جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.

3-2-درصد-جمعیت-ایران-سوء-تغذیه-دارند-،-موفقیت-در-کاهش-گرسنگی

  میزان جمعیت دچار سوء تغذیه در جامعه ایران از 5.1 درصد در سال 1990 به 3.2 درصد در سال 2015 کاهش یافته است.

 میزان گرسنگی در ایران در سال های یاد شده از 18.5 به 6.8 درصد تنزل یافته است. درصد افراد دچار سوء تغذیه که معنای رایج گرسنگی را بیان می کند 3.2 درصد جمعیت کشور را نشان می دهد.

به گزارش «شاخص جهانی گرسنگی و وضعیت ایران در سال 2015 میلادی» که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر کرده است، شاخص جهانی گرسنگی به طور عام شاخصی بهداشتی محسوب می شود، اما همانند سایر شاخص های بهداشتی دارای ابعاد سیاسی و اجتماعی نیز بوده و در مباحث بررسی سطح توسعه یافتگی کشورها نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

بر اساس گزارش جهانی گرسنگی در سال 2012 ، ایران چهارمین کشور موفق در عرصه مبارزه با گرسنگی بوده و توانسته است در فاصله سال های 1990 تا 2012 کاهش 60درصدی را در شاخص گرسنگی تجربه کند.

بررسی های نشان می دهد کشورهایی که بیشترین آسیب را از گرسنگی دیده اند به طور عام کشورهایی هستند که بیشتر درگیر اختلافات سیاسی، جنگ، بی ثباتی و بحران های ناشی از تغییرات اقلیمی هستند.

ایران به لحاظ وضعیت مبارزه با گرسنگی رتبه 25 را از آن خود کرده است که در زمره کشورهای با وضعیت مطلوب قرار دارد.

یکی از اهداف توسعه هزاره که در سال 2015 به اتمام رسید، کاهش گرسنگی به نصف در کشورها بوده که خوشبختانه ایران به لحاظ این شاخص از کشورهای موفق بوده است.

در سال های یاد شده(1990 تا 2015) درصد شیوع لاغری در کودکان زیر پنج سال از 8.3 به 4 درصد تنزل کرده است.

همچنین در سال های یاد شده درصد شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر پنج سال از 26.7 به 6.8درصد و درصد وقوع مرگ و میر در کودکان زیر پنج سال از 5.7 به 1.7درصد رسیده است.