جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.

اصلاحیه-قانون-بودجه-سال-1395-کل-کشور

قانون بودجه سال 1395 کل کشور در روزنامه رسمی شماره 20742 ـ 1395/3/4 منتشر شده است و نظر به اینکه کپی قانون دریافتشده از سیستم پیام دولت (ضمائم و جداول پیوست) ناخوانا و فاقد کیفیت مناسب برای انتشار بوده و متأسفانه علیرغم پیگیریهای مکرر از مرجع ارسال کننده فایل یا نسخه خوانا و مطلوب ارسال نگردیده٬ لهذا با عنایت به تکلیف قانونی مندرج در ماده 1 قانون مدنی یعنی انتشار ظرف مدت 72 ساعت از همان نسخه دریافت شده از سیستم پیام دولت استفاده شده که اکثر اشتباهات چاپی ناشی از ناخوانا بودن متن ارسالی میباشد. لذا ضمن عذرخواهی از اشتباه پیشآمده جدول شماره 16 ـ تعرفه های موضوع جدول شماره (5 (به شرح ذیل اصلاح میگردد.

دریافت فایل

جدول شماره 16 ـ تعرفههای موضوع جدول شماره(5(