جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.

اصلاح-ماده-8-آیین-نامه-نحوه-انتخاب-و-برکناری،-شرایط-و-حدود-اختیارات-و-وظایف-امین-یا-هیئت-امنای-اماکن-مذهبی-و-موقوفات

اصلاح ماده (8) آیین نامه نحوه انتخاب و برکناری، شرایط و حدود اختیارات و وظایف امین یا هیئت امنای اماکن مذهبی و موقوفات

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 21/8/1391 بنا به پیشنهاد شماره 56049/1 مورخ 20/4/1391 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد تبصره (1) ماده (5) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه ـ مصوب 1363ـ تصویب نمود:

ماده (8) آیین نامه نحوه انتخاب و برکناری، شرایط و حدود اختیارات و وظایف امین یا هیئت امنای اماکن مذهبی و موقوفات، موضوع تصویب نامه شماره 95270 مورخ 22/2/1365 به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده8 ـ در صورتی که برای اماکن مذهبی امین یا هیئت امنا انتخاب شده باشد می توان از محل وجوه موضوع ماده (34) آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، متناسب با نحوه عملکرد امین یا هیئت امنای اماکن مذهبی و درآمد سالانه این اماکن، حق الزحمه ای به عنوان پاداش حسن امانت داری پرداخت نمود. میزان، نحوه و شرایط این پاداش سالانه، مشروط بر اینکه مجموع پرداختی از نصف مجموع دریافتی اداره حج و اوقاف و امور خیریه از همان مکان تجاوز ننماید، مطابق دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه به تصویب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد رسید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی