جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.

مطالبه-حق-شارژ-با-قرار-تامین-خواسته

قرار تامین خواستهدعوای اعتراض به نظر هیأت مدیره واحد آپارتمانی در مورد پرداخت حق شارژ - شرایط صدور قرار تامین خواسته - تامین در تامین خواسته - طریق عملی صدور و اجرای قرار تامین خواسته 

دریافت فایل