جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.

تعیین-مناسب-های-جدید-تقویم-رسمی-سال-1395-هجری-شمسی

19/10/1394 دش/16109/94شماره

تعیین مناسبتهای جدید تقویم رسمی سال 1395 هجری شمسی

(مصوب جلسه 770 مورخ 12/8/1394 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

شورای فرهنگ عمومی

مصوبه «تعیین مناسبتهای جدید تقویم رسمی سال 1395 هجری شمسی» که در جلسه 770 مورخ 12/8/1394 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 22/6/1394 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب رسیده است٬ به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ میشود:

« ـ 30 اردیبهشت به عنوان روز ملی جمعیت

ـ 12 تیر به عنوان روز افشای حقوق بشر آمریکایی»

رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی