جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.

اصلاح-تصویب-نامه-شماره-31121ت-19560-ه-مورخ-1-4-1384

21/6/1394 هـ52306ت/80044شماره

سازمان حفاظت محیط زیست ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

اعلام آمادگی سازمان ثبت اسناد برای تثبیت مالکیت منابع طبیعی - ایجاد مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - گام بلند سازمان ثبت در جلوگیری از موقوفه خواری - سازمان ثبت اسناد و املاک در مسیر پیشرفت پیشگام بوده است 

هیأت وزیران در جلسه 11/6/1394 به پیشنهاد شماره 43366/2319 مورخ 25/5/1394 معاونت حقوقی رئیسجمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در تصویب نامه شماره 19560/ت31121هـ مورخ 1/4/1384 عبارت «از لحاظ مالکیت بر منابع و اراضی ملی و دولتی» حذف میشود.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری