×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.

دیوان عدالت اداری بر غیر قانونی بودن اخذ عوارض کسب و پیشه از بانک ها تاکید کرد

دیوان-عدالت-اداری-بر-غیر-قانونی-بودن-اخذ-عوارض-کسب-و-پیشه-از-بانک-ها-تاکید-کرد

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهرستان نیشابور مبنی بر تعیین و اخذ عوارض کسب و پیشه از بانک‌ها را غیر قانونی دانست و آن را ابطال کرد

ادامه مطلب ...

رای شماره 473 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1939-11 10 1387 شورای اسلامی شهرستان نیشابور

رای-شماره-473-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-مصوبه-شماره-1939-11-10-1387-شورای-اسلامی-شهرستان-نیشابور

رأی شماره473 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1939ـ 11 10 1387 شورای اسلامی شهرستان نیشابور مبنی بر تعیین و اخذ عوارض کسب و پیشه از بانکها که حوزه فعالیت کشوری و غیرمحلی دارند

ادامه مطلب ...

دیوان عدالت اداری اخذ کارمزد و جریمه تاخیر تادیه چک های برگشتی غیرقانونی است

دیوان-عدالت-اداری-اخذ-کارمزد-و-جریمه-تاخیر-تادیه-چک-های-برگشتی-غیرقانونی-است

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان مبنی بر اخذ کارمزد و جریمه تأخیر تأدیه برای چک‌های برگشتی را غیر قانونی دانست و آن را ابطال کرد

ادامه مطلب ...

وضع عوارض کسب و پیشه در مورد بانک ها غیرقانونی است

وضع-عوارض-کسب-و-پیشه-در-مورد-بانک-ها-غیرقانونی-است

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر اراک مبنی بر وضع عوارض سالانه در مورد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری قرض‌الحسنه و تعیین عوارض تابلو را ابطال کرد

ادامه مطلب ...

رای شماره 336 دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه 95 امین جلسه شورای اسلامی گرگان مبنی بر اخذ کارمزد و جریمه تاخیر تادیه برای چک های برگشتی

رای-شماره-336-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-مصوبه-95-امین-جلسه-شورای-اسلامی-گرگان-مبنی-بر-اخذ-کارمزد-و-جریمه-تاخیر-تادیه-برای-چک-های-برگشتی

رأی شماره 336هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه نودو پنجمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر گرگان مبنی بر اخذ کارمزد و جریمه تأخیر تأدیه برای چکهای برگشتی

ادامه مطلب ...

جایگاه قانونی انتخاب شهردار از سوی شوراها

جایگاه-قانونی-انتخاب-شهردار-از-سوی-شوراها

ابوالقاسم شم‌آبادی شوراهای اسلامی در ایران هنوز نتوانسته‌اند به طور کامل از اختیارهایی که شوراهای محلی در کشورهای توسعه‌یافته دارند، برخوردار شوند و اقتدار و صلاحیت آنان همچنان حداقل باقی مانده است؛ با این حال، اعمال همین اقتدار حداقلی نیز گاه با مشکلاتی روبه‌رو می‌شود یکی از مواردی که تأثیر فروانی در تحقق مردمسالاری محلی دارد، انتخاب شهردار، بویژه در کلان‌شهرها از سوی شوراهای اسلامی است برای بررسی دقیق‌تر این موضوع با دکتر علی‌اکبر گرجی اَزَندَریانی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی و وکیل پایه یک دادگستری گفتوگو کردیم که می‌خوانید

ادامه مطلب ...

رای شماره 153 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 ذیل ماده 24 تعرفه عوارض محلی شهر تبریز

رای-شماره-153-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-بند-2-ذیل-ماده-24-تعرفه-عوارض-محلی-شهر-تبریز

رای شماره 153 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 ذیل ماده 24 تعرفه عوارض محلی شهر تبریز

ادامه مطلب ...

آیین نامه نحوه هزینه بودجه شوراهای اسلامی کشور

آیین-نامه-نحوه-هزینه-بودجه-شوراهای-اسلامی-کشور

آیین نامه نحوه هزینه بودجه شوراهای اسلامی کشور

ادامه مطلب ...

قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران

قانون-اصلاح-موادی-از-قانون-تشکیلات،-وظایف-و-انتخابات-شوراهای-اسلامی-کشور-و-انتخاب-شهرداران

قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران

ادامه مطلب ...

رای شماره 724 الی 759 دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در وضع عوارض کسب و پیشه برای فعالیت بانکها

رای-شماره-724-الی-759-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-مصوبات-تعدادی-از-شوراهای-اسلامی-شهرهای-کشور-در-وضع-عوارض-کسب-و-پیشه-برای-فعالیت-بانکها

رای شماره 724 الی 759 دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در وضع عوارض کسب و پیشه برای فعالیت بانکها

ادامه مطلب ...

رای شماره 550 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره 41 عوارض شهرداری موردعمل برای سال 1388 مصوب شورای اسلامی شهر اراک

رای-شماره-550-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-تعرفه-شماره-41-عوارض-شهرداری-موردعمل-برای-سال-1388-مصوب-شورای-اسلامی-شهر-اراک

رای شماره 550 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره 41 عوارض شهرداری موردعمل برای سال 1388 مصوب شورای اسلامی شهر اراک در خصوص وضع عوارض بر قراردادهای پیمانکاری

ادامه مطلب ...

رای شماره 532 هیات‌ عمومی دیوان‌ عدالت‌ اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره174-7 9 1383 شورای اسلامی شهر سنندج مبنی بر تعیین ضوابط تراکمهای مجا

رای-شماره-532-هیات‌-عمومی-دیوان‌-عدالت‌-اداری-با-موضوع-ابطال-مصوبه-شماره174-7-9-1383-شورای-اسلامی-شهر-سنندج-مبنی-بر-تعیین-ضوابط-تراکمهای-مجا

رای شماره 532 هیات‌ عمومی دیوان‌ عدالت‌ اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره174-7 9 1383 شورای اسلامی شهر سنندج مبنی بر تعیین ضوابط تراکمهای مجاز ساختمانی

ادامه مطلب ...

رای شماره 289 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-289-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رای شماره 289 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب ...

اخذ عوارض تغییر کاربری اراضی توسط شورای اسلامی شهر غیرقانونی است

اخذ-عوارض-تغییر-کاربری-اراضی-توسط-شورای-اسلامی-شهر-غیرقانونی-است

اخذ عوارض تغییر کاربری اراضی توسط شورای اسلامی شهر غیرقانونی است

ادامه مطلب ...

رای شماره 247 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بندرعباس در قسمت اخذ عوارض تغییر کاربری از انبارها به تجاری

رای-شماره-247-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-مصوبه-شورای-اسلامی-شهر-بندرعباس-در-قسمت-اخذ-عوارض-تغییر-کاربری-از-انبارها-به-تجاری

رای شماره 247 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بندرعباس در قسمت اخذ عوارض تغییر کاربری از انبارها به تجاری

ادامه مطلب ...

رای شماره 221 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 7 مورخ 28 10 1383 شورای اسلامی

رای-شماره-221-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-مصوبه-شماره-7-مورخ-28-10-1383-شورای-اسلامی-

رای شماره 221 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 7 مورخ 28 10 1383 شورای اسلامی

ادامه مطلب ...

رای شماره 219 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 138-18 3 1388 شورای اسلامی شهر

رای-شماره-219-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-مصوبه-شماره-138-18-3-1388-شورای-اسلامی-شهر-

رای شماره 219 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 138-18 3 1388 شورای اسلامی شهر

ادامه مطلب ...

هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای داد اعمال محدودیت در فعالیت مهندسان در صلاحیت شورای شهر نیست

هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-رای-داد-اعمال-محدودیت-در-فعالیت-مهندسان-در-صلاحیت-شورای-شهر-نیست

هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای داد اعمال محدودیت در فعالیت مهندسان در صلاحیت شورای شهر نیست

ادامه مطلب ...

تعیین عـوارض محلی دفـاتر مشاور

تعیین-عـوارض-محلی-دفـاتر-مشاور

تعیین عـوارض محلی دفـاتر مشاور

ادامه مطلب ...