جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.

تعیین-رییس-هیات-موسس-و-هایت-امنا-بر-عهده-هیات-موسس-و-هیات-امنای-دانشگاه-آزاد-است

یک حقوقدان گفت: مطابق اساسنامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، تعیین رییس هیات موسس و هیات امناء بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه ‌آزاد اسلامی است.

سیدهاشم میربزرگی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به مفاد اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی در مورد نحوه تعیین فرد جایگزین رییس فقید هیات موسس و هیات امنای دانشگاه‌آزاد اسلامی گفت: لازم است بر اساس ماده 8 اساسنامه دانشگاه جلسه هیات مؤسس دانشگاه تشکیل و فرد یا افراد جایگزین برای عضویت در هیات مؤسس انتخاب شوند و اسامی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شود.

وی افزود: همچنین با توجه به اینکه آیت الله هاشمی با تصویب هیات مؤسس به عضویت هیأت امناء به عنوان یکی از سه عضو هیأت مؤسس در ترکیب هیأت امناء قرار داشت، لازم است هیأت مؤسس فرد جایگزین ایشان را انتخاب نماید تا در ترکیب اعضاء ‌هیأت امناء‌ مطابق بند 2 ماده 10 اساسنامه قرار گیرد.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: مطابق عرف حاکم بر هیات ها و ضوابط قانونی هیات مؤسس و هیأت امناء پس از تشکیل جلسه از بین اعضاء یک نفر را به ریاست هیأت انتخاب می‌کنند که این موضوع در تبصره 1 ماده 10 اساسنامه دانشگاه و آیین نامه داخلی هیات مؤسس به وضوح تصریح شده است.