جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.

واخواهی ضرورت حق دفاع و حضور متهم در دادرسی

واخواهی : ضرورت حق دفاع و حضور متهم در دادرسی نویسنده : مسعود شمس نژاد

دریافت فایل