جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.

اسامی-پذیرفته-شدگان-قطعی-ومشروط-آزمون-ورودی-وکالت-سال-1391-کانون-وکلای-دادگستری-بوشهر

بسمه تعالی                                         

اسامی پذیرفته شدگان قطعی ومشروط آزمون ورودی وکالت سال 1391 کانون وکلای دادگستری بوشهر                                 
                                        
        شماره داوطلبی        نام خانوادگی        نام        ردیف        
        88640        دارابی        عادل        1        
        88814        حسینی        سیدفرهاد        2        
        88188        شفیعی        علی        3        
        88608        دارابی        وحید        4        
        88184        حسینی        ابوذر        5        
        87995        امجدی        نوریه        6        
        88346        پارسائی        حسین        7        
        88167        فرشته زاده        داراب        8        
        87887        نوع پرست        زهرا        9        
        88566        محمدی        رحیم        10        
        88466        افشون        احمد        11        
        88388        علمی        حسین        12        
        88298        شایانی        بابک        13        
        88651        اسکندری        حامد        14        
        88811        رحمانی        مهدی        15        
        88768        دشتی        حامد        16        
        88544        دهقانیان        ابوالقاسم        17        
        88428        کمالی        عبدالرسول        18        
        88601        پورقیومی        علی        19        
        87605        نعمتی پور        زینب        20        
        87727        غلامی        مهین        21        
        88516        نیک اقبال        موسی        22        
        88740        قلندر        محمد        23        
        88486        ذوالفقاری        فرهاد        24        
        88554        قزل بیگلو        رحمت الله        25        
        88196        محمدی منش        مسعود        26        
        88700        فولادی        علی        27        
        87841        فتحی        فاطمه        28        
        88344        میرفردی        هدایت        29        
        88734        موسوی        سیدابوالحسن        30        
        88338        زندی لک        اردوان        31        
        87914        آریایی روش        عظیمه        32        
        87692        احمدی        اقدس        33        
        88589        زکی پور        بهنام        34        
        88141        عسکری        ایوب        35        
        88046        قایدی        مریم        36        
        88333        بخشیان        مرتضی        37        
        87934        اسدی دالینی        سمیه         38        
        88243        جوکار        علی اصغر        39        
        88293        شاهسونی        سجاد        40        
        88240        بهرامی        میثم        41        
        87572        مهرکی        شاداب        42        
        88648        باقری        حسن        43        
        88012        آزاده نمین        مریم        44        
        88377        ارتشی        ابراهیم        45        
        88635        بیرانوند        سعید        46        
        88384        احمدی        صادق        47        
        88631        بازدرهوا        غلامرضا        48        
        88656        اکبری        حسین        49        
        88235        شهریاری        شهریار        50        
        88107        اکبری پشت پری        محمد        51        
        88118        شیبانی        مجید        52        
        88200        خادمی        علیرضا        53        
        87651        بهروزی        زهرا         54        
        88598        خلفی        کرامت        55        
        87703        محمدی        نسترن        56        
        88741        زیرراهی فرد        جهانگیر        57        
        88830        ربیعی        محمدرضا        58        
        88492        همدانی        محمدحسن        59        
        88190        رزمجونظرآقا        اسماعیل        60        
        88261        موسوی        سیدحسین        61        
        87659        دادگری        رقیه         62        
        88854        قائمی        سیف اله        63        
        88102        حیدری        یداله         64        
        88386        کمالی        حسین        65        
        88267        قرائتی        حسن        66        
        88189        رفعت نیا        جواد        67        
        88304        سعادت نیا        رضا        68        
        88575        دوریشی        صدرالله        69        
        88490        محمودزاده        عطا        70        
        88617        شهریاری        اله کرم        71        
        88772        جوکار        سعید        72        
        88778        بوسم        محسن        73        
        88041        دهقانی         روشن        74        
        87684        آزادی         رخساره        75        

از ردیف 55لغایت 75 جهت تعیین تکلیف خود حداکثر ظرف سه هفته ازتاریخ 26/10/91 به دفترکانون وکلا مراجعه نمایند در غیراینصورت کانون وکلا در مقابل شخصی که در فرصت اعلامی مراجعه ننموده است هیچگونه مسئولیتی ندارد. هرگونه اعتراض به نتایج اعلام شده ظرف مدت پنج روز پس از انتشار اسامی پذیرفته شدگان دریکی از نشریات محلی قابل بررسی در این کانون میباشد.