جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.

رای-شماره-665-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-اعمال-ماده-53-الحاقی-به-آیین-دادرسی-دیوان-عدالت-اداری-نسبت-به-دادنامه-شماره

رأی شماره 665 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 509 ـ 16/7/1385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره هـ/89/713                                                                      11/10/1391
تاریخ دادنامه: 27/9/1391      شماره دادنامه: 665        کلاسه پرونده: 89/713
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 509 ـ 16/7/1385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به موجب نامه شماره 96118 ـ 2/11/1386 اعمال ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 509 ـ 16/7/1385 هیأت عمومی را خواستار شده و در تبیین خواسته خویش اعلام کرده است که:
«با احترام، ضمن ایفاد تصویر دادنامه شماره 509 ـ 16/7/1385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استحضار می‌رساند:
1ـ سازمانهای وابسته به شهرداریها به استناد مواد (111) و (84) قانون شهرداری مصوب 1334 تشکیل شده و دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و اساسنامه آنها نیز به تصویب شورای اسلامی شهر و موافقت وزارت کشور می‌رسد.
2ـ برابر ماده (2) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها مشمول پرداخت مالیات قرار نمی‌گرفتند، لیکن به موجب اصلاحیه مصوب 27/11/1380 عبارت «مؤسسات وابسته به شهرداریها» از متن ماده (2) حذف شده، بنابراین قانونگذار، مؤسسات وابسته به شهرداریها را از عملکرد سال 1381 مشمول پرداخت مالیات دانسته است، نکته قابل توجه این که در هر یک از مواد قانونی که نیاز به قید مؤسسات وابسته به شهرداریها بوده (از جمله ماده 66) قانونگذار صریحاً ذکر کرده است.
3ـ بدیهی است در صورتی که بعضی از سازمانهای وابسته به شهرداریها غیر انتفاعی باشند و از شهرداریها یا دولت کمک مالی به منظور جبران زیان حاصل از فعالیتهای خود دریافت نمایند و فاقد سود باشند، در مرحله رسیدگی اداره امور مالیاتی، برابر مقررات قانونی، مالیات مطالبه نخواهد شد و در این گونه موارد در صورتی که قبلاً مالیاتی برابر ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم کسر و واریز شده باشد، به موجب ماده 242 قابل استرداد خواهد بود.
4ـ با توجه به مراتب یاد شده، طبق قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 27/11/1380، مؤسسات وابسته به شهرداریها از جمله اشخاص مشمول مالیات می‌باشند و دادنامه شماره 509 ـ 16/7/1385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری «مبنی بر این که اقدامات و فعالیتهای مؤسسات وابسته به شهرداری از مقوله فعالیتهای اقتصادی و متضمن جنبه‌های انتفاعی نیست.» با قانون اصلاحی یاد شده مغایرت دارد. از این روی تقاضا دارد در صورت موافقت مقرر فرمایید وفق ماده (53) آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، موجبات طرح مجدد مسأله برای رسیدگی خارج از نوبت در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری فراهم شود.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.
 
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه سال 1366، شهرداریها و مؤسسات وابسته، مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون به حساب نمی‌آیند لیکن به موجب ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380، مؤسسات وابسته به شهرداری مشمول پرداخت مالیات شده‌اند. نظر به این که در رأی شماره 509 ـ 16/7/1385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، علاوه بر شهرداری،          «مؤسسات وابسته و تابعه» و «سازمانهای تابعه» مشمول معافیت شناخته شده‌اند و این فراز از رأی مغایر با قانون اصلاحی مزبور است، بنابراین در اجرای ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1384، عبارت « مؤسسات وابسته و تابعه» و «سازمانهای تابعه» از متن رأی مذکور حذف و رأی شماره 509 ـ 16/7/1385 به موجب این رأی اصلاح می‌شود. رأی مذکور بدون این اصلاحیه فاقد اعتبار خواهد بود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری