر بوکان استان آذربایجان غربی موره 1381-03-30

ادامه مطلب ...

رای شماره 147 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند یک صورت جلسه شماره 422-1386-08-28 کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهر

رای-شماره-147-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-بند-یک-صورت-جلسه-شماره-422-1386-08-28-کمیسیون-موضوع-ماده-5-قانون-تاسیس-شورای-عالی-شهر

رأی شماره 147 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند یک صورت جلسه شماره 422ـ 28 8 1386 کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در شهر تهران

ادامه مطلب ...

رای شماره 88 دیوان عدالت اداری، نحوه برخورداری اشخاص از حقوق مالکانه در تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها

رای-شماره-88-دیوان-عدالت-اداری،-نحوه-برخورداری-اشخاص-از-حقوق-مالکانه-در-تعیین-وضعیت-اراضی-و-املاک-واقع-در-طرحهای-دولتی-و-شهرداریها

رای شماره 88 دیوان عدالت اداری، نحوه برخورداری اشخاص از حقوق مالکانه در تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها

ادامه مطلب ...

رای شماره 621 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 3106-2-ش-18-7-1383 شورای اسلامی شهر مشهد

رای-شماره-621-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-مصوبه-شماره-3106-2-ش-18-7-1383-شورای-اسلامی-شهر-مشهد

رای شماره 621 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 3106-2-ش-18-7-1383 شورای اسلامی شهر مشهد

ادامه مطلب ...

تأملی در عنوان بعضی دعاوی و قابلیت پذیرش آنها

تأملی-در-عنوان-بعضی-دعاوی-و-قابلیت-پذیرش-آنها

در رویه قضایی کشور ما دعوایی مانند اعلام صحت معامله اعم از این‌که مورد دعوا مال منقول باشد یا غیر منقول و بر فرض غیرمنقول بودن سابقه ثبتی داشته باشد یا نه و نیز دعوای تنفیذ (تأیید) معامله مال غیر منقولی که در دفتر املاک، مالک خاص دارد یا دعوای اثبات مالکیت نسبت به مال غیر منقول دارای مالک رسمی بارها مطرح و احکام متفاوتی در مورد آنها صادر شده است در این نوشتار قصد طرح سؤالاتی ریشه‌ای داریم تا محاکم و حقوق‌دانان دیدگاه‌های استدلالی خویش را در صورت صلاحدید عرضه کنند ‌

ادامه مطلب ...

استعلامات سرپرست محترم مجتمع قضایی شهید باهنر از اداره کل حقوقی

استعلامات-سرپرست-محترم-مجتمع-قضایی-شهید-باهنر-از-اداره-کل-حقوقی

استعلامات سرپرست محترم مجتمع قضایی شهید باهنر از اداره کل حقوقی

ادامه مطلب ...

فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی

فروش-مال-غیر-منقول-بدون-تنظیم-سند-رسمی

فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی

ادامه مطلب ...


بیشتر بخوانید