جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.

دادخواست-مهر-و-موم-ترکه-و-تحریر-و-تقسیم-آن

دادخواست مهر و موم ترکه و تحریر و تقسیم آن

ترکه - وضعیت حقوقی معاملات ورثه نسبت به ترکه قیل از ادای دیون متوفی - بایدها و نبایدهای تقسیم ترکه - مرجع صالح در دعاوی راجع به ترکه متوفی - آثار حقوقی رد ترکه از سوی وراث - رفع مهر و موم ترکه - دادرسی ترافعی و غیر ترافعی در تقسیم ترکه - تحریر ترکه - دادخواست تقسیم ترکه و افراز 

دریافت فایل