جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.

اصول-کلی-حقوق-و-حقوق-موضوعه

اصول کلی حقوق و حقوق موضوعه

فسخ ، ابطال و اقاله و تفاوت آنها در حقوق موضوعه - جرم و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق موضوعه - بررسی خسارت معنوی در حقوق موضوعه ایران - دادرسی کار در حقوق موضوعه - جایگاه رویه قضایی در حقوق موضوعه 

پی نوشت :
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره 35
نویسنده : ژان بلانژ(استاد دانشکده حقوق دانشگاه لیل فرانسه)
مترجم: دکتر علیرضا محمد زاده وادقانی

دریافت فایل