جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.

ضرورت-توجه-به-اصل-پیشگیری-در-مقابله-با-آسیب-های-اجتماعی

رییس کل دادگستری استان قزوین گفت: دیدگاه‌های علمی در حوزه اجرایی مسایل فرهنگی و اجتماعی ضعیف است و جامعه ما در این زمینه حساسیت‌های لازم را ندارد تا در یابد که آسیب‌های اجتماعی مقابله نمی‌خواهد بلکه باید پیشگیری جدی گرفته شود.

جمال انصاری گفت: کار رسیدگی به نیازمندان را نمی‌توان محدود در مباحث اقتصادی خواند زیراکه بر اساس حدیث نبوی وقتی از دری فقر بیاید کفر را هم به دنبال خود خواهد داشت.

وی ادامه داد: این کلام نبوی را امروز بعد از بیش از یک هزار و 400 سال در می‌یابیم که در موضوع فقر تنها مسایل اقتصادی مطرح نیست بلکه آسیب‌های اجتماعی و مخاطرات فرهنگی و اجتماعی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

رییس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: وقتی با چنین گستره و نگاه بازی به موضوع نگاه می‌کنیم درمی‌یابیم که خدمات کمیته امداد نمی‌تواند محدود به کمک‌های معیشتی باشد بلکه حمایت‌های فرهنگی و اجتماعی نیز بخش اعظم کار امداد است.

وی خاطرنشان کرد: حمایت‌های فرهنگی و اجتماعی در کمیته امداد براساس گزارش ارایه شده قابل تقدیر است این حمایت‌ها باید گسترش یابد؛ این موضوع از آن برای مورد توجه دستگاه قضاست که امر پیشگیری بر هر کاری مقدم است