جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.

دادخواست-اثبات-صحت-و-اصالت-وصیت-نامه-عادی

دادخواست اثبات صحت و اصالت وصیت نامه عادی

 قانون راجع به طرز تنظیم وصیت نامه - چگونه وصیت نامه بنویسیم ؟ - اعتبار وصیت بیش از یک سوم ، منوط به رضایت وراث است - وصیت نامه - انواع و ترکان وصیت در حقوق مدنی - تعلیق در وصیت احکام و آثار آن - دعوای تنفیذ وصیت نامه -  وصیت به نفع جنین 

دریافت فایل