×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09107644194 در تماس باشید.

رای شماره های 1963 و 1964 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-های-1963-و-1964-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ھای ١٩۶٣ و ١٩۶۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل شماره ٣ اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع نامه شماره ٢٨١٠۵ ـ ١٣٨٧ ٣ ٢٢ ١٧ ١ ١۴٠٠ ٩٨٠٣٨٩٩شماره

ادامه مطلب ...