جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.

ساکت-قوه-قضاییه-باید-مجرب-ترین-افراد-را-در-دعاوی-خانواده-بکار-گیرد

قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور گفت: دستگاه قضایی باید مجرب‌ترین افراد را در دعاوی خانواده بکار گیرد.

محمدحسین ساکت طی سخنانی در همایش رفع خشونت علیه زنان، چالش ها و راهکارها با اشاره به اینکه یکی از موضوعات قابل بحث در مورد خشونت، خشونت پنهان یا ناپیدا علیه زنان است، گفت: اصولا کسانی که کار قضایی انجام دادند معتقدند که هیچ پرونده‌ای به اندازه پرونده‌های خانواده از حساسیت بالا برخوردار نیست؛ زیرا به احساس آمیخته است.

رییس هیات مدیره انجمن حقوق شناسی ضمن اشاره به یک پرونده حضانت و تبعات آن معتقد است که برخی از دادرسان و قضات از دانش‌های جنبی که باید در صدور رای ها مورد استفاده قرار گیرد، تهی هستند.

وی اضافه کرد: در نظریه کارکرد ساختاری در مسائل اجتماعی آنچه به پدیده های اجتماعی مربوط می شود یا عوامل آشکار است یا عوامل پنهان. صدور رای نادرست گاهی از عوامل ناپیدا نشات می گیرد و این عوامل گاهی تاثیرش از عوامل پیدا بیشتر است. در مورد حضانت کودکان به واسطه زیستن با مادر دلبستگی ای ایجاد می شود و تاثیری دارد که از هم گسستن آن اضطراب ایجاد می کند.

ساکت خاطرنشان کرد: در موضوع حضانت طفل مصلحت بر والد زیستی است. دستگاه قضایی باید فکر کند و مجرب‌ترین افراد را برای رسیدگی به دعاوی خانواده انتخاب کند.

وی با اشاره به اینکه نفس کراهت موجب عسر و حرج می شود، عنوان کرد: در تنگنا بودن هم از نظر فقهی و هم از نظر حقوقی قابل اثبات است و دادگاه‌ها اصرار به اثبات این کراهت و تنگنا دارند. در دادگاه خانواده نحوه رسیدگی متفاوت است و صدور آراء نادرست بر روح لطیف یک زن تاثیر می‌گذارد.

رییس هیات مدیره انجمن حقوق شناسی در پایان گفت: خشونت ناپیدا در نوشتار، گفتار، آرا و کردار مشخص می‌شود که باید با آن مقابله کرد. جامعه شناسی حقوقی می تواند در این راه به حقوق دانان کمک کند.