جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.

اصلاح-ماده-3-آیین-نامه-اجرایی-تبصره-17-قانون-بودجه-سال-1394-کل-کشور

اصلاح ماده (3) آییننامه اجرایی تبصره (17) ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ١٣٩4 کل کشور

شماره 2/3/1394     24908/51816 

اصلاح ماده (3) آییننامه اجرایی تبصره (17) قانون بودجه سال 1394 کل کشور

تایید لایحه بودجه 94 از سوی شورای نگهبان - بررسی لایحه بودجه 94 هفته آینده به پایان می رسد - دولت اجرای آیین دادرسی کیفری را در بودجه 94 لحاظ نکرده است - زنان خانه دار از بودجه 94 قلم گرفته شد ! - لایحه بودجه 94 تقدیم مجلس شد - اختصاص 13 میلیارد ریال برای مسکن جوانان در لایحه بودجه 94 - آیین نامه اجرائی بند ( ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1394 کل کشور 

وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نظر به اینکه در ماده (3) آییننامه اجرایی تبصره (17) ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ١٣٩4  کل کشور موضوع تصویبنامه شماره 11656/ ت51816هـ مورخ 5/2/1394، عبارت «ردیف (138ـ530000)» به صورت عبارت «ردیف (137ـ530000)» تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام میشود.

دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی