جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.

اصلاح-تبصره-ماده-(5)-آیین-نامه-اجرایی-بندهای-(الف)-و-(ی-)-تبصره-(2)-ماده-واحده-قانون-بودجه-سال-1393-کل-کشور

شماره128928/ت51154هـ                                                         29/10/1393

وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیأت‌وزیران در جلسه 28/10/1393 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بندهای (الف) و (ی) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور تصویب کرد:

تبصره ماده (5) آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ی) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 6290/ت/50415هـ مورخ 28/1/1393 به عنوان تبصره (1) تلقی و متن زیر به عنوان تبصره (2) به ماده مذکور الحاق می‌شود:

تبصره2ـ در صورتی که شرکت‌های پالایشی مطابق برنامه زمان‌بندی مورد تأیید و نظارت وزارت نفت حداکثر در یک دوره پنج ساله (تا پایان 1398) شاخصه‌های اصلی کیفیت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی را براساس استانداردهای وزارت نفت ارتقاء و هر ساله با تصویب مجمع عمومی خود حداقل به میزان (30) درصد از سود سالانه را به‌حساب اندوخته سرمایه‌ای جهت اجرای پروژه کیفی‌سازی منظور نمایند وزارت نفت مکلف است مبنای محاسبه قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی را مطابق سال 1393 بدون اعمال قاعده کیفی‌سازی تعیین نماید.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری